MalukuMerdeka

9 gedachten over “MalukuMerdeka”

 1. “De Nederlandse regering hoeft niet actief ” in te grijpen” “.

  Inderdaad, op de lange duur is de Nederlandse regering niet verantwoordelijk voor het behoud van de cultuur van ‘allochtone, of “nieuwe nederlanders’

  Wat zij wel kan doen is allochtonen – al dan niet met strenge maatregelen – stimuleren zich aan te passen, onderwijs te volgen e.d. wat dan ten goede zal komen voor henzelf en voor de gehele Nederlandse maatschappij.

  Allochtonen zijn zelf verantwoordelijk voor het behoud van hun cultuur, en dus wat de Molukkers betreft en ook Indonesiers, die mogen best hun cultuur behouden in Nederland.
  Velen gaan dan bijvb naar de Indonesische ambassade om idul fitri te vieren, of welk feest dan ook.
  Dan zijn er bijvb Molukse moslims die zowel in Waalwijk en Ridderkerk iets te vieren of te bidden hebben in hun moskee, ook dat is een vaste en hechte groep.
  Ik ken er een aantal van uit waalwijk, en van hieruit mijn beste groeten want het zijn heel aardige mensen en ik voel me absoluut thuis bij hen, alsof ik in mijn land van herkomst ben.
  Ik heb zelfs ergens een persoonlijke pagina voor deze moskee op het net die ik best voor hen wil uitbreiden of verder aan vullen.

  Van de andere kant heeft de Gemeente Tilburg bijvoorbeeld een jaarlijkse gesubsidieerde en zeer zeer druk bezochte T-Parade waar de Tilburgse allochtone bevolking haar culturele kunsten kan vertonen en reclame maken voor taalcursussen e.d.
  (Overigens krijgt een Stg Mata Rumah of zo nog steeds een beetje subsidie van de gemeente voor haar activiteiten.)

  Helaas, ik kan me best vergissen, behalve een paar Surinaamse Javanen in kebaya vermocht ik niemand uit de Archipel aan te treffen in de optocht.
  Wel zag ik de Japanse (!!), Chineze gemeenschap paraderen samen met uiteraard veel Afrikanen en Latijns-Amerikanen.

 2. Maluku Merdeka ?
  Merdeka van wat of van wie ?
  Ik dacht dat ze iets anders zeggen : MENA MURIA.
  Vroeger hadden de RMS ers afgescheiden van de deelstaat Oost Indie.
  De ahtergronden , de (mede)spelers zijn bekend.
  Ook hun iedalen , een vrije Zuid Molukken.
  De vraag is of het door de brede massa werd gesteund ?
  Interessant om de boeken over die periode te lezen*.
  Van Ir Manussama bijvoorbeeld.

  Tegenwoordig is men meer realistischer geworden , zie ook wat de huidige RMS president heeft gezegd.
  Quote: De Molukse regering in ballingschap streeft niet langer per se naar onafhankelijkheid van Indonesië. Dat zegt de aankomend president van de RMS-regering, John Wattilete, in een interview met het Nederlands Dagblad.

  De beweging verlegt daarmee zijn koers: de RMS-regering heeft vanuit Nederland altijd gestreefd naar onafhankelijkheid van de Molukken.

  Zelf voor het zeggen
  Wattilete, die dit najaar president wordt, neemt nu genoegen met een vorm van autonomie, zoals in Atjeh. Mocht de Molukse bevolking aangeven niet langer te streven naar een eigen staat, dan is hij “bereid daar consequenties aan te verbinden”.

  “Het belangrijkste is dat we het op de Molukken zelf voor het zeggen hebben”, zegt hij in het vraaggesprek.
  —————————–
  In de huidige Republik Indonesia , de eenheidstaat NKRI hebben de daerahs (vaak provincies) een eigen “autonomie”.Dat was al tientallen jaren .
  In bijzondere gebieden hebben ze de OTSus(Otonomi khusus) = Speciale autonomie ingevoerd .
  Soms brengt het voordelen , soms ook nadelen.
  Zie de OtSus in Aceh en de OtSus in Papua.

  Zelfs N.Jouwe van de Papua’s heeft op zijn oude dag een andere soort ideen gekregen.
  Zie tv programma Een koning zonder land .

  De jongere goed opgeleide Zuid molukkers hebben misschien andere idealen dan hun grootouders .
  Het is ook te zien dat ze Indonesische woorden gebruiken voor hun organisatie:
  ” Perkumpulan Kaum Terpeladjar Maluku”.Met de nadruk op prefix Ter.
  Het is goed dat de jongere generaties Zd Molukkers (en de Indische Nederlanders) om hun eigen geschiedenis kritisch te bestuderen en niet zo maar de tempo doeloe verhalen geloven.
  Ik weet niet of ik het goed schrijft :mijn motto is ” ktorang samua basudara”.

 3. Dhr SA verklaarde: -In de huidige Republik Indonesia , de eenheidstaat NKRI hebben de daerahs (vaak provincies) een eigen “autonomie”-

  Opzichtig hoe Javanen altijd zo HUN eenheidsstaat NKRI kunnen verheerlijken, doet me altijd aan het Derde Rijk denken. Buiten Java hoor je nooit over de NKRI, wel het geklaag over het zwoegen onder de Javaaanse knoet. De NKRI is bedacht door Soekarno als een soort Groot Java. De Javanen hebben de plaats van de Nederlanders ingenomen in de Archipel, de buitengewesten zijn er tot meerdere glorie van het eiland Java, buiten Java wordt het geld verdiend om Jakarta en omstreken van een goed leven te voorzien. Hoe de mensen op de andere eilanden leven deert de Javaan niet, de meesten worden als primitief beschouwd. Jakarta heerst en dicteert.

 4. londoh says:
  November 21, 2009 at 15:19
  Dhr SA verklaarde: -In de huidige Republik Indonesia , de eenheidstaat NKRI hebben de daerahs (vaak provincies) een eigen “autonomie”-
  ———————-
  Ik heb niks verklaard .
  Ik vertel of geed door hoe de situatie in Indonesia is , meer niet

  Hoe de Indonesiers , of de Javanen nu leven zoals dhr Londoh het ziet is niet van belang .
  Kirtsin Vos vroeg allen wat de lezers denken over een foto van een “eenzame” actievoerster , waarschijnlijk een 3de Generatie Molukse .

  Mijn vraag is , of het meisje (jonge vrouw) wel weet wat de geschiedenis van haar volk (Zd Molukken ) was .
  Of ze wel weet of de idealen van haar opa’s en vaders generatie nog te realiseren is .
  In de afgelopen 60 jaren waren de 3500(+/-) ex Knillers en hun gezinnen inmiddels uitgegroeid tot 60.000 of iets meer mensen.
  Kan ze gezien de huidige omstandigheden in Indonesia een i.h.b op de Zuid Molukken nog steeds vasthouden aan die oude idealen ?
  Op de Molukken zijn de achtergebleven familieleden , en eventueel sympathisanten ook aan het veranderen , aan het ontwikkelen.
  Daarnaast moet men ook rekening houden dat meer dan de helf van de Zuid Molukkers al lang pro Indonesia waren .
  Men moet maar kijken naar de cijfers (is op te zoeken ) .
  Van de X ( duizenden) Zuid Molukse en Noord Molukse Knilers waren een klein deel (ongeveer 3500) die naar Nederland zijn vertrokken .
  De rest zijn daar gebleven , en Indonesiers geworden.

  Zie ook een andere bevolkingsgroep die “per definitie”konigsgezind (Oranje) zijn ,omdat ze ook Knil soldaten leveren.Zoals de Menadonezen.
  Ze zijn niet massaal naar Nederland gegaan , werden toch Indonesische staatsburgers .

  Niet te vergeten de Moslim Molukkers , ze hadden al lang de zijde van de Republik gekozen.
  En vergeet ook niet de groep “Ambonezen” studenten de zijde van de toekomstige Indonesia hadden gekozen . Zoals de studenten die leden waren van de Perhimpunan Indonesia ( ongeveer 1922) en de jonge Ambonese goed geschoolden , de Jong Ambon als 1 van de ondertekenaars van Sumpah Pemuda ( Joop Leimena) .

  Interessant om het boekje van Ir J. Manusama door te lezeb.
  Titel is ” Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek ”
  Uitgave van Moluks Historisch Museum , Utrecht 1999

 5. Dhr SA schreef:

  “Ik heb niks verklaard .
  Ik vertel of geed door hoe de situatie in Indonesia is , meer niet
  Hoe de Indonesiers , of de Javanen nu leven zoals dhr Londoh het ziet is niet van belang .
  Kirtsin Vos vroeg allen wat de lezers denken over een foto van een “eenzame” actievoerster , waarschijnlijk een 3de Generatie Molukse .”
  __________
  Toevallig seh, ook ik geef door hoe ik de situatie in Indonesië heb ervaren, en daarbij maak ik geen propaganda, maar probeer “uitgesproken” te zijn. Vreemd dat er nu ineens een Javaanse mandor hiero is aangesteld die gaat bepalen wat er wel of niet wordt geschreven mag worden. Beter gezegd een Javaan eigent zich het recht toe om te bepalen, zijn we mee in de aap gelogeerd. Echter om u een plezier te doen wil ik best de foto becommentariëren.

  Het Molukse meisje mag blij zijn dat ze op het Malieveld in de residentie van Nederland de Zuid Molukse vlag kan laten zien, een vlag als uiting van haar identiteit. Dat kan in een democratisch land zonder moeilijkheden. Stel je voor dat ze zo was gaan staan op het Lapangan Merdeka in Ambon stad, dan had de hele politiemacht en het leger aldaar uitgerukt om haar te arresteren. Ze zou met grof geweld gevangen zijn gezet en verhoord, dagenlang onder mensonterende omstandigheden. Omdat ze een vrouw is zullen die Javaanse ondervragers haar ook ettelijke keren verkracht hebben, want zoiets hoort nou eenmaal bij Javaanse methodes. De regering van de “eenheidsstaat” wordt helemaal panisch als er onderdanen zijn die als uiting van hun identiteit met een kleurig lapje stof te zwaaien. Dat heet in Jakarta “staatsgreep”, de rood-witte vlag is voor hen het ultieme symbool voor de Javaanse eenheidsstaat. Alle andere kleuren, vooral als er ook nog eens sterren op staan, zijn uitdrukkelijk verboden. Molukkers en Papoea’s in de eenheidstaat dienen zich als Javaan te gedragen, punt uit, zo staat het in de wet.

  Misschien kwam het meisje wel van een van de eilandjes waar nikkel, goud of een andere delfstof aanwezig was. Een buitenlandse firma heeft een deal gesloten met een paar parlementsleden, Javanen natuurlijk, om deze rijkdommen te exploiteren. Om geen last te hebben van pottekijkers wordt dan zo een eiland of gebied ontruimd, de bevolking op een andere plek gedumpt om het lekker zelf maar uit te zoeken. De Javanen vullen zo hun zakken en de NKRI ontvangt dan belasting en kan daar leuke dingen voor Java mee doen. Een persoon die met een lap kleurig katoen zwaait kan 20 jaar gevangenisstraf in een overvolle gevangenis op Java krijgen. Ziedaar de geneugten van de democratische eenheidsstaat NKRI waar Dhr. SA zo gaarne propaganda voor maakt.

 6. Interessant om het boekje van Ir Manusama te lezen (Eigenlijk moest ik —-), ihb hoofdstuk V blz 147-211.
  Ook Ambon , Eer &schuld Doeko Bossher en Berteke Waldijk Isbn 90 269 45930
  Om Recht en Vrijheid Ir .J Manusama Uitgave Bintang .(Verslag van Stichting en strijd der Republiek Zuid-Molukken)
  Den Pasar Bouwt Een Huis (Uitgave RVD- Batavia febr. 1947)over de oprichting van N.I.T (Negara Indonesia Timur =Deelstaat Oost Indonesie )

 7. londoh says:
  November 22, 2009 at 06:16
  Toevallig seh, ook ik geef door hoe ik de situatie in Indonesië heb ervaren, en daarbij maak ik geen propaganda, maar probeer “uitgesproken” te zijn. Vreemd dat er nu ineens een Javaanse mandor hiero is aangesteld die gaat bepalen wat er wel of niet wordt geschreven mag worden. Beter gezegd een Javaan eigent zich het recht toe om te bepalen, zijn we mee in de aap gelogeerd. Echter om u een plezier te doen wil ik best de foto becommentariëren.

  Het Molukse meisje mag blij zijn dat ze op het Malieveld in de residentie van Nederland de Zuid Molukse vlag kan laten zien, een vlag als uiting van haar identiteit. Dat kan in een democratisch land zonder moeilijkheden. Stel je voor dat ze zo was gaan staan op het Lapangan Merdeka in Ambon stad, dan had de hele politiemacht en het leger aldaar uitgerukt om haar te arresteren. Ze zou met grof geweld gevangen zijn gezet en verhoord, dagenlang onder mensonterende omstandigheden. Omdat ze een vrouw is zullen die Javaanse ondervragers haar ook ettelijke keren verkracht hebben, want zoiets hoort nou eenmaal bij Javaanse methodes.
  …………………………………………………………………………….
  Tya , wat moeten de lezers met zo’n posting.
  Het zou beter zijn als men zakelijk discussieren , en meningen geven die gebaseerd zijn op argumenten.
  Bijvoorbeeld of de idealen realiseerbaar zijn , of het een niet uit te voeren droom geworden is?
  Wat kan de goed opgeleide Nederlands-Molukse jongeren iets doen om de op dit moment niet zo’ n goede politieke en economische omstandigheden van hun broeders en zusters in de Molukken /Indonesia kunnen veranderen.

  Zou de oprichting van de RMS bijdrage leveren aan de toekomst van Zuid Molukken ? Kunnen ze het namens de miljoenen Indonesische Zuid Molukkers spreken ?

  Men kan discussieren over de zelf beschikkingsrecht , wat separatisme is , hoe het verhoudt met de integriteit/soevereigniteit van de staat (R.I) , de Internationale Recht en de Handvest van de Verenigde Naties.

 8. SA Schreef: “Tya , wat moeten de lezers met zo’n posting.”

  Het was op uw uitdrukkelijk verzoek dat ik iets over deze foto zei, u voelt zich op fora toch al snel heel wat, schipper naast God lijkt het wel. Dat mijn mening U niet welgevallig is doet niet ter zake. Ik sprak over identiteit, niet over “separatisme” dat is een Groot-Javaans waanidee, dat al een hoop ellende en miljoenen slachtoffers in de archipel heeft geëist.

 9. Tjah wat wil Indisch3.nl dat hun bezoekers zeggen over een foto zonder enige uitleg? Ik zie naast het meisje op de foto nog een stuk vlag: Daar staat dus nog iemand met een andere vlag..geloof die van Timor of Aceh? Wanneer is dit genomen en was het op een demonstratie met 1000 anderen of staan ze daar met z’n tweeën? Dat vind ik dan persoonlijk interessant om te weten voor ik een mening hierover heb..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.