Generatie 3.0 toegelicht

Naar aanleiding van een vraag over wat wij nou verstaan onder de derde generatie, stellen wij hierbij aan jullie voor: Generatie 3.0. Zij draagt die naam allereerst omdat zij de derde generatie Indische Nederlanders is die sinds de soevereiniteitsoverdracht van Indonesie (1949) in Nederland leeft. En wij noemen haar 3.0, tja, omdat wij Indisch 3.0 heten.

Een veel voorkomende verwarring is dat die indeling gekoppeld is aan de leeftijd, maar iemand van 32 kan tweede generatie zijn, iemand van 16 een 3.0 of 4.0. Neem nou de redactie van Indisch 3.0: die bestaat uitsluitend uit generatie INL 3.0, maar varieert in leeftijd grofweg van 20 tot 40 jaar. De generatie-indeling is ook eigenlijk heel erg verwarrend. Maar ja. Wat kan je daar anders doen dan het zo goed mogelijk proberen uit te leggen? En er flexibel mee omgaan. Iedereen die zich een jonge Indische Nederlander voelt is welkom, op deze blog én op onze feestjes.

Aankomst in Nederland
Ondanks dat de Indische groep officieel niet gezien worden als etnische groep, is zij dus wel degelijk een groep van migranten: de Indische generatie waar je bij ‘hoort’, is namelijk afhankelijk van het moment van aankomst in Nederland. Indische Nederlanders van de eerste generatie zijn vaak in Indië geboren en hebben in elk geval daar hun volwassen leven gewoond. Bijna allemaal hebben ze de Japanse bezetting en de repatriëring meegemaakt. Met andere woorden: cultureel zijn zij gevormd in het land dat ze verlaten hebben.

In twee culturen
De tweede generatie is in Nederland – of een ander nieuw vaderland – opgevoed door ouders die in Indië volwassen werden. Veel 2.0’er waren nog een klein kind toen zij uit Indonesië vertrokken, of nog niet eens geboren. Deze groep is cultureel in elk geval grotendeels gevormd in Nederland, maar opgevoed door mensen die in een ander land, in dit geval Indonesië, volwassen geworden zijn.

Culturele overdracht
De derde generatie is geboren en getogen in het land waar hun ouders opgegroeid zijn. Dat betekent vaak dat ze meer culturele invloeden hebben overgenomen van het land waarin ze geboren zijn. De overdracht van gewoonten en gebruiken is meestal verdund, wat zeker geldt in de Indische wereld, waar zonder religie, land en taal de culturele bewustwording vooral afhing van wat de ouders en grootouders wilden en konden doorgeven. En trouwens, dankzij de emigratie van veel Indische Nederlanders in de jaren ’50, betekent dit ook dat de generatie 3.0 over de hele wereld verspreid is, van Amerika en Canada tot Indonesië en Australië.

Hersenkrakertjes
De indeling in generaties blijft arbitrair en voor veel hersenbrekens zorgen. De eerste generatie bijvoorbeeld bestaat uit de grootouders en overgrootouders van een 3.0. En: iemand die 16 was toen hij in Nederland aankwam, en de Japanse bezetting heeft meegemaakt, is die eerste of tweede generatie? Een andere hersenkraker: een kind dat tegenwoordig in Nederland geboren wordt uit een Nederlandse vader en een Indonesische moeder, wat is die? Als jij hierop de antwoorden hebt, ben jij, ongeacht generatie of afkomst, in elk geval een mastermind.

9 gedachten over “Generatie 3.0 toegelicht”

 1. May 12, 2010 by: Indisch 3.0
  Hersenkrakertjes
  En: iemand die 16 was toen hij in Nederland aankwam, en de Japanse bezetting heeft meegemaakt, is die eerste of tweede generatie?

  Een andere hersenkraker: een kind dat tegenwoordig in Nederland geboren wordt uit een Nederlandse vader en een Indonesische moeder, wat is die?

  Als jij hierop de antwoorden hebt, ben jij, ongeacht generatie of afkomst, in elk geval een mastermind.
  ————————————————-
  Itu sih mudah/gampang sekali .
  Is makkelijk.

  De scheidslijn ligt bij de groep , de migranten die tussen 1945 en 1968 (soms iets later , dus inclusief de spijtoptanten) waren of de 1ste en of de 2de generatie .

  De 3de generatie zijn (bijna) allemaal hier geboren , en uiteraard kinderen van de 2de Generatie.

  Een kind van een een Nederlander (paspoort of totok) met een Indonesische moeder (paspoort en of afkomst = kan Javaans , Bataks , Molukker , Madurees , Papua etc) is een Nederlander ( nationaliteit) met Indonesische moeder .
  Etnisch gezien is een hij /zij een ” halfbloed” , maar NIET Indisch .

  Als zijn/haar Nederlandse vader een Indische achtergrond heeft dan is hij/zij een Nederlander/se met Indische achtergrond .
  Als de Nederlandse vader een exotische afkomst heeft ( Somalie of een Rus etc) dan is het kind geen Indisch (of heeft geen Indische achtergrond).

  Mijn zoon is Nederlander, een genaturaliseerde Nederlander omdat hij tot zijn 18de Indonesier was (volgens Indonesische en Internationale recht) maar Nederlander volgens de Nederlandse wet (In Nederland geboren , Nederlandse totok moeder) .
  Maar hij is GEEN Indisch . Zijn vader is Indonesier .

  Het is een beetje roewet (ingewikkeld) , maar dat zijn de feiten.
  Zie ook de Ius Solli en Ius Sanguinis principes.

  Silahkan .

 2. @ Redactie, hoe kan iemand van 32 een 2e generatie zijn apa ini ? Indowar jullie ?

  Denk dat we het niet te moeilijk moeten gaan maken, nanti nog disc. over hoeveel % indo/indisch iemand is.

  Het volgende stukje dat gemaakt is door dhr. P. vd Broeke, moet toch duidelijk zijn…

  a. De eerste generatie bestaat uit Indo’s die tijdens het koloniale Nederlands-Indië geboren zijn en veelal ook de Japanse bezetting en bersiapperiode hebben meegemaakt. De belevingswereld van deze eerste generatie is uiteraard sterk verweven met het oude Indië en de specifieke Indische cultuur en dierbaar zijn vaak vooral de herinneringen aan de jeugdjaren in Nederlands-Indië. Deze groep sterft nu geleidelijk aan uit.

  b. De tweede generatie vormt de groep die of wel nog net in Nederlands-Indië geboren is vlakvoor of tijdens de Tweede wereldoorlog, evenals de groep die na de oorlog geboren is in Nederland, waarvan één of beide ouders tot de eerste generatie behoort. (Tot deze groep behoor ik zelf ). De tweede generatie is opgegroeid met de verhalen van de uit Indië afkomstige familie.
  Vaak op wat oudere leeftijd, soms gekoppeld aan het overlijden van een van de Indische ouders, ontstaat de indringende vraag naar de mate waarin je jezelf nog verbonden voelt met je Indische achtergrond. Voor sommigen vormt dat aanleiding die afkomst te koesteren en de Indische achtergrond een plaats te geven in het eigen bestaan via onderzoek naar de eigen roots, het lezen van Indische literatuur, het bezoeken van Indische manifestaties en een bezoek aan het land van herkomst zelf. Anderen, van dezelfde 2e generatie, zijn in het geheel niet geïnteresseerd in die Indische afkomst.
  De geslotenheid van de door de oorlog getraumatiseerde ouders is vaak voor sommigen van de tweede (en soms ook derde-) generatie een grote handicap omdat het communiceren over het vroegere Indië met de eigen ouders vaak moeilijk verloopt c.q. verliep. Kinderen van ouders die in Jappenkampen hebben gezeten hebben vaak zelf een problematische opvoeding gehad, mede omdat hulpverlening aan de ouders (en hun kinderen) in de jaren vlak na de oorlog niet of nauwelijks aan de orde was. Bij sommigen kinderen uit de 2e generatie wordt door die problematische opvoeding ook ambivalent aangekeken tegen het ‘Indisch zijn’ ; dat is begrijpelijk vanwege de ervaren problemen in de relatie met de eigen ouders.

  c. De derde generatie vormen de Nederlandse kinderen die uit de tweede generatie voortgekomen zijn en alleen uit verhalen weten van de Indische afkomst. Voor deze groep is het Indisch-zijn geen vanzelfsprekende identiteit maar kan wel een proces van bewustwording optreden rond de historische achtergrond van de eigen familieherkomst en etniciteit. Voor deze groep is het gedrag van de 2e generatie, de eigen ouders, ook van belang. Naarmate meer Indo’s “vernederlandst ” zijn kan er een neiging zijn de Indische afkomst naar de achtergrond te plaatsen. Toch valt te constateren dat een deel van deze derde generatie juist op zoek gaat naar het minder bekende ‘Aziatische’ deel van zich zelf en deze groep steeds meer geïntrigeerd raakt door het Indisch verleden.

 3. @Surya

  “Een kind van een een Nederlander (paspoort of totok) met een Indonesische moeder (paspoort en of afkomst = kan Javaans , Bataks , Molukker , Madurees , Papua etc) is een Nederlander ( nationaliteit) met Indonesische moeder .
  Etnisch gezien is een hij /zij een ” halfbloed” , maar NIET Indisch ”

  Ik kan je in bovenstaande niet helemaal volgen. Hoe kan je dan wel eindigen als Indisch?? Of je nou in de eerste lijn van jouw voorbeeld of in de tweede lijn geboren wordt je bent dan volgens mij gewoon Indisch. Of heb je het over een Indonesische moeder in de zin van na de onafhankelijkheid en de Indische cultuur al goed als geëmigreerd was…. Dan begrijp ik hem wel.

  (Dan nog heb je ook de mogelijkheid dat die Javaanse, Batakse, Molukse et cetera moeder een halfbloed is maar niet erkent door de Hollandse vader 😉 )

 4. Patrick says:
  May 17, 2010 at 17:33
  (Dan nog heb je ook de mogelijkheid dat die Javaanse, Batakse, Molukse et cetera moeder een halfbloed is maar niet erkent door de Hollandse vader )
  ——————————————————————
  In het begin periode heb je zelfs mss duizendenden of meer in heel N.O.I
  Een “halfbloed” is de oervader/moeder van alle Indo’ s/Indisch , hij zij is 100% Indo /Indisch .Zeg maar vanaf de komst van de vloot van Compagnie van Verre (Cornelis de Houtman) .

  Toen ene Jansens of Pieterssen ( soldaat , matroos , vrijeburger of een koopman met Turinah , Sarinah of een Raden Adjeng/Ajoe samenwoonde of trouwde en daarna een nakomeling krijgen .
  Hun nakomelingen kunnen daarna of vereuropesen of verinlandsen.
  Dat laatste gebeurde vaak bij de Toegoenezen (Mardijkers).
  De eerste 2 eeuwen waren de Mardijkers de grootste ” leverancier” van de Indische gemeenschap in Batavia en omgeving.
  Inlanders die vereuropesen waren bijvoorbeeld de Depokkers .(Belanda Depok)

  Er was zelfs een tijd geweest dat ze hun kinderen verwekt bij een slavin /njai of verkochten of naar de kampong sturen.
  Of de zgn om en om regeling toepassen( had ergens gelezen , maar kan de bron niet meer terugvinden) .Kan iemand dat nachecken of het waar is.??
  Een Hollandse vader kan zijn 1ste kind erkennen maar de 2de niet , de 3de erkennen en de 4de niet etc .
  In zo’ n situatie heb je 2 soorten kinderen uit een gezin , de erkende en niet erkende.
  Of ze worden terug gestuurd naar de kampong of als ze echt pech hebben werden ze soms verkocht als slaven , volgens de Romeinse Recht.

  Er zijn waarschijnlijk in de afgelopen eeuwen honderd duizenden (miljoenen?) “Inlanders ” die een beetje Europes bloed of genen hebben .
  Ze kunnen ook claimen dat ze (een beetje) Indisch zijn .
  De meesten wisten het mss niet eens dat hun betbetovergrootvader een Fries of een Groninger was .
  De bewoners van N.O.I gebruiken tot ongeveer 50 jr geleden geen achter of familienamen.
  Dus kunnen de gewone Indonesiers vaak hun familiestamboom niet reconstrueren zoals de Europeanen dat wel kunnen.

  Voor mij is Indisch de groep migranten al dan niet in N.O.I geboren en gewoond hebben.
  De 3de Generatie is voor mij gewoon Nederlanders met een Indische achtergrond.

  Een andere factor is ook de nationaliteit van de vader of moeder , wanneer ze geboren en getrouwd zijn .
  In mijn voorbeeld is dat ik een Indonesier ben ( “ex Inlander” met Indonesische paspoort , kind van een Nederlandse onderdaan (ook Inlander, 6 generaties lang inlanders tot 1945) , ben geboren na 1945 en mijn vrouw is Nederlandse (totok).
  Onze nakomeling is dan een ” halfbloed” maar NIET Indisch.

 5. Kirsten Vos says:
  May 23, 2010 at 18:57
  @Chris: een vriendin van mij is 32 en tweede generatie. Hoe? Simpel. Haar ouders hebben laat kinderen gekregen…
  ——————————–
  Een andere variatie .
  Ik kende 1ste Generatie (eind jaren 60) in de ” leeftijdklasse” vanaf ongeveer 55 en de oudste in de buurt van 75- 80 ( al in de bejaardentehuis).
  Uitleg : De 1ste Generatie hebben vaak een paar relaties ( of vrouwen) gehad met soms leeftijdsverschil tot tussen de 20-30 jaar.
  Dat zie je later in de leeftijdverschillen van hun kinderen (de 2de Generatie).

 6. Ik zie de eerste generatie als de opa’s en oma’s die in Indië zijn geboren, de 2e zijn mijn ouders die ook toevallig daar nog zijn geboren en als kind naar Holland kwamen. Ikzelf ben dus de 3e generatie.

Laat een reactie achter op surya atmadja Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.