Huisregels

Indisch 3.0 biedt een discussiemogelijkheid aan op internet en vindt respect, een goede sfeer en een veilige omgeving daarbij uitermate belangrijk. Daarom hebben we nieuwe huisregels opgesteld.

Iedereen die schrijft op www.indisch3.nl in een post, comment of ngroblog heeft zich hieraan te houden. Deze vervangen de huisregels uit 2011.

Is er een bijdrage die jij beledigend vindt? Mail ons dan alsjeblieft daarover via het onderstaande meldingenformulier.

Huisregels

1. Bijdragen op Indisch 3.0 gaan uit van respect; voor onszelf en voor anderen. Daarvoor handhaven we de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en nemen we de wettelijke regels in acht. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die onnodig beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

2. Hou je reactie leesbaar. Niemand zit te wachten op lappen tekst van meer dan 200 woorden. Die zijn overal het algemeen namelijk niet meer te volgen.

3. Richt je reactie op de inhoud, niet op de persoon.

4. Wij als beheerder zullen websitebezoekers aanspreken op gedrag dat niet past bij de huisregels. Daarbij dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de moderators en gebruiker ontvangt hiervoor een ban.

5. Auteurs van posts zijn verantwoordelijk voor hun eigen stukken, de redactie draagt verantwoordelijkheid voor alle stukken.

6. Bijdragen op Indisch 3.0 zijn in het petjoh, Nederlands of Engels geschreven…