Soeda, al, die discussies over leeftijd.

Vanaf morgen heten de “Jonge Indo”-series op Indisch3.nl “3.0”. Dat heeft de redactie afgelopen weekend besloten, tijdens de maandelijkse redactievergadering. Hiermee komt een einde aan de discussies over leeftijd op Indisch 3.0.

Al vanaf de start van de allereerste serie, Jonge Indo in de Provincie, kregen we de vraag waarom we een leeftijdsgrens (36 jaar) hanteerden. We wilden – en willen –  in de eerste plaats een online plek wilden zijn waar jonge Indo’s terecht konden. Voor 50+’ers was er al veel te vinden, zowel online als offline.

Onbedoeld sloten we met die leeftijdsgrens echter een grote groep 3.0’ers buiten: de derde generatie is namelijk divers samengesteld, met vroege vogels die inmiddels de 50 naderen en jonkies van 10 jaar. Met deze wijziging willen we onderstrepen dat we een platform zijn voor in elk geval de gehéle derde generatie Indische Nederlanders.  Wij als redactie zullen erop letten dat de verschillende leeftijdsgroepen in de series voldoende aan bod komen.

Euh maar hoe zat het ook alweer met die generaties?