Indo Talent Fund

Nieuwe initiatieven in de Indische cultuur bevorderen

Indisch 3.0 stort een bijdrage op de bankrekening van stichting Indisch Cultuur Fonds, zodra er 2.000 Fancards in een jaar verkocht zijn. Deze bijdrage bedraagt minimaal 25% van de jaaromzet van de verkoop van de Indisch 3.0 Fancards. Het Indisch Cultuur Fonds is een aparte organisatie die het Indo Talent Fund beheert.

Vooruit
Mensen met een project om Indisch Nederland in de 21e eeuw een stoot vooruit te geven, op welke manier dan ook, kunnen een aanvraag indienen bij het Indo Talent Fund. Denk hierbij aan studenten die een documentaire willen maken in Indonesië, jongeren die een voetbalwedstrijd willen organiseren tussen Indonesische en Indisch-Molukse jongeren of een muzikant die een alternatieve Indorock-cd wil produceren.

Stemmen verzamelen
Als zo’n project openbaar is (geen privé-feestjes), haalbaar is en een impuls geeft aan de Indische cultuur, draagt het stichtingsbestuur het project voor voor financiering aan de gemeenschap.  Het bestuur wordt daarbij geholpen door een Adviescommissie, die elke projectaanvraag beoordeelt en van een advies voorziet. Staat een project eenmaal op de website van het IndoTalentFund, dan heeft de indiener vervolgens de taak te laten zien dat er genoeg steun is voor zijn idee: hiervoor moet hij stemmen verzamelen. Het bestuur bepaalt per project het minimum aantal stemmen.

Steun van gemeenschap
Op deze manier bemoeit de stichting zich alleen met de proceskant van een project, niet met de inhoudelijke aard van een project: die taak ligt bij het netwerk en de achterban van de indiener. Zodra het benodigde aantal stemmen binnen is, maakt het bestuur het geld over in nader te bepalen tranches. Het verloop van het project is online te volgen. Daarnaast zal de redactie van Indisch 3.0 aandacht besteden aan dit project.

Adoptieprojecten
Verder zullen individuele organisaties en personen in staat gesteld worden om exclusief projecten te adopteren die aangemeld zijn bij het Indisch Cultuur Fonds. Deze adoptieprojecten vallen buiten het IndoTalentFund.

Als je vrijblijvend op de hoogte gehouden wil worden van de vorderingen van dit fonds, laat dan je gegevens achter.

[contact-form subject=’Hou me op de hoogte over het IndoTalentFund’][contact-field label=’Je naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mailadres’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][contact-field label=’Welk aspect van dit fonds interesseert jou?’ type=’select’ required=’1′ options=’Ik zou wel een project willen indienen.,Ik zou wel een project willen adopteren.,Ik zou wel in het bestuur of de commissie plaats willen nemen.,Ik vind het gewoon een mooi initiatief%26#x002c; daarom wil ik het volgen.’/][/contact-form]