Colofon & crew

Indisch 3.0 is  het online platform met het geluid van de derde generatie Indische Nederlanders voor Indisch Nederland in de 21e eeuw. Iedereen met affiniteit voor de Indische cultuur is hier welkom. Wij als 100% derde generatie redactie doen daar al onze uiterste best voor. We zetten daarbij ons magazine, kalender en forum in op www.indisch3.nl.

Redactieformule

Voor nieuws en updates van achter de schermen kunnen mensen terecht op www.facebook.com/indisch3. Voor plaatsing van kopij in het magazine of de kalender, beoordelen wij ingezonden stukken op:

  • het geluid van de derde generatie;
  • kwaliteit;
  • diversiteit;
  • affiniteit met de Indische cultuur;
  • openstaan voor andere culturen.

Redactie

Krista Doornbosch, Christie Haalboom, Ed Caffin, Patrick Neumann, Armando Ello, Liselore Rugebregt, Nora Iburg, Meike Grol, Nathan Kars, Jennifer Valentijn, Charlene Vodegel, Rennie Roos, Roos Veenvliet, Sarah Klerks, Kyra van Hoof, Stéphanie BloemersMelissa Korn, Remona Poortman, Willem-Jan Brederode en Charlie Heystek werken incidenteel aan Indisch 3.0 mee.

Uitgever

Advertenties

Tabitha Lemon 06-46222184, tabitha@indisch3.nl

Pers en publiciteit

Kirsten Vos 06-16500911, kirsten@indisch3.nl

Algemene bedrijfsgegevens

Indisch 3.0 is onderdeel van Stichting Indisch Cultuur Fonds.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54645794
BTW-nummer:
Postadres (geen bezoekadres):
Prins Clausstraat 162, 2291 WE Wateringen

 

(c) Op alle posts van Indisch3.nl rust auteursrecht. Niets uit deze online uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.