Magazine

Indisch 3.0 is  het online platform met het geluid van de derde generatie Indische Nederlanders voor Indisch Nederland in de 21e eeuw. Iedereen met affiniteit voor de Indische cultuur is hier welkom. Wij als 100% derde generatie redactie doen daar al onze uiterste best voor. We zetten daarbij ons magazine, kalender en forum in op www.indisch3.nl.

Redactieformule

Voor nieuws en updates van achter de schermen kunnen mensen terecht opwww.facebook.com/indisch3. Voor plaatsing van kopij in het magazine of de kalender, beoordelen wij ingezonden stukken op:

  • het geluid van de derde generatie;
  • kwaliteit;
  • diversiteit;
  • affiniteit met de Indische cultuur;
  • openstaan voor andere culturen.

Lees ook het Colofon.