Ken je dat, dat je met hand en tand een stelling hebt staan verdedigen en dat je erachter komt dat je ongelijk hebt? Dat je al die tijd voor de gek bent gehouden? In de maand December zijn er bijvoorbeeld heel wat kindjes voor wie Sinterklaas van zijn voetstuk valt. Ik weet nog goed hoe teleurgesteld ik was, en dat ik me ook een beetje schaamde.

Geloven in Sinterklaas
Het was op een verjaarspartijtje, ik was een jaar of zeven. ‘Geloof jij nog in Sinterklaas?’ zei mijn vriendinnetje Marije smalend. ‘Je weet toch dat hij niet bestaat?’ Geschokt keek ik haar aan, ik kon en wilde het niet geloven. Marijes moeder probeerde de situatie nog te redden, wat haar op een woedende blik kwam te staan: ‘Mam, gisteren zei je nog tegen mij dat hij NIET bestond!’
Toen ik mijn eigen moeder er thuis naar vroeg, gaf ze toe dat Marije gelijk had. Teleurgesteld dat ik was! Niet eens omdat ik genept was, maar vooral omdat ik Sinterklaas met alle overtuiging die ik in me had, had staan verdedigen.

Prinses op de erwt
Veel van mijn herinneringen aan mijn Indische opa stammen uit dezelfde tijd. Had ik iets te piepen, dan riep mijn moeder: ‘Prinses op de erwt!’ Mijn lieve opa begon dan direct een verhaal over het Indische adellijke bloed dat door mijn aderen stroomde. Meestal wist hij op de simpelste vragen over Indië geen antwoord, maar dit verhaal kwam vloeiend over zijn lippen. Toen had ik al iets kunnen vermoeden….

Javaanse prinses
Mijn opa schetste de prachtige kraton in Jogjakarta, de sultan met al zijn vrouwen, de dansen die er werden opgevoerd. Ooit was één van onze voorvaderen naar Indië gekomen, had daar van een sultan één van zijn dochters aangeboden gekregen en omdat hij dat niet af mocht slaan, had hij haar getrouwd. Omdat hij al getrouwd was, konden de kinderen die uit dit tweede huwelijk voortkwamen, niet erkend worden. Dus kregen ze de achternaam van hun vader, achterstevoren gespeld. Mijn moeders familie heet Rhemrev, draai dat maar eens om. Volgens mijn opa stamde ik dus af van een Javaanse prinses. Ik nam het voor kennisgeving aan.

Indische mythe
Nu ik tijdelijk de redactie van Indisch 3.0 kom ondersteunen, heb ik me verdiept in de redactieformule van de site. Daar kwam ik een lijstje van discutabele opvattingen tegen. En wat schetste mijn verbazing: ‘Een gangbare opvatting: je bent speciaal als je Indisch bent (want je stamt af van een Javaanse prinses).’ Wat blijkt: de Javaanse prinses is blijkbaar een Indische mythe, een soort Indisch Sinterklaasverhaal! Ik moest er hard om lachen. Ben je verdorie in de dertig, blijk je alsnog genept!