Naar aanleiding van een vraag over wat wij nou verstaan onder de derde generatie, stellen wij hierbij aan jullie voor: Generatie 3.0. Zij draagt die naam allereerst omdat zij de derde generatie Indische Nederlanders is die sinds de soevereiniteitsoverdracht van Indonesie (1949) in Nederland leeft. En wij noemen haar 3.0, tja, omdat wij Indisch 3.0 heten.

Een veel voorkomende verwarring is dat die indeling gekoppeld is aan de leeftijd, maar iemand van 32 kan tweede generatie zijn, iemand van 16 een 3.0 of 4.0. Neem nou de redactie van Indisch 3.0: die bestaat uitsluitend uit generatie INL 3.0, maar varieert in leeftijd grofweg van 20 tot 40 jaar. De generatie-indeling is ook eigenlijk heel erg verwarrend. Maar ja. Wat kan je daar anders doen dan het zo goed mogelijk proberen uit te leggen? En er flexibel mee omgaan. Iedereen die zich een jonge Indische Nederlander voelt is welkom, op deze blog én op onze feestjes.

Aankomst in Nederland
Ondanks dat de Indische groep officieel niet gezien worden als etnische groep, is zij dus wel degelijk een groep van migranten: de Indische generatie waar je bij ‘hoort’, is namelijk afhankelijk van het moment van aankomst in Nederland. Indische Nederlanders van de eerste generatie zijn vaak in Indië geboren en hebben in elk geval daar hun volwassen leven gewoond. Bijna allemaal hebben ze de Japanse bezetting en de repatriëring meegemaakt. Met andere woorden: cultureel zijn zij gevormd in het land dat ze verlaten hebben.

In twee culturen
De tweede generatie is in Nederland – of een ander nieuw vaderland – opgevoed door ouders die in Indië volwassen werden. Veel 2.0’er waren nog een klein kind toen zij uit Indonesië vertrokken, of nog niet eens geboren. Deze groep is cultureel in elk geval grotendeels gevormd in Nederland, maar opgevoed door mensen die in een ander land, in dit geval Indonesië, volwassen geworden zijn.

Culturele overdracht
De derde generatie is geboren en getogen in het land waar hun ouders opgegroeid zijn. Dat betekent vaak dat ze meer culturele invloeden hebben overgenomen van het land waarin ze geboren zijn. De overdracht van gewoonten en gebruiken is meestal verdund, wat zeker geldt in de Indische wereld, waar zonder religie, land en taal de culturele bewustwording vooral afhing van wat de ouders en grootouders wilden en konden doorgeven. En trouwens, dankzij de emigratie van veel Indische Nederlanders in de jaren ’50, betekent dit ook dat de generatie 3.0 over de hele wereld verspreid is, van Amerika en Canada tot Indonesië en Australië.

Hersenkrakertjes
De indeling in generaties blijft arbitrair en voor veel hersenbrekens zorgen. De eerste generatie bijvoorbeeld bestaat uit de grootouders en overgrootouders van een 3.0. En: iemand die 16 was toen hij in Nederland aankwam, en de Japanse bezetting heeft meegemaakt, is die eerste of tweede generatie? Een andere hersenkraker: een kind dat tegenwoordig in Nederland geboren wordt uit een Nederlandse vader en een Indonesische moeder, wat is die? Als jij hierop de antwoorden hebt, ben jij, ongeacht generatie of afkomst, in elk geval een mastermind.