Sorry dat ik uw man neerschoot

De knulligheid van de Nederlandse excuses

Het is een pakkende campagne van de Rijksoverheid om mensen erop te wijzen dat ze ook in de stad op hun snelheid horen te letten:“Sorry dat ik uw kind omver reed, maar GTST begint zo. [voiceover] Te hard rijden in de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor.” Goed bedacht. Maar: als daar al geen excuses voor zijn, hoe zit dat dan met standrechtelijke executies?

Zuid-Sulawesi
Ambassadeur Tjeerd de Zwaan bood vanochtend in het Erasmushuis in Jakarta namens de Nederlandse regering excuses aan voor alle standrechtelijke executies die Nederland heeft uitgevoerd tussen 1945 en 1949 van Indonesische mannen. Daarnaast krijgen de weduwen van geëxecuteerde mannen uit Zuid-Sulawesi elk een schadevergoeding van 20.000 euro.  Opvallend is dat weduwen van andere slachtoffers kunnen ook een beroep op deze compensatieregeling doen. Nieuwe rechtzaken zijn niet meer nodig. Dit is het resultaat van de schikking die advocaat Liesbeth Zegveld heeft getroffen met de Nederlandse regering.

Verantwoordelijk

Saih Bin Sakam, de enige overlevende van het bloedbad in Rawagede. Foto: Ed Caffin/ Indisch 3.0.
Saih Bin Sakam, de enige overlevende van het bloedbad in Rawagede. Foto: Ed Caffin/ Indisch 3.0.

Met deze excuses, na die voor het bloedbad van Rawagede de tweede die Nederland uitspreekt, geeft Nederland toe dat het verantwoordelijk is voor de ‘excessen’ van Nederlandse militairen in naam van Nederland, tijdens de woelige jaren ’45-’49.  Het zijn echter “geen algemene excuses […] voor bijvoorbeeld de Nederlandse rol bij de politionele acties. Daarvoor blijft […] gelden wat oud-minister Bot ooit heeft gezegd: “Dat Nederland destijds aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond,” verklaarde Premier Rutte eerder.

Geweldig
Persoonlijk vind ik geweldig  dat Nederland verantwoordelijkheid neemt voor wat nog steeds eufemistisch ‘excessen’ heten.  EIN-DE-LIJK. Zeker als je nagaat van hoever deze zaak gekomen is. In 2008 nog ontkende de Nederlandse regering dat de zaak behandeld kon worden; ze was verjaard en “De landsadvocaat laat de nabestaanden wel weten dat de Staat de executies „in hoge mate” betreurt.” (bron) Nu geldt er een compensatieregeling voor alle weduwen van slachtoffers van de standrechtelijke executies. Dat is niet niks.

Zonder de weduwen
Het belangrijkste van excuses in het algemeen is dat ze aankomen bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn. De weduwen van de slachtoffers uit Zuid-Sulawesi waren er niet bij, enkele van hun familieleden wel. Volgens het verslag van correspondent Michel Maas was het eens sobere bijeenkomst. ‘Er stond een rijtje stoelen, voor wat familieleden, maar voor de rest leek het alsof de ambassadeur zijn excuses in het luchtledige uitsprak,’ aldus Maas. Waarom kies je daar voor?

Krampachtig
De reden dat de ambassadeur niet naar de weduwen toegegaan is, is dat ‘de excuses waren bedoeld voor alle slachtoffers en nabestaanden van standrechtelijke executies,’ aldus een woordvoerder van Buitenlandse zaken. Ik vind dat een behoorlijk krampachtige redenering. Als je excuses aanbiedt, dan wil je toch primair dat ze aankomen bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn? Bovendien: de manier waarop de Nederlands regering deze excuses heeft aangeboden, ontkracht het gewicht van niet alleen de excuses, maar ook van de regeling die nu geldt voor alle weduwen van Westerling.

‘Excessen’
En sowieso, die arme ambassadeur. Voor de tweede keer moest hij excuses aanbieden voor een Nederlands bloedbad: “Namens de Nederlandse regering bied ik mijn excuses aan voor die excessen,” zei hij vanochtend. Dat woord: excessen, is, net als de term ‘politionele acties’, een handige vinding uit de vorige eeuw voor de Nederlandse oorlogsmisdaden. Het begrip werd in de jaren ’60 geïntroduceerd , toen de Excessennota uitkwam.

Voorblad van de Excessennota uit 1969. Bron: www.geschiedenis24.nl.
Voorblad van de Excessennota uit 1969. Bron: www.geschiedenis24.nl.

Gelijke zaken
Waarom heeft premier Rutte dit niet gedaan, die in november in Indonesie is? Navraag bij Buitenlandse zaken geeft me niet meer dan wat al bekend is, dat gelijke zaken gelijk behandeld worden en deze kwestie dus gelijk staan aan de excuses voor Rawagede: “Het kabinet besloot 30 augustus dat gelijke zaken gelijk behandeld zouden worden en dat de ambassadeur 12 september in Jakarta namens de Staat excuses zou aanbieden voor standrechtelijke executies zoals begaan door Nederlandse militairen in het toenmalige Zuid-Celebes en Rawagedeh in de periode 1945-1949.” Wonderlijk, want wat er uit deze rechtszaak gekomen is, is toch niet te vergelijken met de uitkomst van Rawagede? Dat zou je als Nederland toch best mogen benadrukken?

Knullig
Al met al vind ik de knulligheid waarmee deze excuses geuit zijn bijna beschamend. Is dat een bewuste keus geweest, vormgegeven vanuit  een vooropgesteld snood plan? Misschien. Het zou ook gewoon Nederlandse onhandigheid kunnen zijn. Ik kom er niet achter. Maar als er voor ongelukken in de bebouwde kom al geen excuses zijn, had  Nederland dan niet een beetje beter haar best mogen doen als het gaat om excuses voor standrechtelijke executies?

 

Voor wie weten wil hoe je wel goed sorry zegt: http://lifehacking.nl/persoonlijke-ontwikkeling/de-kracht-van-een-goeie-sorry/

20 gedachten over “Sorry dat ik uw man neerschoot”

 1. ennuh…….krijgen wij nu ook excuses voor de doden tijdens de bersiap………?
  Gewoon een keer ophouden hiermee, streep eronder en verder gaan. De indonesiers kijken ook vooruit…..er zijn genoeg excuses gemaakt.
  Wij blijven de duitsers toch ook niet vragen om voor elk incident wat er heeft plaatsgevonde excuses te maken.

  1. Ik snap heel goed dat je zo denkt over excuses. Natuurlijk gaat het om de toekomst. Hartstikke goed dat jij zo op de toekomst gericht bent. Alleen, iemand jou een klap verkoopt, dan wil je toch ook excuses? Meer dan dat is dit niet, in feite. Het heeft alleen te lang geduurd, zijn er doden gevallen en waren de excuses nogal knullig.

   En excuses voor de bersiap lijkt me dubbel. De Duitsers hebben de afgelopen decennia niet anders gedaan dan excuses maken.

 2. http://indisch4ever.nu/2013/09/12/excuses-2/#comment-54263

  Als ik de reacties van de voorzitt itters van Indieveteranen en van Indisch Platform vraag ik me af of men echt excuus wil maken of wilde men zo snel mogelijk de goede handelsbetrekkingen beter maken.

  Jammer dat mijn vader en ooms die toe Merdeka wilden en in dienst waren bij de Republik Indonesia als ambtenaren en officieren bij de TNI-Justitie-Politie hun verhalen over de bersiap periode nooit hadden verteld.
  Ik vraag me af of ze ook achter de Europeanen waren gegaan , door hun Nederlandse opleiding en vorming kunnen ze met gemak Europeanen , Nederlanders en Indische Nederlanders in de val lokken en rampokken.

  1. Natuurlijk hebben zij dat gedaan Surya…het was oorlog, KNIL en KL troepen en “Europeanen” werden niet met snoepjes weggelokt van hun positie. Merdeka is in Indonesië (m.n. Java) niet op politieke wijze gerealisseerd zoals in Maleisië, India en Singapore, maar met geweld. Eerst tegen de Britse ordetroepen die de Jappen verdreven en daarna tegen de Nederlandse troepen die economische gebieden (havens, olie, Nederlandse bedrijven) en Nederlands-Indische burgers wilde veiligstellen.

 3. Beste meneer van Galen haal alstublieft de Duitsers er niet bij want als er een volk is wat nog tot op heden met een nationaal schuldgevoel leeft en haar verantwoordelijkheid nog altijd draagt dan zijn het de Duitsers. Daarbij zijn het de Hollanders die nog steeds vinden dat Duitsers moeten boeten terwijl ze maar al te graag aan hen willen verdienen. Als kind dacht ik oprecht dat alle Hollanders grote verzetshelden waren want ik hoorde niet anders gelukkig weet ik nu beter. Gelooft u mij meneer van Galen de Nederlandse regeringen, van welke signatuur ook, wenst haar verantwoordelijkheid voor wat betreft haar eigen geschiedenis niet te dragen want anders hadden zij direct na de oorlog mijn vader zijn wedde wel betaald. Nu is mijn vader overleden maar de wrok leeft in mij voort, wil graag een streep onder het verleden trekken als Nederland over de brug komt.

  1. U zegt dat de Nederlander wil verdienen aan de Duitser. Maar U wilt verdienen aan de Nederlandse overheid; “wil graag een streep onder het verleden trekken als Nederland over de brug komt.” Mijn familie en families in mijn omgeving hebben eenmalig een uitkering gehad van Het Gebaar. Dat was voldoende. Die streep onder het verleden hebben we al lang getrokken. Geen wrok tegen Nederland, geen wrok tegen Indonesië. Het is 2013 dus wat valt er nog te mokken? Gaat ons niet om het geld en hoogte van het bedrag. We hebben hier al drie generaties ons leven weer opgebouwd; zijn gezond, hebben meer verdiend, hebben een leven. Wat voor wrok heeft u dan nog in u??

 4. Ik begrijp alleen iets niet wat de afgelopen jaren in Nederland met name bij een deel van de Indische gemeenschap speelt: Indo’s die Nederland erop wijzen dat er excuses moet komen richting Indonesiërs. Indo’s waren toch de luis in de pels voor Indonesiërs, Indo’s mochten toch beroofd, verkracht en vernederd worden in naam van de vrijheid van de Indonesische republiek, Indo’s waren toch de honden van de Nederlanders die verdreven en uitgeroeid moesten worden? En nu gaan die nazaten van die Indo’s hier in Nederland een overheid aanspreken die niet verantwoordelijk is voor beslissingen. Om maar met de Duitse kwestie te vergelijken; zou ongeveer hetzelfde zijn als Joodse mensen bij de Israelische overheid gaan klagen dat de Mossad na de oorlog diverse “vergeldings-actie’s” heeft ondernomen. Is het ALLEMAAL goed wat Nederlandse troepen (KL) of troepen onder Nederlands gezag (KNIL) hebben gedaan? Nee. Maar laten we ook niet vergeten dat veel KNIL troepen juist wel goed hebben opgetreden. Feit dat wij hier zijn wil zeggen dat zij bepaalde gebieden “veilig” hebben gesteld zodat onze (groot)ouders een veilige overtocht hebben kunnen maken naar Nederland. Of leven jullie met de illussie dat de jullie familie met bloemen en tranen van de kade zijn vertrokken?

  Laten we daarnaast eens naar die excuses van de Nederlandse overheid kijken: waren hierbij Indonesische officials? Indonesische officieren? Zijn de burgers in beide gevallen bijgestaan door advocaten of andere vertegenwoordigers van de Indonesische overheid? Nee…zou dat te maken kunnen hebben met de Indonesische overheid; laten we niet vergeten dat niet Nederland de meeste Indonesische burgers heeft gedaan maar vooral Indonesië zelf. Tijdens het bewind Suharto, tijdens Oost-Timor, enkele jaren geleden op de Molukken en dagelijks tot op heden op Irian Jaya. Wij hebben het over “maar” drie wandaden van Nederlandse troepen (Rawagede, Westerling,Sulawesi) met enkele honderden slachtoffers..waar is het excuses van Suharto met zijn zuiveringsacties; indonesisch leger die TIEN-DUIZENDEN Indonesiers heeft afgeslacht. Laten we praten over Christelijke dorpjes op Java die 10 keer per jaar worden overvallen door een Javaanse moslim extremistische organisatie waarbij ze elke keer hun dorp moeten opbouwen en hoofden worden afgehakt of mensen gestenigd. Nee..waarom niet omdat het een Indonesische zaak betreft. Wij zijn Indische Nederlands, wij zijn Indisch3.nl toch, niet Indonesisch3.nl..

  Ben het met Paul van Galen eens; laat rusten of ga op de bres voor excuses richting de Indische gemeenschap en financiele vergoeding voor inboedel, tegoeden, bedrijven en panden die onze (groot) ouders daar noodgedwongen hebben moeten achterlaten. “Sorry dat ik uw man neerschoot” heb je die vraag ook voorgelegd aan je grootvader en zijn broers, neven, etc die bij het KNIL hebben gediend. Sorry maar nog even en Indo’s gaan Poncke Princen voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

  1. Hi Erik,

   Ja ik begrijp je punt. Als je het op deze manier beschrijft klinkt het raar. In mijn familie zijn heel veel mensen die hun leven dankten aan KNIL’ers. Laat daar geen misverstand over zijn.

   De reden dat ik blij ben dat Nederland excuses heeft aangeboden, is dat ze eindelijk toegeeft dat het grote fouten heeft begaan in Indonesie. Het koloniale verleden, dat eerder nog ‘verjaard’ zou zijn, is een deel van de Nederlandse geschiendenis dat zich niet weg laat stoppen. Dat is iets dat Nederland heel lang heeft gedaan.

   Groet van Kirsten

   1. wegstoppen in welke zin? Ik snap je punt; sommige Indo’s vinden A) dat de Nederlandse overheid te weinig aandacht besteed aan de geschiedenis in Nederlands-Indië incl. de bersiap-periode B) er Erkenning moet zijn voor hetgeen wat er gebeurd is. Inhoudelijk heb ik daar begrip voor maar ik kan me niet inbeelden hoe men dat ziet; wat is het einddoel? Moeten afgevaardigden van de Nederlandse overheid langs elk Indonesisch dorp om excuses aan te bieden? Moet elke Indonesiër 20.000 euro krijgen? Ik begrijp dit niet; Nederland biedt excuses aan, zelfs tot in het dorp zelf in de vorm van een afgevaardigde van de ambassade. Of dat nu in 1 dorp is of 20, het gaat om symbool dat het gebeurd. Ik begrijp Nederland als overheid anderzijds ook; Nederlands-indië is een gesloten hoofdstuk. Ja ze hebben het te snel gesloten door meteen een slot erop te gooien nadat onze (groot)ouders van de boot kwamen. Maar anno 2013..bijna 2014 hebben ze alle recht om dit af te sluiten. Als je een wond open gaat laten vind je altijd fouten, bij elke overheid in; de wereldgeschiedenis zit vol met oorlog en slachtoffers, na Nederlands-indië zijn er oorlogen geweest en er zullen er nog velen volgen. Dat is helaas de aard van de mens.

    Ik denk dat Nederland heel vaak heeft toegegeven dat het grote fouten heeft gemaakt, dat begon al tijdens koloniale periode voor de tweede wereldoorlog:
    “Gedurende het cultuurstelsel, waarbij de Nederlandse regering veel inkomsten uit Indië verwierf ten koste van de plaatselijke bevolking, kwam de gedachte van het “schone streven” op: Nederland moest zijn “ereschuld” veroorzaakt door het cultuurstelsel aan Indië terugbetalen door het land te ontwikkelen.” Toen kwam de tweede wereldoorlog, maar het idee van een Indische staat met soevereiniteit..een soort overzeese provincie met zelfbestuur was ter sprake gekomen. Maargoed daar kunnen de meningen over zijn verdeeld hoe en of dit had kunnen plaatsvinden.

    Wat ik bedoelde met mijn post: wie zijn wij, nazaten van KNIL-ers om Nederland een beschuldigend vingertje te wijzen ten opzichte van hun houding naar Indonesië, ten tweede waarom maken sommigen van jullie je daarover druk als het de Indonesische overheid zelf (gaat hier over Indonesische burgers in Indonesië) zich hiermee niet bemoeit en wellicht zich nog wel aan ergere zaken schuldig maakt of iig op grotere schaal?

 5. Die opmerking snap ik ook niet: excuses voor de bersiap maken lijkt me dubbel? Maar ik begrijp wel waarom de Indonesische overheid dat niet doet: dan moeten ze volkeren van Timor, Atjeh, Irian Jaya, zuid-Molukken ook excuses aanbieden. En excuses aan buurland Maleisië wegens het uitlokken van spanning in beginjaren om Maleisië in te lijfen en later om geheel Borneo te verkrijgen. Indonesië is nu niet bepaald het liefste jongentje van de klas. Vandaar dat het wijselijk zich buiten heel deze kwestie laat en individuele burgers het juridisch laat uitzoeken met de Nederlandse overheid. Het is misschien knullig maar het is een officieel excuses van de overheid aan burgers van een ander land, dat is meer dan de Indonesische overheid ooit voor de Indische Nederland heeft gedaan.

 6. Erik,

  Sorry maar nog even en Indo’s gaan Poncke Princen voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

  Als ik Poncke Prince kon voordragen had ik dat onmiddelijk gedaan. Een grote held in mijn ogen.

  Jij probeert te denken voor de Indische gemeenschap door te zeggen Indo’s dit en Indo’s dat. Iedere Indo heeft zijn EIGEN visie. Ik sta als indo niet 100% maar 1000% achter de onafhanklijkheid van Indonesie en vind het meer dan terecht dat Nederland eruit geschopt is. Wij stonden aan de verkeerde kant van de geschiedenis, de Indische Nederlanders waren altijd loyaal aan het koloniale, misschien wel facistische, Nederland. De loyaliteit aan Nederland kwam voort uit de racistische Ned-Indische maatschappij in ned-indie. Hoe witter je was, Hoe Europeser je je gedroeg, des te beter je het had daar. Er zijn nog steeds een aantal Indo’s van vooral de oude generatie die diezelfde koloniale gedachtegoed en een anti-Indonesia houding hebben. Deze zogenaamde koloniale anti-Indonesia indo’s geven hun gedachtegang door aan hun kinderen/kleinkinderen.

  Mijn opa’s en oma’s hebben ondanks de bersiap nooit 1 kwaad woord gesproken over de Indonesiers. Integendeel, Zij hebben een grote liefde voor hun geboorteland en daar ben ik trots op. Ik als 3e generatie voel ook een band met het Indonesische volk en land. Ondanks dat zij mij als Belanda zien voel ik me toch een soort van thuis in Indonesie. Ben er zo’ n 12 keer geweest. Twee keer ben ik aanwezig geweest op 17 aug in Indonesie. Mooi en ook trots was ik, toen ik de rood-witte vlag omhoog zag gaan, de vlag van mijn Indonesische voorouders, op de nationale televisiezender met het Indonesische volkslied.

  Salam Merdeka!

  1. @van Beek: Waar is ooit geopperd dat een volk geen onafhankelijkheid mag opeisen? Je moet mij niet iets verweten wat ik niet heb gezegd. Een onafhankelijkheid opeisen dat gepaard gaat met moord en plundering op een bevolkingsgroep is in mijn ogen nooit goed; zowel niet van Indonesische als Nederlandse kant. Dat jouw grootouders nooit 1 kwaad woord hebben gesproken over de Indonesiërs hoeft niet te betekenen dat ze het allemaal zo jovel vonden wat er gebeurde. Zoals zoveel werden ze in Nederland monddood gemaakt, er was geen luisterend oor in Nederland dus praten erover heeft geen zin. De koloniale gedachtengang waar jij op duid is wellicht onstaan tijdens de bersiap. Lees eens het archief van tranen, kijk eens hoeveel massa graven er liggen bij de Nederlandse Erevelden in Indonesië. Je bent er 12 keer geweest en 2 keer op 17 augustus. Wat je schijnbaar niet beseft is dat jij in die tijden ook zou hebben moeten vluchten van een Indonesische horde. Dat is ook de reden waarom ze je niet accepteren; je bent gewoon een toerist. De loyaliteit aan Nederland is tweedelig; ja Nederland gebruikte een koloniaal systeem, en de Indische Nederlander had daar zijn voordeel bij. Maar anderzijds wilde de nationalisten (ik spreek niet over DE Indonesiër, want die bestaat niet in mijn visie..ook de staatsvisie is niet voor niets; Eenheid in verscheidenheid), ook helemaal niks weten van de Indo-europeaan; dat waren Nederlanders. Die moeten weg of dood, klaar.

   Misschien zou je eens meer geschiedenis moeten weten, lezen over hoe tot het een heeft geleidt voordat je iets roept. Elke land heeft recht op vrijheid, maar daar denken ze in Jakarta vanaf het begin al anders over met hun neo-koloniaal denken. Dat iets wat jij niet goed beseft.

 7. Eindelijk een fel tegengeluid van Van Beek, een “indo”, een ‘indische-nederlander”.

  Even een paar opmerkingen maken aan Erik.

  Vraag: waarom zit ik in Nederland? Antwoord, omdat op Zwarte Sinterklaas, de 5e december 1958 de Zwarte Pieten in opstand kwamen tegen Sinterklaas en zij (onderling) de kadootjes wilden verdelen, De rollen waren omgekeerd, de Pieten waren nu baas in eigen huis. De koelies wilden nu de tuans zijn. PUNT.

  Niks vervolging of uitroeiing van indo’s: wij waren NEDERLANDERS die op dat moment als staatsvijanden werden beschouwd. Staatsgevaarlijk, en dat bleef tot vlak na de Nieuw-Guinea-crisis.

  De Bersiap was de Indonesische Onafhankelijkheidsstrijd die gevoerd werd tegen het kolonialisme en de aanweigheid van kolonialen: de Japanners, de Brtten en de Nederlanders. Deze periode duurde 3 maanden: van de dag dat de kreet “bersiap” klonk, totdat je die niet meer hoorde, ergens begin 1946.

  Niks uitroeien van indo’s,want er bleven meer indo’s in Indonesie achter dan dat er naar Nederland gingen. Men wilde het land uit omdat men het zelf vekoos vanwege een onzekere toekomst.

  Tijdens de bersiap waren verschillende partijen in het spel. De ene partij wilde een Islamitische staat (Jihadisten), de ander wilde een Communistische staat. Dan waren er – de traditionele Javaanse bendes – die om opportunistische redenen partij kozen voor de nationalisten. Al die ( en niet nader genoemde) partijen raakten op een gegeven moment onderling slaags ook nog. De Nationalisten van Soekarno cs hadden er totaal geen belang bij om indo’s uit te roeien.

  De hele kwestie rond de weduwen staat LOS van de bersiap. er bestaat geen enkel verband.

  Indo’s zijn geen nieuw ras, of nieuw volk ontstaan in Nederlands-Indie. Marco Polo ging al naar Indie, en wie weet de oude Grieken ook. Aangezien het allemaal mannen waren denk ik ook niet dat zij konden afblijven van de Inlandse vrouwen.

  Erik volgt hier in zijn benadering de traditie van blanken die de wereldbevolking wilden onderverdelen in hokjes, categorieen, rassen, onderrassen en subrassen. Daar waren de Nazi-Duitsers ook goed in met hun Herrenvolk, Untermenschen en dergelijke. In ieder geval zouden in die zienswijze “indo’s” worden beschouwd als Untermenschen, die anno 2013 uiteraard (zelf)bewust moeten worden gemaakt. Aldus kruipt men onbewust weer in een tradionele slachtofferrol.

  1. nou nou Ed, je neemt wel grote woorden in de mond. Mij vergelijken met een nazi-duitser, een volk dat verantwoordelijk is voor een paar miljoen doden. Die benadering waar jij op oogt is niet een redenering waar ik vanuit ga. Ik schets alleen een beeld van nederlands-indië die jij zelf al bevestigd; De zwarte Sinterklaas. Waarbij de Indonesische regering besloot alle banden met de voormalige kolonisator te verbreken. Dat was echter in 1957. Die Indo’s die toen naar Nederland kwamen waren de spijtoptanten. Om de bal terug te kaatsen; jij volgt zelf de traditite door de bersiap de “Indonesische” onafhankelijkheidsstrijd te noemen. Noem het de Javaanse onafhankelijkheidsstrijd. Dat bevestig je zelf tevens weer door te verklaren dat er verschillende partijen waren. Ik heb daar ook heus van op te hoogte. De Republiek Indonesië bestond louter uit een lappendeken van enclaves in Java en Sumatra. nationalisten onder Sukarno vochten zowel tijdens de politionele acties tegen koloniasme, maar ook tegen Darul Islam en andere groeperingen. Dat de Republiek na de onafhankelijkheid een neo-kolonisme installeerde door de andere deelstaten op te eisen vergeten we in Nederland in geschiedenisboeken te schrijven. De Permesta, RMS, GAM en andere talloze groeperingen die in de periode van de Zwarte Sinterklaas zich verzette tegen een Javaanse dominatie nog maar niet te spreken. Jij zegt dat de nationalisten van Sukarno geen belang hadden om Indo’s uit te roeien. Dat dit toch hun doel was blijkt toch wel uit de specifieke oproep tijdens de bersiap om alles wat Nederlands bloed of belang had te elimineren. Of wil je soms ontkennen dat er gericht naar Indische Nederlanders werd gezocht? Dat het voorval met het Gudeng transport in Surabay niet heeft plaatsgevonden? Dat bijv. de ooggetuigenverklaringen in het Archief van tranen zijn verzonnen? Dat de bersiap voor de overgrote meerderheid die naar Nederland zijn gekomen DE aanleiding is geweest om hun geboortegrond te verlaten? Wat wilt u uberhaupt met uw post gericht aan mij duidelijk maken?

   1. Beste Erik, wat probeer je nou te bewijzen?
    Wil jij mij de gehele geschiedenis van Nederlands-Indie uitleggen?

    Nadat ik al afgehaakt ben om voortdurend mezelf te herhalen tegen opponenten die jaar in jaar uit hetzlefde ventileren, kan ik slechts zeggen, dat ik jou verweer voor kennisgeving aanneem. Voor het overige kan ik er in mijn persoonlijk leven niets mee: ik hoef niets te bewijzen, ik loop niet te zoeken naar mijn identiteit of uit te vinden tot welk volk ik hoor.
    Capek dese.
    Ik wens je veel sukses met je missie, ik denk dat ik maar met de VUT ga wat discussieren over geschiedenis betreft.

    mvgr

    Ed Vos

 8. Erik, Ik ben benieuwd naar uw bewijzen (bijvoorbeeld een speech of radiofragment) waarin staat dat er gericht naar Indo’s werd gezocht door de Indonesier. Indo’s zijn landskinderen, weet u van wie deze uitspraak komt? In de bersiap tijd stond iedereen tegenover mekaar. Indonesiers tegenover indonesier, christen tegenover moslim, communist tegenover nationalist etc. Er was geen sprake van een specifieke uitroeiing van ‘ Indische Nederlanders’ zoals u ze noemt. Er waren ook heldhaftige Indo’s zoals dahler en setia budhi die terecht opkwamen voor Indonesie. Volgens mij zijn zij niet vermoord en vochten met de Indonesiers mee. Als de Indonesiers echt uit waren op uitroeiing van het Indo ras dan zouden zij in het begin al vermoord zijn. Uw mening tegenover Indonesie is kenmerkend voor al die anti indonesia indo’s. Ga vooral door met u hetze… Ik doe er als Indo in ieder geval niet aan mee.

  Salam Merdeka

  ps leest u http://indisch4ever.nu/2011/12/27/opmerkelijke-feiten-en-zaken-aangaande-nederlands-indieindonesie/ van de heer Mertens eens door. Bersiap waarom en waardoor..

  1. Nee die Indo’s (waaronder je eigen grootouders) zijn hier allemaal in Nederland voor de lol van Beek. Ik zou zeggen pak je spullen en ga emigreren naar Indonesië ipv een vakantie van 3 a 4 weekjes per jaar. Dan merk je vanzelf wat ik bedoel.

 9. Ik vind jammer dat veel Nederlanders het niet weten wat de Indonesiers onder hun bevrijdingsstrijd* verstaan.
  Dat gebeurde sinds de komst van de VOC in de Molukken(zie Ternate-Tidore en de verovering van Ambon .
  Het was een opeenvolging van strijd toen vele Sultanaten /vorstendommen in opstand kwamen tot en met de periode van “Bersiap”tijd , vlak na 1945t/m december 1949 .

  Het bij elkaar slepen van gebeurtenissen na 1950 , zoals Permesta-PRRI, Oost ,Timor,RMS , Papua etc is in deze hele discussie wel vreemd.

  @ Erik : over de kennissen kring/generatie van mijn ouders, mijn ooms ouder die ouder waren dan mijn ouders (1n 1942 waren ze 27 jaar) of jonger (toen gemiddeld tussen 20-25)dielater in het leger TNI-Polri -Marine dienden als officieren waren nationalisten met Nederlandse opleiding en vorming .
  Ik zie hun niet zo snel achter de Nederlanders met hun golok/keris aanrennen.

  Die groep mensen , zoals de “Die Hards” groep die tegen Soekarno ageren zijn gewoon nationalisten en strijders, hun namen zijn ook bekend.
  Ook hebben ze meestal hogere Nederlandse opleiding en scholen gehad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.