Oproep voor gelijke behandeling, voor alle Nederlandse staatsburgers.

Een paar weken geleden was ik bij een boeiende conferentie. In een klein zaaltje van de universiteit in Leiden zat een handjevol wetenschappers bij elkaar, om gedachtes uit te wisselen over de ‘Eurasian question‘,  een misschien niet zo perfecte vertaling van de Indische kwestie uit de jaren ’50.  

scroll down for the English version

Vergelijken van dekolonisatieprocessen

Kernvraag was hoe je als wetenschappers omgaat met de dekolonisatieprocessen, en wat de meerwaarde en (on-)mogelijkheden zijn van vergelijkende studies. Vanwege dit vergelijkende karakter waren wetenschappers uit Canada, Engeland, Frankrijk en Duitsland aanwezig.

Ongelijkwaardige burgers

Tijdens het symposium stelde een van de aanwezigen voor om een verklaring op te stellen, waarin wij als wetenschappers een standpunt innemen over het politieke klimaat in Nederland, dat het legitimeert dat burgers op basis van ras en geboorte als ongelijkwaardige burgers behandeld worden.Dit heeft geleid tot de ‘Leidse verklaring over het politieke minderhedendebat.’

Rechtsongelijkheid

Als er één gemeenschap in Nederland is, die weet hoe het is om op papier Nederlands staatsburger te zijn, maar in de praktijk rechtsongelijkheid te hebben ervaren, is het de Indische gemeenschap. Daarom ondersteun ik deze verklaring van harte.

Deel de verklaring

Doe je mee? Het enige dat je hoeft te doen is deze verklaring te delen in je netwerk. Je kan deze post daarvoor gebruiken. We hebben ook een pdf-versie van de  Leiden declaration on current political debate in the Netherlands   (Nederlands/ English), die je rond kan sturen.

 

Leidse verklaring over het politieke minderhedendebat

“De ondergetekenden, wetenschappers uit binnen- en buitenland op 24-3-2014 bijeen op een conferentie in Leiden over Europees kolonialisme en de doorwerking daarvan bij individuele mensen, gemeenschappen en staten, roepen de politici in Nederland op om af te zien van beleid dat specifieke groepen in de samenleving neerzet als potentieel vijandig ten opzichte van anderen of van de samenleving als geheel. We veroordelen politieke strategieën die het doelgerichte oogmerk lijken te hebben om mensen te vatten in onderscheiden en van buitenaf opgelegde groepsidentiteiten, die tevens impliceren dat er een uitsluitende hiërarchie bestaat tussen insiders en outsiders.”

“Als wetenschappers van het imperialisme en zijn erfenissen, zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een veilig intellectueel klimaat voor onderwijs en onderzoek aan de universiteiten en in de samenleving als geheel. De historische dimensie van het publieke debat over migratie en immigranten is evident; het principe van gelijkheid is uit het dekolonisatieproces voortgekomen als een kernwaarde voor hedendaags burgerschap. We protesteren daarom met kracht tegen het creëren van etnisch onderscheid en tegen andere vormen van uitsluiting en stereotypering, zoals dat in het huidige politieke debat in Nederland naar voren komt.”

Leiden, 24-3-2014

Eveline Buchheim (NIOD), Alison Blunt (Queen Mary, University of London), Elleke Boehmer (University of Oxford), Elizabeth Buettner (University of Amsterdam), Pim ten Hoorn (the Netherlands-Malaysia Association), Guno Jones, Nancy Jouwe, Mariëlle Klein (Leiden University), Bart Luttikhuis (European University Institute Florence), Jacqueline Knörr (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle), Willem Maas (York University, Canada), Wim Manuhutu (VU University), Susan Legêne (VU University), Liesbeth Rosen Jacobson (Leiden University), Marlou Schrover (Leiden University), Carolien Stolte, Kirsten Vos (Indisch 3.0), Jennifer Yee (University of Oxford, Christ Church).

Contact: Susan Legêne, prof. of political history, Faculty of Arts, Vu Amsterdam. Email s.legene@vu.nl

In English:

Leiden declaration on current political debate in the Netherlands

We, scholars from the Netherlands and abroad meeting on 24-3-2014 at a Leiden conference on European colonialism and its impact on individual people, communities and states, call on politicians in the Netherlands to refrain from politics which frame specific groups within Dutch society as potentially hostile to others or to society at large. We condemn political strategies that seem dedicated to enclosing the population in separate imposed group identities, while installing exclusive hierarchies of insiders and outsiders.

As scholars of empire and its legacies we are aware of our responsibility to contribute to a safe intellectual climate for education and research at universities and in society at large. The historical dimensions of any public debate on migration and immigrants are evident and equal citizenship has emerged from decolonization as a key value in society. Therefore we strongly protest against the making of ethnic distinctions and against other forms of exclusion and stereotyping as invoked in current political debate in the Netherlands.

Leiden, 24-3-2014

Eveline Buchheim (NIOD), Alison Blunt (Queen Mary, University of London), Elleke Boehmer (University of Oxford), Elizabeth Buettner (University of Amsterdam), Pim ten Hoorn (the Netherlands-Malaysia Association), Guno Jones, Nancy Jouwe, Mariëlle Klein (Leiden University), Bart Luttikhuis (European University Institute Florence), Jacqueline Knörr (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle), Willem Maas (York University, Canada), Wim Manuhutu (VU University), Susan Legêne (VU University), Liesbeth Rosen Jacobson (Leiden University), Marlou Schrover (Leiden University), Carolien Stolte, Kirsten Vos (Indisch 3.0), Jennifer Yee (University of Oxford, Christ Church).

Contact: Susan Legêne, prof. of political history, Faculty of Arts, Vu Amsterdam. Email s.legene@vu.nl

page1image24616

5 gedachten over “Oproep voor gelijke behandeling, voor alle Nederlandse staatsburgers.”

 1. “om op papier Nederlands staatsburger te zijn, maar in de praktijk rechtsongelijkheid te hebben ervaren, is het de Indische gemeenschap. ” Misschien heb ik het niet begrepen, dan hoor ik het wel. Na aankomst in Nederland zijn wij inderdaad ongelijk aan de andere Vlissingers behandeld. Zonder papieren aangekomen, maar meteen als Nederlands staatsburger ingeschreven. We kregen een noodwoning die gebouwd waren voor de Vlissingers die uit hun huizen waren weggebombardeerd. (Volgens de verhalen was in Vlissingen één huis onbeschadigd!). We kregen dubbele distributiebonnen voor van alles en nog wat. Op de HBS kregen een Indisch meisje en ik een speciaal op ons toegesneden behandeliing. Daarna was die positieve discriminatie afgelopen. In Delft was ik gewoon een Nederlandse student. Ook bij mijn werk en mijn tweede studie in Rotterdam. Ik kan me goed voorstellen, en weet het ook van kennissen, dat het bij anderen niet zo vlot is gegaan. Maar was dat nou algemeen overheidsbeleid? Ik heb soms het idee dat veel problemen zijn voortgekomen uit gebrek aan ‘je mond opendoen op de juiste plek bij de juiste persoon’. Het eerste wat mijn vader deed was een babbel maken met de bode van het stadhuis. Die mensen wisten alles!. Ik ging meteen een babbel maken met de directeur van de HBS. Meteen een pracht oplossing gevonden. Nogmaals, veel mensen hebben het veel slechter dan ik getroffen, maar het was geen algemene bejegening van mensen uit Indië.

 2. De Indische(Indo”s) hebben het inderdaad mee gemaakt en ondervonden, in Indië en bij aankomst in Ned. En dan bedoel ik regeringsmaatregelen. (dus niet pinda2 schelden etc.) Echter; ik dacht niet dat nu allochtonen van welke etnische achtergrond dan ook, vanwege de overheid gediscrimineerd worden. In tegendeel! Ze worden mi. eerder tegemoet gekomen. ‘Geknuffeld’ en nog veel meer! Meer dan zelfs de autochtonen! en al die groepen/spijtoptanten die voor de jr.’60 hier binnen kwamen.(terugbetalingen van overtocht/meubel/kleding!) Dat er nu maatschappelijke uitingen van discriminatie zijn, is te wijten aan; eigen inbreng/houding ‘om het maar netjes uit te drukken’. En dat daar de ‘goede’ eronder moeten lijden is inherent. Ik geloof zelfs dat geen enkel regeringsmaatregel hieraan een einde kan maken! Ook niet deze verklaring. Alleen zij, die dit ondervinden, zelf! Zoals de Indische gemeenschap dat heeft bewezen!
  note; de asielzoekers komen echt niet voor het slechte weer in Ned.

 3. @RL Mertens zegt oa: “Dat er nu maatschappelijke uitingen van discriminatie zijn, is te wijten aan; eigen inbreng/houding ‘om het maar netjes uit te drukken’. En dat daar de ‘goede’ eronder moeten lijden is inherent.”

  De heer Mertens vind dus eigenlijk dat het gerechtvaardigd is om te discrimineren als men zich misdraagt? Het is immers hun eigen schuld “En dat goede eronder moeten is inherent?” Er wordt hier gesproken over autochtonen en allochtonen? Wie zijn die allochtonen? Mensen die zelf of waarvan tenminste 1 ouder in het buitenland geboren is, is allochtoon. Dat kunnen Duitsers, Italianen, Amerikanen ,Congolezen, Peruanen, Chinezen, Indonesiers etc zijn. Dus omdat er een klein aantal mensen(allochtonen, hetzij amerikanen, peruanen etc) zich misdraagt is het logisch dat er gediscrimineerd wordt? Discriminatie wordt dus blijkbaar altijd veroorzaakt omdat men zich misdraagt. Alles heeft zo zijn oorzaak. Zeg dat ook maar tegen de familie van de jonge afro-amerikaanse vrouw die op zondag 21 oktober 2012 in brand is gestoken door leden van de KKK( http://www.telegraaf.nl/buitenland/20967056/__KKK_steekt_vrouw_in_brand__.html ) . Dit was een racistische/discriminerende actie. Er zijn problemen in de USA, er is jeugdwerkloosheid, de criminaliteit cijfers zijn relatief hoog onder de afro amerikaanse bevolking. oorzaak geeft gevolg toch?

  Verder zegt de heer Mertens het volgende: Geknuffeld’ en nog veel meer!
  Waaruit blijkt dit deze stelling? Dit is weer typische nationalistische angst creërende retoriek van onze geblondeerde Indo uit Limburg dat gebaseerd is op nonsens.

  Het probleem van Wilders en zijn aanhangers is dat al hun standpunten gebaseerd zijn op angst. Onterechte angst wat een probleem doet denken te bestaan die er eigenlijk haast niet is. De (rechtse) media speelt ook een belangrijke rol in dit proces

 4. Gewoon werken en je gedragen is de beste remedie om niet gediscrimineerd te worden. En vooral niet op te vallen, door bv. je eigen cultuur/kleding/godsdienst/doen en laten etc. nadrukkelijk te poseren. En acceptatie volgt. Zie hoe Hongaren,Vietnamezen(zie recentelijk Telegraaf artikel) Chinezen, Surinamers het nu doen. En vooral…….je niet verschuilen achter het begrip allochtoon. (note; ons koningshuis is allochtoon).Noem ‘man en paard’ bij de naam! Iemand , die zich tegenover mij misdraagt, die discrimineer ik ook. Wij leven in vrij democratisch land, waarin man en vrouw, idem homo/lesbienne gelijk zijn, en zonder een KKK . Moeten er wel voor hoeden, dat deze vrijheid/democratie niet wordt misbruikt door ‘opgelegde onvrijheden’ van andere culturen/godsdiensten etc.!

 5. “Gewoon werken en je gedragen” Driemaal ja! Gewoon. En bij de overheid weten ze niet eens dat je uit Indië komt. Dat is allang uit het keuzemenu geschrapt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.