Indisch 3.0 op “(Na)smaak van Indië”

Op 14 februari zal Ed Caffin namens Indisch 3.0 een lezing geven op een Indische middag in Boekhandel van Pampus in Amsterdam. Het thema van de middag is “Nasmaak van Indië”. Aanleiding is de uitgave van de moderne vertaling van Multatuli’s Max Havelaar, in maart 2010. De eerste druk van het boek (“geen roman, het is een aanklacht!”) verscheen 150 jaar geleden.

Indisch 3.0

Onder leiding van Joyce Cordes zullen verschillende sprekers die middag ingaan op de laatste decennia Nederlandse aanwezigheid in Indië, de dekolonisatie van Indonesië, de repatriëring van honderdduizenden Indische Nederlanders, de opvang in het ‘vaderland’ en de postkoloniale ontwikkelingen in Nederland. Indisch 3.0 is gevraagd een korte bloemlezing te geven over wat de jongere generatie Indische Nederlanders bezighoudt.

Programma

15.00 u Tweegesprek Lizzy van Leeuwen en Alfred Birney Postkoloniaal Nederland, vanuit verschillende perspectieven.

16.30 u De film Contractpensions – Djangan Loepah! met een inleiding door regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich.

18.00 u Kalangkang, Sundanese muziek

18:30 u De (na)smaak van Indië, bijdrage door Ed Caffin, van weblog Indisch 3.0

19.00u Einde

Nasmaak van Indië, 14 februari 2010, 15.00 – 19.00 uur. Toegang, inclusief enkele hapjes, is € 5. Boekhandel van Pampus, KNSM Laan 303, Amsterdam. OV: vanaf Amsterdam CS bus 42 richting KNSM-eiland en stap uit op halte Azartplein (tramlijn 10 kan ook, maar niet vanaf CS).

15 gedachten over “Indisch 3.0 op “(Na)smaak van Indië””

 1. Geen roman , het is een aanklacht.

  Wat is het dan ?
  Wie worden aamgeklaagd ?
  De Bupathi van Lebak Raden Adipati Karta nata Negara en of de bazen van de onervaren Asistent Resident ?
  Het is een onterechte geromantiseerde mythe , een Hikayat (vertaling van Sitor Situmorang .
  EDD kent de adat en de verhoudingen tussen Sundanese regenten en zijn ” onderdanen niet goed genoeg , om zomaar in te grijpen als een olifant in een porceleinenwinkel.

  In Indonesia is de Assisten .Resident E.D.D een controversiele persoon.Sommige Indonesiers vinden hem een held , een blanke toean die ondanks zijn functie hart had voor de onderdrukte inlanders . sommigen hebben een andere mening.

 2. Het lijkt me een interessante lezing, want momenteel ben ik bezig met me aan het inlezen over de periode 1945-1950, de periode van de dekolonisatie, met natuurijk als hoofdschotel het verdrag van Linggarjati. Helaas zal ik er niet bij zijn. Doch mijn bevindingen zal ik tzt in een tijdlijn op internet plaatsen. Voor het overige soit, want het behoud van de koloniale gebouwen m.n. in Salatiga is nog steeds mijn stokpaardje.

  Wanneer je Indonesiers moet geloven is E. Douwes Dekker de enige kosjere Nederlander die ueberhaput in Indie heeft gewoond. Dan heb je nog zijn neefje, de indo Ernst, die de indische partij heeft opgericht en die samen met de Indonesiers streefde naar de onafhankelijkheid van Indonesie (Indie) los van Nederland.
  , omdat men het zat was dat Nederlanders naar Indie gingen met het idee van lange halen snel thuis.
  Mischien was Ernst een grote fantast, en misschien was hij later wel staatsgevaarlijk, maar de indo’s kwamen, toen de partij verboden was, helaas niet verder dan het IEV, een beweging waarvoor mijn vader een bijnaam had. Wat weet ik niet, want de man is al een paar jaar dood, maar ik zie hem nog steeds meewarig het hoofd schudden bij het horen van die naaam IEV. Het was me een clubje wel, dat zoveel mogelijk macht en rijkdom naar de indo’s probeerde te slepen, maar de opperheerschappij van de totok gewoonweg accepteerde.

  Wel flirtten de indo’s op een gegeven moment met de NSB, waarvan het lidmaatschap je tenminste het gevoel gaf dat je gelijkwaardig was aan de totok, maar later bleek toch weer de verborgen bedoelingen.

  De nare bijsmaak is m.i. dat de indo’s gewoon verkeerd hebben gekozen, en daar moet je dan maar mee leven. Je kunt alle schuld wel leggen bij de Jap en Soekarno, maar aan het begin van de vorige eeuw is het allemaal misgelopen.

  Men heeft nog steeds niets geleerd, enige vorm van radicalisme is de indo vreemd, zie hoe men verlangt naar de wedergeboorte van het IEV: men streeft nog steeds naar erkenning van de indo, het indische, en weet ik wat nog meer. Anno 2010 nog wel.

  Tot ziens.

 3. Ed Vos says:
  February 8, 2010 at 00:45
  Wanneer je Indonesiers moet geloven is E. Douwes Dekker de enige kosjere Nederlander die ueberhaput in Indie heeft gewoond.

  Mischien was Ernst een grote fantast, en misschien was hij later wel staatsgevaarlijk, maar de indo’s kwamen, toen de partij verboden was, helaas niet verder dan het IEV, een beweging waarvoor mijn vader een bijnaam had.
  ——————————————————-
  Dat zijn dan Indonesiers die hun eigen Sejarah indonesia niet echt kennen.
  De meeste Indonesiers met internet verbinding hadden vaak een geromantiseerde ideen over Multatuli .
  En toch komt het beetje bij beetje naar buiten wie EDD was geweest.
  Het is ook een eenzijdige westerse visie .

  Er zijn nog vele goede kolonialen zoals Van Deventer , Abendanon ( Rd Adjeng Kartini) , en de Inspecteur van Onderwijs die Raden Dewi sartika had gepromoot..
  En Dr Danudirdja Setiabudi was ook een Indo die goed bedoelde met de Inlanders , alleen kreeg hij geen gehoor bij zijn Indo achterban .

  I.E.V = Indo Elkaar Verlakken.

  PS : persoonlijk vind ik Multatuli overgewaardeerd.
  Omdat ik een belangenverstrengeling ziet tussen persoonlijke grieven ( weggepromoveerd te zijn ) en hetvechten voor de belangen van de Inlanders .
  Hij heeft ook door zijn verhaal (roman-mythe ?) een verkeerde signaal gegeven alsof de Raden Adipathi K.N.N echt een uitbuiter was geweest.
  Veel jonge indonesiers die hun geschiedenis niet goed kennen beschuldigen de ” bangsawans (Adel) , de priyayis dat ze met de Nederlanders colaboreren.
  Een paar wel , maar de meesten waren toch per defenitie vijanden van de nederlanders.

  Wel heeft zijn verhaal een bepaalde invloed voor de toekomstige BB-ers , de studenten van de Bestuursacademie..
  En dat zou de ethische politiek ten goede komen.
  Of het in de praktij zo gaat is (nog) niet bekend.

  Zoals bekend zijn er weinig Nederlanders die achter de etische politiek staan
  .Je kan hun ” met de hand” tellen
  Niet alleen bij de Vaderlandse Club maar ook bij de meeste Indische Nederlanders die politiek weinig macht hebben.

 4. Ed Vos says:
  February 8, 2010 at 00:45
  Het was me een clubje wel (I.E.V), dat zoveel mogelijk macht en rijkdom naar de indo’s probeerde te slepen, maar de opperheerschappij van de totok gewoonweg accepteerde.
  ———————————-
  I.E.V had in het begin geen politieke macht , de Indo’ s waren verdeeld .
  Ik vraag me af of ze later een politieke macht kunnen krigen.
  I.E.V was een voortzetting van de Indische Bond ,
  Werd opgericht om de arme Indo’ s (Indo paupers ) op te heffen naar een betere levenstandaard.Zo’ n soort maatschappelijk werk , meer een charitatieve instelling.

  Ik denk ook niet dat I.E.V een vuist kan maken tegen de totoks.
  Later gingen ze organiseren met de leus Indie voor de Indiers .
  Ze willen de totoks weren.
  De Indische Partij was een poging om met de goed geschoolde Inlanders samen te
  werken.
  De partij werd verboden en de 3 leiders werden verbannen , Dr Dirdja Setiabudi(Douwes Dekker) , Dr Tjipto Mangoenkoesoemo en Raden Mas Soewardi Soeryaningrat.

 5. Ed Vos says:
  February 8, 2010 at 00:45
  Men heeft nog steeds niets geleerd, enige vorm van radicalisme is de indo vreemd, zie hoe men verlangt naar de wedergeboorte van het IEV: men streeft nog steeds naar erkenning van de indo, het indische, en weet ik wat nog meer. Anno 2010 nog wel.
  ————————————-
  Ik denk niet dat de jongere generaties (3de en 4de) naar die oude “toestanden” verlangen .
  Toen hun ouders of grootouders (overgrootouders)veel moeite moeten doen om erkend te zijn als een gelijkwaardige ” Medelander” .
  Ze zijn gewoon Nederlanders . Hebben dezelfde opleiding en kansen zoals de andere jonge generaties Nederlanders.
  Bij sommigen heb je discussies over wie ze zijn , een soort ” identiteistsprobleem” .Ze zijn bezig met het herontdekken van hun roots , het zoeken van hun plaats in de huidige Nederlandse samenleving.
  Tegenwoordig is er sprake van een toenadering naar de Indonesische kant , is te zien hoe ze in hun site’ s met elkaar discussieren. Ze gebruiken meer Indonesische woorden en omhelzen de Indonesische cultuur die ze zien als Indische Cultuur .
  Dat is een grote verbetering als je de discussies van toen in IndoWeb en Indowebhyves volgt.

  Ik heb een paar jaar lang met Nederlandse , Indische , Molukse ,Menadonezen en Chinese kinderen op school gezeten, vanaf de froebelschool 2 jr , 6 jaar I.E.V GIKI in Jakarta .
  Later tijdens mijn eerste 6-7 jaren in Nederland heb ik vriendschappen gesloten met een klein groep oudere Indische jongens die later bekend staan als de 2de generatie.

  Hun problemen zijn anders dan van de jongere generaties.
  Zij moeten nog gaan vechten voor hun “erkenning” , voor een plaats.
  Sommigen van hun hebben zelfs hun strijd gestaakt, sudah laat maar .
  Mensen die het kunnen en durven zijn later weggegaan naar USA-Australia en andere warme landen.

 6. Patrick says:
  February 8, 2010 at 17:46
  @Surya

  Ik heb altijd begrepen dat de uitspraak “geen roman, het is een aanklacht” vooral een aanklacht naar de koloniale overheersers uit ging. (1)

  Dat je in je bijdrage veel de Indonesische zienswijze als uitgangspunt gebruikt snap ik an sich wel maar je brengt het haast alsof er geen kritisch geschiedkundig relaas beschikbaar is in Nederland en als ze er zijn deze niet kritisch genoeg zijn. Zijn er niet evenveel gronden om uitermate kritisch te zijn over de Sejarah Indonesia zoals die in belangrijke mate door de Indonesische regeringen worden voorgesteld? (2)

  Had EDD met voldoende kennis van de adat van de Sundanese regenten een betrer boodschap kunnen overbrengen op zijn voornamelijk Nederlandse/Indische gehoor?
  (3)

  Je brengt een boodschap over het algemeen niet optimaal over door deze complexer te maken dan noodzakelijk, dat werkt het averechts…
  (4)
  ————————————————
  (1)Het is voor edereen duidelijk dat het een soort aanklacht is .
  Alleen is de motivatie van EDD niet zo duidelijk genoeg (althans voor mij).
  Doet hij dat om de uitgebuite Inlanders te beschermen , of spelen er andere motieven.
  Mijn “kennis”over Max Havelaar was in het begin gebaseerd op het film , toen zag ik al bepaalde zaken die niet kloppen.
  Als men een film gaat romantiseren is het ook goed voor de kijkcijfers.

  Als men de franjes er uit haalt en de zaken goed reconstrueert kan men ontdekken dat de nieuwe A.R relatief onervaren is , zijn kennismaking met de arme residentie (een feit) is heel erg kort.
  Ongeveer 10 weken , en in die korte tijd gedraagt hij als een grote olifant in een porceleinenwinkel.
  Hij spreek de taal niet (Sundanees) , ken de adat (gewoonte) niet , en wil de plaatselijke heerser (Bupathi) en zijn “corrupte” (?) schoonzoon (Demang) arresteren .
  Zelfs in de film kan je zien van een conflict , hoe EDD (de nieuwe A.R) de Bupathi beledigde door zijn “onderdanen” die aan het werken zijn (onbetaald) naar huis te sturen.
  Hij gaat een bestaande Herendiensten die meer dan 1000 jaren oud was (vanaf Taruma Nagara tijd) zo maar willen afschaffen.
  Toen de Resident zijn klacht niet steunde ging hij de G.G benaderen .
  Zelf de Raad van Indie was tegen zijn “onbezonnen”gedrag .
  Hij werd weggepromoveerd , bedankte en nam ontslag .
  En schreef die beroemde brief.

  Het was logisch dat de GG of Raad van Indie de Regent niet durven aan te pakken , men was de Java Oorlog van ongeveer 40 jr geleden nog niet vergeten.
  Trouwens je moet kunnen bewijzen of hij schuldig is .

  (2) .Sommigge oude generatie Indonesische historici hadden ook een mooie draai gegeven aan de Indonesische geschiedenis .Vaak te nationalistisch en anti Nederlands.
  De jongere generatie zijn kritischer geworden.
  Ze zijn nu bezig om de hele geschiedenis te herschrijven , een soort nwe Canon die wetenschappelijk verantwoord is.

  3. Ja zeker .
  Toen ik zijn eerste toespraak in de film hoor in Bahasa Melayu “tinggi” (formeel), heb ik afgevraagd of hij ongeveer dezelfde woorden had gebruikt.
  Het is mij niet duidelijk of hij ook de Bahasa Melayu goed beheerst , niet te verwarren met Maleis.
  Als hij de plaatselijke taal kent zal hij beter kunnen communiceren met de klagers .
  De plaatselijke bevolking ken de Bahasa Melayu ook niet .
  Dat wordt alleen gesproken door de Orang Melayu die vaak in de kuststeden woonden.

  4. De vraag is welke motieven had EDD toen hij zijn aanklacht neerlegde.
  a. voor eigen belang ( gepasseerd te zijn )
  b. voor de onderdrukte Inlanders ?
  c. Of beiden ?
  d. Aanklacht tegen het systeem , de kolonialisme en uitbuiting toestanden aan de kaak stellen.

  Zijn ongebruikelijk actie heeft wel geleidt tot veranderingen in een kleine groep voorstanders van van de lotverbetering van de Inlanders en tot de toekomstige BB-ers.
  Voor de gewone Nederlanders en Indische Nederlanders zal het niet zo veel uitmaken.
  Het is nog de vraag of ze interesse hadden in het lot van de Inlanders.

  De herendiensten en algemenediensten zal ook in Europa hebben bestaan.
  In Nederlands Oost Indie werd het pas afgeschaft omstreeks 1916.

 7. Ik ben met punt 3 niet helemaal goed overgekomen wat de vraagstelling betreft. Zijn gehoor was niet zozeer de ‘inlanders’ maar de Hollander en deels wellicht de Indo. Hoe dan ook als je een boodschap aan deze mensen wil overbrengen moet je deze niet complexer maken dan noodzakelijk. Dat is wat ik er mee bedoelde aan te voeren. Dat hij de adat beter had begrepen als hij de taal had gesproken wil ik graag geloven maar ik betwijfel of dat voor zijn missie richting het bestuur destijds relevant was geweest. Of EDD een te grote idealist was stel ik niet zozeer ter discussie of wat zijn motieven waren.

 8. Patrick says:
  February 9, 2010 at 13:15
  Ik ben met punt 3 niet helemaal goed overgekomen wat de vraagstelling betreft. Zijn gehoor was niet zozeer de ‘inlanders’ maar de Hollander en deels wellicht de Indo.
  ———————————————–
  Hoe kan iemand een boodschap doorgeven aan zijn potentiele ontvangers (kolonialesysteem )als hij geen goede laatstaan volledige informatie kreeg omdat de tijd ontbreekt en hij niet kan communiceren met de verdrukten ?
  Als je de artikelen over Multatuli moet geloven kennen de plaatselijke bevolking hem niet eens .

  Een leuke site om verder te lezen.
  http://knol.google.com/k/multatuli-een-koloniale-hervormer#

  Als Indonesier vind ik dat Multatuli de zaak had verpest , hij kan veel meer bereiken als hij de adat , de herendiensten , de cultuur van de mensen goed die hij moet beschremde tegen de willekeur / uitbuiting van de adel (zoals hij dat stelde) goed kende.

  Door zijn onbehouwen gedrag , door openlijk de plaatselijke ” heerser” ( de plaatselijke heerser= de vertegenwoordigers van de Sundanese vorsten voordat ze door Mataram werd veroverd*) te beledigen werkt het averechts.Ook wordt hij verkeerd geciteerd in verschillende Indonesische artikelen .
  Hij kreeg alleen maar vijanden i.p.v medestrijders.

  Los daarvan heb ik vraagtekens over zijn motivatie.

  Of zijn actie gevolgen had voor de lotsverbetering van den Javaan moet nog blijken .
  Er werd wel gepraat over etische politiek , maar dat is alleen academische discussies geweest , bepleit door een handjevol Nederlanders die echt hart hebben voor den Inlander.
  Tya , praatjes vullen geen gaatjes zeg men.

  De “boodschap” van EDD kwam echt niet over bij de koloniale Nederlanders , laatstaan bij de Indo’ s die toen echt niks te makken hadden.
  De Nederlandse elite in N.O.I en ook Indische elite zijn vaak landeigenaren, textiel, suiker, koffie en theebaronnen.
  In Nederland idem dito , behalve die paar roependen in de polder , zijn de Nederlanders, aandeelhouders alleen geinteresseerd in hun winsten.
  En de rest hebben niks te zeggen.

  De Cultuurstelsel werd afgeschaft omdat er te veel slachtoffers kunnen vallen , er was
  hongersnood op Java .Eiland java die al meer dan 1000 jaar bekend staat als Rijsteiland .
  Een nieuwe grote oorlog / opstand op Java zal het resultaat zijn .
  Heel Java zal in brand staan , een grotere oorlog dan de 5 jaar Java oorlog .

  De Nederlanders hadden de bevolking verplicht !! om grond te bewerken voor de export gewassen.
  De landeigenaren (o.a de adel) kregen extra gronden om de opbrengst te vergroten.
  Er was zelfs handjesklapt geregeld tussen corrupte Europese BB en corrupte Inlandse BB.
  De boeren / bevolking kregen plotseling meer herendiensten te verwerken , naast de Algemene Diensten en de verplichte werk voor de kompenie (Nederlanders).
  Resultaat , hongersnood .Ze kunnen hun eigen gronden niet bewerken.

  De corrupte en met de Nederlanders heulende Inlandse Bestuurders waren met 1 hand te tellen
  Zal interessant zijn om hun namen te kunnen ontdekken in de Nederlandse archieven.
  De meeste Regenten waren gewoon goede ” huisvaders” die hun mensen goed behandelden . Ze werden ook verplicht om hun bijdrage te leveren.

 9. Gisteren was ik bij de lezing geweest.
  Leuk middag gehad , sfeer is goed , discussie werd goed geleid , film Djangan Loepah is een eye opener voor mij geworden.
  Heb vaak psst psst verhalen gehoord van oudere generatie Indo’s (1ste) , maar het was afstandelijk.
  Was in 1968 , en het verbaasd me dat na bijna 60 jaren het nog steeds leefde .
  Ik zie nog de gekwetse gezichtsuitdrukking van die “oudjes”.
  Hoe kwaad ze werden omdat de Belandas denken dat ze niet in stenenhuizen wonen.
  Die vragen heb ik ook een paar keren zelf gekregen , over arme Indischen of Indonesiers.
  Toen vond ik nog grappig , ik antwoorde ook even fel zoals die “oudjes”.
  Alleen hakt het niet zo diep in mijn geval omdat ik andere achtergrond heb.
  Uit de film blijkt dat de Amerindo’s het echt precies kunnen vertellen wat ze dwars vonden , alsof het pas gisteren gebeurde.
  Bij de Nederlandse Indo’s was het een tijdje “onder de tapijt”geschoven , ze waren niet naar buiten gekomen met hun verhaal.Kennelijk werden ze min of meer beinvloedt omdat hun ervaringen niet paste in de “mythe”dat ze goed de best geslaagd migranten waren.
  Terwijl de waarheid mss anders was. De 60.000 Amerindo’s zijn ook weggegaan uit Nederland omdat ze hier niet senang voelen.
  Ondergewaardeerd , gediscrimineerd etc.

  Ik moet wel lachen als ik de uitdrukking van een mevrouw zag hoe ze het vreemd vond waarm ze moeten leren aardappel te schillen zoals de totoks dat doen.
  Haar gezichtsuitdrukking sprak boekdelen.
  Ze keek zo bengong(verbaasd) , en met mata melotot (grote ogen) .

  Jammer dat door tijdsgebrek niet mogelijk was om verder en dieper in te gaan tijdens een zeer korte discussie met Alfred B en Lizzy van L.

  Indisch.3.O kan een platform worden voor de nieuwe generatie Indo’s .
  Alleen moeten jullie beter profileren en samenwerken met georganiseerde Indo jongeren.
  Ook veel meer de Geschiedenis bestuderen , in discussie gaan met de 2de Generatie.
  Zolang het nog mogelijk is.

  Kontakten leggen met de jonge Amerindos , Canindo of Australidos.
  Jammer dat de Indonesische Indo’s in de grote massa verdwenen zijn .
  In feite heb je daar miljoenen Indonesiers die keturunan Indo zijn .
  Wat jullie kunnen doen is kontakten leggen met de jonge Indonesiers,tenslotte hebben jullie ook bepaalde binding met Indonesia.

  Het was een lange zit geweest , bijna 4.30 uren .
  Maar de moeite waard.

 10. @ Surya Atmadja

  Om één of andere reden leidt mijn reactie bij jou tot een uitgebreide reactie waarin je verduidelijkt waarom EDD dit en EDD dat heeft gedaan of wat jouw redenen zijn om te twijfelen aan zijn motivatie.

  Laat ik nogmaals benadrukken dat ik het niet zozeer heb over de persoon EDD en zijn motieven. Daarvoor weet ik te weinig en is die ene keer dat ik het boek gelezen heb te lang geleden. Tuurlijk kan jouw stelling legitiem zijn dat wanneer hij het ene had gedaan in plaats van het andere dat hij meer had kunnen bereiken. Dat is een conculsie die op basis van revisie getrokken zou kunnen worden. Ik twijfel er alleen aan dat hij met deze wijze blik de situatie heeft overzien of dat ook bij die tijd paste.

  Ik geloof persoonlijk niet zo dat de Nederlandse elite in brede zin daadwerkelijk geïnteresseerd was in de ‘inlandse’ adat, hoe onverstandig dat met de huidige bril op ook mag zijn. Juist je voorbeeld van het cultuurstelsel geeft wel aan dat het met de menselijke maat niet helemaal goed zat in die tijd, zeker niet als je er vanuit het heden op terug kijkt.

  Dat schoften van alle tijden en van beide zijden zijn is ook echter een universele waarheid.

 11. @ Surya Atmadja

  Had de lezing inde agenda gezet maar het is helaas niet gelukt om langs te gaan, jammer.

  Het verschil inj houding/reactie tussen de ‘Amerindo’ en de Indischen in Nederland is misschien vooral ook te verklaren uit het feit dat de eerste groep in een omgeving terecht gekomen zijn die voor het overgrote deel (in feite bijna allemaal) uit emigranten bestaat. Sterker nog, een belangrijk argument voor de meesten ‘plenty’ en ‘opportunity’ was.

  Mag ik je vragen wat je met de volgende quote uit jouw post bedoelt: “Kennelijk werden ze min of meer beinvloedt omdat hun ervaringen niet paste in de “mythe”dat ze goed de best geslaagd migranten waren. Terwijl de waarheid mss anders was.”

  Is dit een uitspraak van iemand anders afgelopen zondag of is het een conclusie van jezelf?

  dank

 12. Patrick says:
  February 15, 2010 at 19:04
  @ Surya Atmadja

  Mag ik je vragen wat je met de volgende quote uit jouw post bedoelt: “Kennelijk werden ze min of meer beinvloedt omdat hun ervaringen niet paste in de “mythe”dat ze goed de best geslaagd migranten waren. Terwijl de waarheid mss anders was.”
  ———————-
  Dat is mijn conclussie , van wat ik de afgelopen 40 jr waargenomen heb.
  Wordt ook min of meer ondersteund in de film Contract pension Djangan loepah.
  De “Amerindo’s” kunnen beter ontplooien omdat USA een migratieland bij uitstek is .
  Ze hebben ook niks gratis gekregen , moeten een nw bestaan op bouwen , komen soms ook in “primitieve”omstandigheden terecht .
  De ongeveer 2/3 gerepatrianten die in Nederland gebleven waren hebben ook niet makkelijk , alleen hun “problemen”waren jaren door allerlei omstandigheden en politiek van de Nederlandse overheid of ontkent of niet bekend was bij de grote publiek (i.h.b de Hollanders).
  De Nederlandse overheid had de komst van haar eigen kinderen geprobeert te verhinderen .
  Daarom is de oproep Djangan Loepah (vergeet het niet) echt van toepassing.

  Opdat de 3de generatie kennis van nemen en zeggen.
  Ya , KITA jangan lupa . KITA tidak akan melupakan .
  (Ja , WIJ moeten het niet vergeten) .
  Dat hun ouders en grootouders geen “profiteurs” waren.
  Ze moesten alles terug betalen.

 13. Patrick says:
  February 15, 2010 at 18:55
  @ Surya Atmadja
  Ik geloof persoonlijk niet zo dat de Nederlandse elite in brede zin daadwerkelijk geïnteresseerd was in de ‘inlandse’ adat, hoe onverstandig dat met de huidige bril op ook mag zijn. Juist je voorbeeld van het cultuurstelsel geeft wel aan dat het met de menselijke maat niet helemaal goed zat in die tijd, zeker niet als je er vanuit het heden op terug kijkt.
  ———————-
  Dat ben ik met jou eens.
  De Nederlandse elite van toen , en de politiek hadden geen aandacht over de adat of ontwikkelingen van den Inlanders .Ze zijn gewoon inferieur in hun ogen. NOI was ook een wingewest , ten behoeve van Nederland.

  Die houding was TOEN al discutabel , door gebrek aan aandacht en kennis hadden ze diverse politieke blunders gemaakt.

  De lezing werd georganiseerd n.a.v uitgave van moderne moderne versie van Max Havelaar .
  Mijn persoonlijke mening over EDD , heb ik hier geventileerd omdat volgens sommige Indonesiers hij tot de “goede” koloniaal gezien kan worden.

  Daar heb ik bepaalde kanttekening of zijn motivatie wel zuivere koffie was.

 14. @ Surya

  Ik ben het roerend met je eens dat vandaag de dag heel veel mensen maar denken dat de integratie (dus niet assimilatie) van de Indischen probleemloos is verlopen en we onze identiteit zonder veel morren hebben losgelaten. Dat denken veel Hollanders maar als je het mij vraagt ook redelijk wat derde en vierde generatie Indo’s.

  Ik heb de laatste tijd heel vaak duidelijk proberen te maken dat dit een fabeltje is. Met name doordat ‘ons’ integratie proces, op oh zo positieve wijze, wordt afgezet tegen die van de hedendaagse ‘niet westerse emigrant’ ontstaat inderdaad de mythe dat alles van leien dakje is verlopen.

  Dat de opvang in Nederland niet zonder problemen is verlopen valt wel te verklaren. De woningnood in Nederland zo kort na de 2e WO was groot en de economische situatie nog steeds beroerd. Maar meer nog dan deze twee aspecten speelt ook een rol dat we in feite de eerste grootschalige emigratie vormden en nogal zichtbaar anders waren. Het aspect huidskleur en gebrek aan kennis over onze achtergrond bij de grote massa heeft als je het mij vraagt zeer nadrukkelijk tot de nodige confrontaties geleid. Dat was helemaal niet makkelijk. Of we dit vergeten zijn, of weggestopt hebben?, ik denk zelf van niet. Eerder speelt ‘onze’ (Indische) mentaliteit een rol dat je niet te veel in het openbaar moet zeuren (ik ben me bewust dat wat al te generalistisch is).

  Ik dacht even dat je bedoelde dat we als groep niet succesvol geïntegreerd waren, vandaag de dag. Alhoewel succesvol een relatief begrip is denk ik we met vallen en opstaan gemiddeld genomen wel succesvol zijn. We vormen vandaag de dag een onderdeel van de samenleving die net zo sociaal veelzijdig is als die van de autochtone Nederlandse. Een sociaal maatschappelijke eelzijdigheid die ook altijd al aanwezig geweest was de Ned-Indische tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.