Media glijden uit op matje Wilders

Landelijke media en politici glijden elke keer weer uit op het gladde matje van Geert Wilders (PVV). ‘Indonesische ambassadeur op matje’ kopte Trouw vanmiddag, naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad eerder vandaag. Aan het begin van de avond meldde Elsevier dat ambassadeur Habibie aan Maxime Verhagen toegaf dat hij “beter niet had kunnen zeggen dat PVV-kiezers misschien wel een angststoornis hebben.

Ambassadeur Habibie (foto: FD)

De Indonesische ambassadeur Habibie heeft het FD een buitengewoon openhartig interview heeft gegeven, naar aanleiding van het aanstaande staatsbezoek van de Indonesische president. Al maanden speculeren we in Indische kringen over de relatie tussen de komst van de president en de as if by magic sinds juni 2010 weer toegelaten luchtvaartmaatschappij Garuda Indonesia. Habibie windt daar geen doekjes om: “Eigenlijk had de president Nederland al eerder willen bezoeken, maar dat kon niet omdat Garuda zes jaar geleden van de Europese Commissie een verbod kreeg om op Europa te vliegen. Hij gaat natuurlijk niet met KLM of Singapore Airlines. Geen sprake van.”

En laten we vooral de ingezonden brief in het NRC niet vergeten van een aantal prominenten vorig jaar, om 17 augustus 1945 als onafhankelijkheidsdatum te erkennen, die Indisch 3.0 al eerder overbodig noemde. Habibie zegt daarover in het FD-interview: “Het laatste obstakel voor onze relaties werd weggenomen toen de Nederlandse minister voor Buitenlandse Zaken Bernard Bot in 2005 naar Jakarta kwam en onze onafhankelijkheidsdag op 17 augustus 1945 accepteerde. Wij hadden nooit om die erkenning gevraagd, maar het was altijd een psychologische barrière die onze betrekkingen hinderde. Sindsdien zijn onze relaties spiegelglad en kunnen we hand in hand de toekomst tegemoet.”

Liggen journalisten van de landelijke media te slapen? Waarom gaat Elsevier of De Telegraaf niet achter de uitspraken aan over de plotselinge toelating van Garuda? Waarom is de relatie tussen Nederland en Indonesië van dusdanig belang, dat Nederland “enorm heeft geholpen bij het oplossen van de tekortkomingen van Garuda. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stuurde experts naar Jakarta. Sinds juni zijn er weer dagelijkse vluchten tussen Jakarta en Amsterdam,” zoals in het FD-interview te lezen valt?

Hoe is het mogelijk dat, sinds de publicatie van dit interview, nog geen enkele journalist vragen heeft gesteld over de veiligheid in het luchtverkeer, staatssteun in de vrije luchtvaartsector of het uitgeven van Nederlands belastinggeld aan een buitenlandse luchtvaartmaatschappij? En dat terwijl in mei, een maand voor de toelating van Garuda Indonesia, een ernstig vliegtuigongeluk plaatsvond? U weet wel, die met kindje Ruben als enige overlevende?

De lichtgeraaktheid van Wilders is zo flinterdun dat ik daar niet eens al te veel woorden aan vuil wil maken. De man die zich voorstaat op de vrijheid van meningsuiting, en alle volgelingen van de islam te pas en te onpas schaart onder de categorie ‘achterlijk’, heeft een sluwe keuze gemaakt. Van alle uitspraken van Habibiekoos de PVV-man voor de kritiek  op de PVV-stemmers. Wat is Wilders toch een nobele man. Met mooi glad haar. Waar heel journalistiek en politiek Nederland op probeert te dansen.  En al doende het oog verliest voor zaken die écht belangrijk zijn.

16 gedachten over “Media glijden uit op matje Wilders”

 1. Een ander kritisch punt is de opstelling van het Indonesische leger in de Molukken t.a.v. RMS-aanhangers. Zie pag. 4 van de NRC van 23 sept. jl. waarin martelingen worden gemeld en arrestaties op Ambon onder RMS-sympathisanten.

 2. Typisch Javaans van die Habibi om op zo een platte manier uit de school te klappen daarbij en passant enige honderdduizenden Nederlanders beledigen. Zoiets zou de Nederlandse Ambassadeur in Jakarta eens moeten flikken, dan staat het hele land op zijn kop “Inmenging in binnenlandse aangelegenheden” heet het dan en moet de NL ambassadeur waarschijnlijk even op vakantie.

  Het is typisch Javaans om heel erg paranoïde voor het buitenland te zijn, het buitenland wordt vaak als vijand beschouwd, dat komt waarschijnlijk uit het feit voort dat men daar op eilanden woont. Er zijn voortdurend problemen met Maleisië, want men is jaloers op het succes van dat land waarbij Indonesië ver is achtergebleven. Ook zijn er regelmatig problemen met Singapore en Australië. Ook met Nederland komt het nooit meer goed zolang de “tigaratuslimahpuluh tahun penjaja” af en toe op gaat spelen. In Indonesie is men nooit in het reine met de geschiedenis gekomen, wat Nederland daar heeft gedaan is de diepste frustratie van de Javaan.

  Op mijn blog heb ik een paar stukken geschreven over de affaires Jungschläger en Schmidt die in 1954 Nederland in de ban hielden. Ook zo een smerig geintje, dit is de link: http://blog.londoh.com/category/4?itemid=2031

 3. @londoh – Nederland is ook nooit met zijn koloniale verleden in het reine gekomen, dus wat jij nu doet is dit een typisch geval van de pot die de ketel zwart noemt. Ten tweede: het is algemeen bekend dat het bedrijfsleven in Indonesie problemen ondervindt, nu Nederland Geert Wilders heeft. Ten derde – vind het niet zo vreemd dat ‘de Javaan’ daar nog over gefrustreerd is (al hoor ik daar wisselende verhalen over). In Nederland maken ze nog steeds ‘grapjes’ over de Duitsers en die mensen hebben hier maar 5 jaar gezeten. Nederland heeft 300 jaar Indonesië bezet.

  Het is dus te makkelijk om de uitspraken van Habibie op deze manier te diskwalificeren. Het is weliswaar niet gebruikelijk dat een ambassadeur zo openhartig is, maar voor het eerst zie ik heldere antwoorden op vragen die al maanden – zo niet jaren – in Indische kringen circuleren.

  En met betrekking tot inmenging in binnenlandse aangelegenheden – was er niet onlangs een Nederlandse politicus heel hard ‘No mosque here’ aan het schreeuwen in New York? Op een bepaalde kromme manier doen Habibie en Wilders inderdaad hetzelfde. Alleen hoefde Wilders daar niet voor op welk matje dan ook te komen.

 4. londoh says:
  September 24, 2010 at 14:14

  Typisch Javaans van die Habibi om op zo een platte manier uit de school te klappen daarbij en passant enige honderdduizenden Nederlanders beledigen.

  Het is typisch Javaans om heel erg paranoïde voor het buitenland te zijn, het buitenland wordt vaak als vijand beschouwd, dat komt waarschijnlijk uit het feit voort dat men daar op eilanden woont
  —————————-
  OEPS , Weer moeten de Javanen het ontgelden .
  Ik weet niet hoeveel miljoenen Javanen er zijn in Indonesia , en buiten Indonesia.
  Voor zover ik weet hadden de Javanen al honderden jaren vele wereld delen verkend en handel gedreven . Zelfs tot Afrika toe.

  Had nooit geweten dat ze erg paranoide voor het buitenland zijn .

 5. Sorry Kirsten, wat betreft het in het reine komen van Nederland met haar koloniale verleden vermoed ik dat je een denkfoutje maakt. Het moet niet Nederland zijn maar “sommige Nederlanders”. Het overgrote gedeelte van de bevolking is totaal niet geïnteresseerd in het nationale koloniale verleden. Slechts een klein gedeelte dat de geschiedenis van huis uit kent, enkele historici en liefhebbers, dan heb je het gehad. Hooguit enkele procenten van de totale bevolking.

  Wat betreft het bedrijfsleven in Indonesië dat problemen zou ondervinden, ik dacht dat dit nogal meeviel. Het bedrijfsleven in dat land wordt niet geleid door mensen die de straat opgaan om weer eens te protesteren tegen personen of landen die de islam beledigd hebben, dat is daar dagelijkse kost. De grote bedrijven en banken worden geleid door etnische Chinezen, die slechts zelden de leer van de Profeet aanhangen. En zolang zij die de touwtjes in handen hebben (politici en ambtenaren) hun gevulde enveloppen blijven ontvangen is het “Business as usual” want “uang” is het ware geloof aldaar.

 6. Ik begrijp niet wat de rol van Javanen in deze topic is.
  Ook wat de vermeende economische dominantie van etnisch Chinezen in Indonesia .
  Het was een mythe dat de Chinese Indonesiers per defenitie rijk (dus” machtig”)zijn ,en eventueel genoemde cijfers waren niet juist.
  Als men verder leest in de beschikbare literatuur kan men hoogstens concluderen dat de Chinese Indonesiers een machtige blok kan vormen , alleen zijn ze afhankelijk van de samenwerking met de Indonesiers zoals ze afhankelijk geweest zijn van de VOC en Nederlandse regering( Ned.Indische regering entijdens de Soeharto periode.
  Kroni kapitalis , zoals de Indonesiers dat zeggen is heel kwetsbaar , omdat ze afhankelijk zijn van K.K.N (Korupsi-Kolusi-Nepotisme) relaties.
  Om alleen te focussen op handel is men kwetsbaar omdat je ook geen macht hebt op politiek, militair en de bureaukratie.

 7. Kirsten schreef: “En datzelfde geldt dan natuurlijk ook voor Javanen.Toch?”

  Nee helaas, het denken in het westen en in het oosten is een wereld van groot verschil, het individuele denken vs het groepsdenken. Op Java wordt er al vroeg op school ingestampt dat de nationale helden de belangrijke Indonesiërs zijn, de Grote voorbeelden, vooral die helden die tegen de Kompeni Belanda streden. Men wordt geacht al deze, ruim 150, helden bij naam, levensloop en vooral heldhaftige daden te kennen. Zij dienen het volk als voorbeeld, de R.I. is tenslotte ontstaan uit de eeuwenlange strijd tegen de Belanda’s. Nationalisme is heel belangrijk, een verplichting waar niemand van af zal wijken want als men zich buiten de groep stelt is men sociaal dood. Veel van de helden zijn Javaans, zoals de gehele geschiedenis van Indonesië vooral die van Java is. Javanen zijn immers de dominante groep, degenen die de plaats van de Nederlanders als kolonisators hebben overgenomen. Dus ook de Molukkers, Papua’s, Dayaks, Timorezen en noem de bevolkingsgroepen maar op leren Javaanse geschiedenis. Vaak tegen wil en dank, maar wat hebben zij te willen als tweederangs burgers?

  http://www.tokohindonesia.com/pemuka/pahlawan/index.shtml

 8. londoh says:
  September 25, 2010 at 11:56

  Kirsten schreef: “En datzelfde geldt dan natuurlijk ook voor Javanen.Toch?”

  Nee helaas, het denken in het westen en in het oosten is een wereld van groot verschil, het individuele denken vs het groepsdenken. Op Java wordt er al vroeg op school ingestampt dat de nationale helden de belangrijke Indonesiërs zijn, de Grote voorbeelden, vooral die helden die tegen de Kompeni Belanda streden. Men wordt geacht al deze, ruim 150, helden bij naam, levensloop en vooral heldhaftige daden te kennen
  —————————————————————————
  Oeps.
  Persoonlijk ken ik alleen een paar namen uit mijn hoofd.
  Kennelijk heb ik froeher op school niet goed had opgelet .
  Terwijl ik (al zeg ik het zelf) uit een een nationalistische nest kwam, althans mijn ouders en hun familie-vrienden .
  Zij hadden meer kennis van Nederlandse topografie en geschiedenis , volgens mij hebben ze weinig kennis gehad over de Indonesische geschiedenis.

  Als ik die lijst van tokoh Indonesia bekijk zie ik in de gauwigheid al meer dan 30 niet Javanen , en waarschijnlijk tientallen Sundanezen .
  Ter informatie , Sundanezen zijn geen Javanen.
  In Indonesia heb je naast Nationale Geschiedenis (Sejarah Nasional) ook Streek Geschiedenis (Sejarah Daerah).Naast Bahasa Nasional(Bahasa Indonesia) ook Bahasa Daerah op scholen worden gegeven . In ieder geval bij de etnische groepen die qua omvang nog iets betekende.
  En het is logisch dat alle Indonesiers (Molukkers-Papua’s-Timorezen, Buginesen etc) op school lessen krijgen over hun land zoals een Marokaanse, of Turkse Nederlanders ook leren wie Hansje Brinker is. Of over de Zilverenvloot.
  Zou je ook zeggen met welke doel ?
  Dezelfde verhaal waarom mijn ouders bijna alles weet over Nederlandse geschiedenis en topografie , terwijl ze niet eens weten welke dorpen de Bengawan Solo langs stroomde.

 9. In de eerste plaats is Habibie helemaal geen Javaan maar van Sulawesi en volgens mij eerder een Buginees. Ik sluit me daarbij aan bij Kirsten die het in het reine komen met vanuit beider perspectief zou willen zien. Daarnaast is het logisch dat nationalisme in de relatief jonge republiek meer aandacht vraagt dan het in Nederland normaal gesproken doet gezien de langere geschiedenis en daarmee gepaard gaande vanzelfsprekendheid van verworvenheden.

  Dat het vanuit diplomatiek perspectief niet slim is geweest mag wel zo zijn maar dit soort uitglijders worden dagelijks verspreid over de hele wereld gemaakt. dat praat het niet goed maar ook weer niet tot iets bijzonders. Het feit dat het Wilders en zijn kiespopulatie is betreft maakt het zogenaamd zo bijzonder. Niets anders! Feit blijft dat Wilders vindt dat hij alles onder het mom van vrijheid van meningsuiting kan zeggen en daarbij complete (grensoverschrijdende) generalisatie toepast waarbij zijn trouwe gehoor niet bepaald op zoek is naar nuance. Habibie is ambassadeur voor een natie waar zo’n 230 miljoen moslims wonenen die bepaald niet allemaal achterlijk zijn. Het valt niet te ontkennen dat hij deze personen persoonlijk raakt en ze zich aangesproken mogen voelen als hij hun geloof o.m. achterlijk en een politieke ideologie noemt. Sterker nog als Londoh de verantwoordelijkheid van de Nederlanders voor het koloniale beleid weerspreekt omdat ze zich daar helemaal niet mee bezig houden dan kan je dezelfde redenering op loslaten voor de Indonesiërs (niet specifiek Javanen) Op een zeer beprekte minderheid na houdt de gemiddelde Indonesiër zich helemaal niet op een extremistische geweldadige manier bezig met de Islam, waarom is het dan wel OK om ze hierop wel aan te spreken zoals Wilders expliciet doet?

  Het standpunt dat er journalistiek geslapen is over de toestemming voor Garuda om weer te mogen vliegen op Nederland slaat wat mij betreft helemaal nergens op. In de eerste plaats is zo’n driekwartjaar geleden al in de pers geschreven over de rol van de KLM en anderen om Garuda het weer mogelijk te maken weer op Europa/Nederland te vliegen. Dat daar voor Nederlandse bedrijven vooral ook een bedrijfseconomisch belang aan hangt lijkt me voor de hand liggen. Om deze reden wordt om de haverklap ‘belastingeld’ geïnvesteerd in relaties met buitenlanden, niets bijzonders, het bedrijfsleven betaald ook belasting! De vergelijking met het Ruben verhaal vind ik om twee redenen niet juist. In de eerste plaats heeft dat niets met Garuda te maken en misschien nog wel relevanter, het is nog helemaal niet bekend wat daar gebeurd is.

 10. De uitspraken van Habibie over de PVV zijn niet alleen ondiplomatisch om een eufemisme te gebruiken maar gaan volledig buiten het boekje van wat een ambassadeur al dan niet mag doen in zijn buitrenland volgens (ongeschreven )internationaal recht, een beetje amateurisme is Habibie niet vreemd. De uitspraken waren zodanig ernstig dat Minister Verhagen wel door Wilders gedwongen was , de Indonesische ambassadeur op het matje te roepen, dat is ongewoonlijk en geeft de ernst van de zaak aan. Dit wordt door sommigen onder het vloerkleed geveegd maar ik zou wat boeken over Internationaal recht op na lezen over de ernst van het op het matje roepen.

  Door de gverkeerdbedoelde uitspraak van Habibie kreeg Wilders een levensgrote kans voor open doel en hij hoefde die bal met zijn blonde kuif alleen maar in te knikken en hij deed het met alle zwier het juiste argument uit het zwakzinnig verhaal halend, dat wat zijn kiezers ten zeerste beroerd. Het leek het WK in Afrika wel: GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL. Wilders-Indonesie 1:0 En bedankt Habibie, weer gratis reclame voor Wilders en zo help je wel nieuwe kiezers voor de PVV. Ik bewonder Wilders, intelligentie kan hem niet ontzegd worden, op de wijze waarop hij de media toch voor zijn kar kan spannen. Zijn tegenstanders geven mij nauwelijks de kans om tegen Wilders te zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik het met Wilders eens ben.

  En vrijheid van meningsuiting, dat argument zal ik maar niet in verband met islamitische landen gebruiken, dat lijkt me zo misplaatst. Laat Wilders maar eens in Isfahan een rede geven. dan wordt hij toch gelijk gestenigd. Je wordt zelf voor vreemd gaan gestenigd, moet ook ergens in de Koran staan, of geldt dat alleen maar voor vrouwen. Misschien is de Islam op dat terrein toch achterlijk

 11. Meneer Neumann: Habibie is inderdaad een orang Bugis uit Pare-Pare (SulSel). Het is echter nog altijd zo dat wiens rijst men eet wiens woord men spreekt. Hij spreekt namens de Javaanse regering te Jakarta. Ik vergelijk graag met wat er op Java gebruikelijk is, wat die Habibie te vertellen had druist tegen elke Javaanse adat in. Vanuit diplomatenoogpunt gezien was het al dom wat hij zei, tellen we daar de Javaanse gebruiken bij op dan was het oer- en oerstom. Bemoeit Nederland zich met dit soort aangelegenheden in Indonesië ? Moet eens kijken wat het F.P.I. (Front Pembela Islam) allemaal flikt. Of de aanhangers van de PKS verkleed als Palestijnen en Hamas brullend. De ruim 5000 doden in de Molukken als gevolg van een geloofsconflict kunnen niet meer protesteren. Het leven van veel Christenen in Indonesië wordt tot een hel gemaakt, kijk maar wat er de laatste tijd bijvoorbeeld in Bekasi gebeurd. Wij in Nederland zijn nog in staat tot tolerantie, weliswaar met het schaamrood dat op de kaken dreigt te kleuren, maar toch hier vallen geen dooien vanwege geloofskwesties. Inderdaad is de gemiddelde Indonesiër absoluut geen extremist, maar daden van extremisten worden door de Grote Moslim Broederschap nooit openlijk afgekeurd, zeker niet als die tegen het westen zijn gericht. Iedereen die een beetje kennis van Java heeft weet toch dat Javanen mensen met twee gezichten zijn.

 12. @ Londoh: volgens mij was jou reactie niet op Neuman maar op mij gericht. We dragen dezelfde voornaam maar hebben verder niet zoveel met elkaar te maken.

  Met andere woorden: iedere Indonesiër die uit de Indonesische ruif eet is Javaan???? Volgens mij is het overigens juist zo dat hij deze woorden niet had mogen spreken maar soît. Je hebt overduidelijk een uitgesproken, ietwat generaliserend beeld, van Javanen maar dat is al langer duidelijk.

  Inderdaad, nadat Pronk op zeer ongelukkige wijze was uitgegleden over Atjeh heeft Nederland niet meer zo openlijk kritiek gehad op de mensenrechten situatie in Indonesië. Dat er voldoende reden is voor kritische noten staat buiten twijfel en dat dit op verstandige diplomatische toon dient te gebeuren spreekt voor zich. Je spreekt jezelf echter tegen: eerst spreek je van “Typisch Javaans van die Habibi om op zo een platte manier uit de school te klappen” en vervolgens spreek je over “wat die Habibie te vertellen had druist tegen elke Javaanse adat in” Wat is het nou, typisch platvoers Javaans of tegen de Javaanse adat in?

  De redenering dat de Moslim broederschappen de aanslagen niet veroordelen en het daarom goedkeuren is wat mij betreft selectief en opportunistisch. Ik zal me in ieder geval ook niet excuseren voor de standpunten van Wilders omdat ik ook Nederlander ben, hoe abject ik ze ook vind. Dat Wilders in Islamitische landen gestenigd zou worden (niet van jou) als hij daar zou spreken is wat mij betreft ook een dooddoener die Wilders en zijn aanhang ook maar al te graag hanteren. Want als wij onszelf zo verheven danwel beschaafd vinden dan is de onverhevenheid of onbeschaafdheid van de ander nog steeds geen reden om tot dat niveau af te dalen.

  Indonesië is een land waar nog een hoop verbeterd kan worden en dat zal door vrijwel iedereen die daar regelmatig komt onderschreven worden. Het in verband brengen van de ‘twee Javaanse gezichten’ en het goedkeuren van terreur en extremisme is een platitude. Dat de gemiddelde Indonesiër absoluut geen terrorist is en dit tegelijker tijd weer afdoen met: maar ze veroordelen het ook niet, is eens te meer waardeloos omdat de gemiddelde Indonesiër helemaal geen stem heeft en deze hoe helaas ook echt wel wat anders aan zijn hoofd heeft: geld verdienen voor morgen bijvoorbeeld…..

 13. @Patrick Nou, ik ben niet zeker dat Wilders gestenigd wordt. Want als je vreemd gaat word je niet gestenigd maar opgeknoopt, tenminste in Iran, zoals wel blijkt. Wat Wilders doet is niet te vergelijken met vreemd gaan!!!

  De doodstraf wordt ook in beschaafde (sic) landen toegepast (o.a. VS), maar het gaat mij om de strafmaat. En ik zet vraagtekens bij of de straffen op vreemdgaan ook op mannen wordt toegepast in een islamitische samenleving. Dus het is geen kwestie van verhevenheid of beschaafdheid maar meer van strafmaat en toepassing, in wezen van wet- en rechtsregels die een geordende maatschappij nodig heeft om te functioneren,

  Verhevenheid en Beschaafdheid zijn meer termen die in een koloniaal kader passen, het riekt naar superioriteit; verheven boven…. en beschaving/of niet en dan raken we in een discussie die geen rationele en democratische grondslag heeft zoals wij als Indo’s uit eigen ervaring weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.