Vraagtekens bij uitstel staatsbezoek SBY

De Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) heeft volgens de Jakarta Post van gisteren zijn staatsbezoek aan Nederland afgezegd wegens een ‘unfavorable situation in the destination country.’  SBY zou vandaag met zijn vrouw in Nederland aankomen voor een driedaags bezoek, op uitnodiging van koningin Beatrix. Nederland en Indonesië zouden inmiddels op korte termijn op zoek zijn naar een nieuwe datum.

Ook Nederlandse media, zoals Nu.nl, maakten melding van de afzegging. Pas om half vijf gistermiddag verstuurde de Rijksvoorlichtingsdienst een persbericht ter bevestiging van dit nieuws. Volgens de website van de RMS doet de rechtbank vandaag om 9.00 uur uitspraak over het aangespannen kort geding.

De gang van zaken roept vraagtekens op. Ten eerste. Pak Yudhoyono zou deze beslissing genomen hebben, nadat een Molukse beweging in Nederland (de RMS) een kort geding had aangespannen tegen de president wegens recente schending van de mensenrechten op de Molukken. In hoeverre vertegenwoordigt de RMS nog de meerderheid van de Molukse Nederlanders? Ten tweede. De Nederlandse regering heeft de Indonesische president, geboren in het jaar van de soevereiniteitsoverdracht, verzekerd dat hij immuniteit geniet en niet kan worden gearresteerd. Dit zou de grootste zorg van SBY weg kunnen nemen. Iemand zou kunnen zeggen dat de president het kort geding aangegrepen heeft om zijn bezoek aan Nederland af te zeggen. En tot slot – wat betekent deze beslissing voor de toekomst van de relatie tussen Nederland en Indonesië?

Om te beginnen met de eerste vraag – in hoeverre vertegenwoordigt de RMS nog de meerderheid van Molukkers in Nederland? Uit verschillende bronnen begrijp ik dat dat niet meer het geval is. De houding van de RMS zou hierdoor kunnen zorgen voor tweedeling in de Molukse gemeenschap. Deze vraag is relevant, omdat de officiële reden van de afzegging nu gekoppeld is aan Molukkers: alle Molukkers in Nederland. Hoe wil de Molukse gemeenschap als geheel deze verantwoordelijkheid dragen? Alle mensen die bezig waren met de voorbereidingen, van het Koninklijk Huis tot de universiteit Wageningen, zien hun inspanningen nu in rook opgaan. Goed voor de gemeenschap met Molukse of Indonesische wortels in Nederland is dit dus allesbehalve.

Dan de vraag of president Yudhoyono het kort geding heeft aangegrepen om zijn staatsbezoek af te zeggen. Zou hij al eerder hebben willen afzien van dit bezoek en een reden hebben gezocht? Lastige vraag. Aan de ene kant: als SBY, zoals hij in Indonesische kringen wordt genoemd, grote waarde hecht aan een toekomstbestendige relatie tussen Nederland en Indonesië,  dan zou je kunnen zeggen dat hij zijn staatsbezoek boven het ‘RMS-incident’ zou plaatsen.  Aan de andere kant – dit staatsbezoek was al behoorlijk riskant als het gaat om de nationale eer van Indonesie, zoals het NOS Journaal gisteravond de reden van afzeggen omschreef.

Historisch was het bezoek geladen, want de Wereldomroep meldde dat opnieuw gedoe was ontstaan over de onafhankelijkheidsdatum van 17 augustus 1945. De eerdere erkenning van deze datum door voormalig minister Bot was een belangrijke deuropener voor de verhoudingen tussen Indonesië en zijn voormalige koloniale machthebber.

Politiek ook: Geert Wilders’ PVV heeft uitgerekend deze week legitimatie gekregen voor het anti-islam-beleid en staat deze week volop in de aandacht vanwege de rechtszaak. De islam vormt voor Indonesië een belangrijk instrument voor nationale eenwording. Bovendien is voor elk land het een gevoelige kwestie als een landsdeel zich af wil scheiden, zoals de Molukken zich van Indonesië wil afscheiden. Als die afscheidingsbeweging vanuit Nederland dan ook nog eens binnenlandse kwesties, zoals de dood van een demonstrant, aan de orde stelt, kan ik me voorstellen dat vanuit Indonesisch perspectief het staatsbezoek steeds minder gouden randjes heeft. Ik praat het niet goed, maar ik snap het wel.

Want  tot slot heeft dit bezoek een flinke lading gekregen door culturele verschillen: voor Indonesië is de rechtzaak van de RMS een belediging voor de nationale eer, net als het aantal kamerleden dat vragen wilde stellen over de mensenrechtensituatie in het land waar Nederland zelf eeuwenlang mensenrechten aan zijn laars heeft gelapt. De huidige politieke en historische band tussen Nederland en Indonesië is al kwetsbaar genoeg. Iemand kan zich afvragen of het kort geding en de vragen van parlementariërs op dit moment gepast waren – hoe, vanuit Nederlands perspectief, terecht ze ook kunnen zijn. Vanuit deze beladenheid zou het kort geding misschien niet zozeer de reden, maar de spreekwoordelijke druppel kunnen zijn.

Uiteindelijk leidt dit alles tot de vraag wat dit uitstel betekent voor de relatie tussen de twee landen. Op de radio hoorde ik net de dj roepen: “De Indonesische president komt niet omdat hij bang is opgepakt te worden.” De keuze om niet te komen en het kort geding daarvoor als reden op te geven, wekt de indruk dat de arrestatie plaats zou vinden, dat die eigenlijk terecht is, dat de president van Indonesië bang is voor de RMS en een ‘schurk’ is die opgepakt dient te worden. Een nieuw staatsbezoek van deze president aan Nederland op korte termijn kan gemakkelijk nog meer lading krijgen dan het al had.

Nederland zal, ook in de toekomst, thuis zijn voor duizenden Molukkers. Nederland zal, in elk geval de komende periode, een kabinet hebben dat bestaansrecht ontleent aan een anti-islam partij. En, zoals het er nu naar uitziet, Nederland zal de komende jaren nog een ambigue houding aannemen over de datum van onafhankelijkheid. Voor Indonesië ligt de 300-jarige bezetting door Nederland nog steeds gevoelig. Zolang belangenbehartigers in beide landen die wederzijde gevoeligheden niet erkennen, zal de postkoloniale verhouding niet verbeteren. En dat is een uitkomst die tot vraagtekens leidt: wanneer zijn Indonesië en Nederland klaar voor een nieuwe relatie? En wat – of wie – zou daar voor nodig zijn?

53 gedachten over “Vraagtekens bij uitstel staatsbezoek SBY”

 1. Update:
  Geen arrestatie Indonesische president
  Uitgegeven: 6 oktober 2010 09:17
  Laatst gewijzigd: 6 oktober 2010 09:59
  AMSTERDAM – De Indonesische president mag niet worden gearresteerd bij aankomst in Nederland.
  De rechtbank in Den Haag wees woensdag deze eis van de president in ballingschap John Wattilete van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) tegen de Nederlandse staat af.

  Zie verder http://www.nu.nl/binnenland/2349773/geen-arrestatie-indonesische-president.html

 2. Begint Indonesie eindelijk democratisch te worden met een president die naar mijn gevoel de juiste intenties heeft en dan krijgen we dit.
  Natuurlijk hebben de verschillende critici gelijk als het gaat om mensenrechten etc maar mensenrechten verbeteren naarmate een land democratischer wordt.
  Waarom wil men een president die net aan z’n tweede termijn begint en zijn handen vol heeft aan o.a. corruptie uit bannen afrekenen voor dingen die hij niet heeft gedaan.
  Het is toch onmogelijk om tijdens zijn presidentschap én de corruptie uit te bannen, én het leger minder macht geven, én het kleine goedgeorganiseerde moslim fundamentalisten het zwijgen op leggen en de lokale overheden die mensenrechten overtreden aanpakken en etc. etc.
  Natuurlijk moeten de protesten niet op houden, maar om nou een president aan te klagen… zeker een die de juiste intenties lijkt te hebben …
  Er zijn betere manieren lijkt mij

 3. @Jeroen: neem aan dat jij Jeroen Raadin bent ;p Meestal kunnen wij door één deur maar bij deze heb ik toch wat commentaar op je bericht en op de inhoud van bovenstaande artikel! Ik geloof er heilig in dat de huidige president goede bedoelingen heeft en het land van corruptie, intimidatie en discriminatie wil zuiveren, maar je weet net zo goed als ik dat een President van Indonesië waarschijnlijk zelf zijn handen vuil moet maken om in een dergelijk land te kunnen regeren. En ik denk dat daar ook een gevoelige snaar ligt. De President is wellicht niet geheel verantwoordelijk voor het schenden van de mensenrechten, maar ik geloof wel dat hij er kennis van had en dat hij wellicht meer had kunnen doen om het te voorkomen. Maar daarbij had hij zichzelf uit het zadel gestoten als President. Want zoals we weten hebben hoge militairen en rijke bedrijven in Indonesië een grote vinger in de pap om te bepalen wat er gebeurd in het land.

  @Indisch3.;

  De aanklacht die is neergelegd is gedaan door de regering in ballingschap maar heeft niet als eis om het RMS-ideaal te bespreken. Het is gebasseerd op rapportage’s van Human Rights en andere internationale organisaties die constanteren dat de mensenrechten worden geschonden. Ik kan we dit heel goed voorstellen. Het is niet onbekend dat in bepaalde delen van Indonesië de bevolking wordt achtergesteld en bijv. geen profijt heeft in de grondstoffen die worden gedolven. Buitenlandse bedrijven, overheid die de winst middels corruptie voor eigen belang ontvangt, intimidatie van de lokale bevolking, werkeloosheid en leven onder de armoedegrens, het is allemaal de dagelijkse gang van zaken. Laten we het zo stellen; wat zijn de gevolgen als een organisatie in Indonesië een aanklacht zou indienen? Waarschijnlijk zouden leden van deze organisatie na een pittg “verhoor” voor een x aantal jaar met een aanklacht betreft opruiing tegen de staat of iets dergelijks verdwijnen achter de tralies. Daarom is er wellicht een aanklacht gedaan in Nederland juist op het moment dat een staatsbezoek was gepland.

  Zou de RMS echt denken dat de President op Schiphol door de marchaussee wordt opgepakt en in een Nederlandse cel in Scheveningen moest wachten tot Moskowitz of Spong als advocaat bij het Internationaal gerechtshof hun pleidooi zouden houden? Nee natuurlijk niet! Geloven zij door een dergelijke actie dat alle schendingen van de mensenrechten binnenkort ongedaan worden gemaakt? Nee, natuurlijk niet! Maar als niemand iets onderneemt voor mensen die zelf geen stem of vuist kunnen maken dan is er geen hoop dat er uberhaupt iets zal veranderen aan de erbarmelijke situatie waarin deze mensen verkeren.

  “net als het aantal kamerleden dat vragen wilde stellen over de mensenrechtensituatie in het land waar Nederland zelf eeuwenlang mensenrechten aan zijn laars heeft gelapt.”

  En dat is een vrijbrief voor Indonesië om zelf de afgelopen 60 jaar een zgn. neo-kolonisatie te voeren door simpelweg Nederlandse ambtenaren op te vullen met Indonesische ambtenaren? Dus Duitsland mag ook geen commentaar leveren op mensenrechten in een ander land omdat ze tweemaal een wereldoorlog zijn begonnen? Frankrijk en Engeland mogen niks zeggen over schenden van de mensenrechten door Amerikaanse troepen in Irak of Afghanistan want ooit hebben ze Amerika gekoloniseerd? We leven in het heden, en als iemand of een groep ergens verantwoordelijk voor is dan mogen ze daarop worden aangesproken!

  Daarnaast de stelling over de RMS regering. Uit verscheidende bronnen verneem je dat zij niet alle Molukkers behartigen, niet meer. Iedereen die een beetje research doet kan te weten komen dat dit nooit het geval is geweest. De RMS is namelijk een wijd begrip vanaf de eerste dag van het ontstaan. De RMS regering in ballingschap is namelijk altijd maar het topje van de ijsberg geweest; daaronder hangen verschillende zuid-molukse belangenorganisaties en splintergroepen die soms zelfs een visie hanteren die haaks staat met de aanpak van de regering in ballingschap. Zo was er de Tamaela groep van wijlen RMS generaal Tamaela die de koers van Soumokil hanteerde en Manusama niet als toenmalige President van de RMS accepteerde. En zo zijn er nog tientalle organisaties van militant naar politiek, van rechtsgezindt naar mild. Voor de buitenstaander wordt echter alles onder de noemer “RMS” geschoven omdat ze allen wel een gemeenschappelijk doel hebben en dat is vrijheid of de mogelijkheid hiertoe voor de zuid-molukken. En dat stereotype is zeer onterecht. Dat doet nu ook niet ter sprake want dat is de aanklacht ook niet: schending van de mensenrechten, en als dat wordt geconstanteerd door internationale hulporganisaties dan mag elk staatshoofd van dat betrokken land daarop worden aangesproken wat mij betreft!

 4. Jeroen schreef: “Begint Indonesie eindelijk democratisch te worden met een president die naar mijn gevoel de juiste intenties heeft en dan krijgen we dit”

  Nou die beginnende demokrasi in Indonesië betekent dat het volk af en toe mag opdraven om hun stem te verkopen. SBY de juiste intenties, wat heet juist ? Hij werkt toch samen met de in- en in corrupte DPR, hoeveel politieke vriendjes heeft hij niet de hand boven het hoofd gehouden in corruptiezaken ? Waarom moest Sri Mulyani naar de Wereldbank verdwijnen toen de Bank Century zaak actueel was? Waarom wordt de zoon van SBY de 27-jarige Edi Baskoro met de meeste stemmen gekozen in het parlement en krijgt daar meteen een erg belangrijke functie, zonder dat hij iets weet ? Verleden week benoemde hij nog zijn zwager de generaal-majoor Pramono Edhie Wibowo als commandant van de Kostrad, een sleutelfunctie. Waarom maakt SBY zich altijd zo druk om de persvrijheid als er kritiek op hem wordt geleverd? En waarom zijn die Molukkers die een dansje uitvoerden en met een vierkleurige lap katoen zwaaiden toen SBY in Ambon op bezoek was zo vreselijk zwaar gestraft, en dat terwijl je als hoge piet zeer grote bedragen achterover kan drukken en er met een paar jaar gevang vanaf komt. Waarschijnlijk heb ik het over een ander persoon dan Jeroen. Het is maar goed dat we die man hier niet op bezoek krijgen, dat bezoek gaat toch alleen maar om geld dat in Jakarta wordt verdeeld.

 5. Dat het kort geding ging over recent geweld tegen Molukse demonstranten is helder. Dat Nederland daar op een zeker moment vragen over mag stellen lijkt me helder. En dat er vragen gesteld kunnen worden over corruptie in Indonesie, is ook helder.

  Waar het mij om gaat zijn twee dingen: 1. zijn de Nederlandse en Indonesische bevolking op dit moment echt toe (of hebben zij behoefte) aan nauwere banden met elkaar? en 2. als je als land alleen kritiek uit op een ander land, kritiek die je nu wel uitkomt maar eerder niet, en bovendien op een moment dat de boel al aardig op scherp staat, wat verwacht je dan als reactie?

  Voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat er niets aan de hand is in Indonesië. Ik zeg niet dat observaties van schending van de mensenrechten onjuist zijn. En ik zeg niet dat Nederland daar nooit vragen over mag stellen.

  Ik zeg dat Nederland en Indonesië eerst hebben te werken aan onderling vertrouwen, ondanks alle bedenkingen. Daar was dit bezoek goed voor geweest. En daarom vind ik het zonde dat het zo gelopen is.

 6. Dit is al de tweede keer dat een ontmoeting tussen beide staatshoofden gezorgd heeft voor averij. In 1995 had de Nederlandse politiek al gezorgd voor de blunder om onze koningin op een verkeerde datum in Jakarta te laten aankomen. Overigens vakkundig en subtiel geriposteerd door president Suharto, hij had even geen tijd voor onze koningin, ik geloof dat zijn dochter jarig was. In Nederland is nooit begrepen dat dit een ernstige afstraffing was voor onze koningin, als vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. Deze ontmoeting tussen staatshoofden op het juiste moment, niet zo maar een minister met wat vriendelijke woorden (Bot!), had kunnen zorgen voor een bevestiging van vrede tussen volken die een lange koloniale relatie op zo’n bloedige wijze hebben beëindigd.

 7. Ik begrijp je redenering nu Kirsten, bedankt voor de moeite voor een toelichting en delen van je visie. Ik heb het nieuws over het besluit van de President op verschillende forums gevolgd, zowel algemene nieuwsforums als Indische forums zoals Indisch3.0.

  Er zijn verschillende meningen en visies van zowel Indonesisch, Nederlands of objectief perspectief: ik las bijv een aantal reacties waar ik zelf nog niet aan had gedacht..opmerkingen van Nederlanders als: “hij (president Indonesia) wist dat hij niet gearresteerd zou worden, wie denkt hij wel niet dat hij is om een uitnodiging van de Koningin af te slaan” als opmerkingen als: “Als ik de Koningin was, en die heeft via een voorlichter laten weten dat hij gerust kon komen want er zal geen arrestatie volgen, zou ik hem nooit meer uitnodigen.”
  Persoonlijk ben ik het hier ook wel deels mee eens: Indonesië heeft een politieke wereld die gerust onstabiel is te noemen. Dat weten wij, dat weten zijzelf ook. De President zegt ook in een persconferentie dat het voornamelijk ook zijn Trots heeft gesproken om niet naar een land te gaan waarin een aanklacht is ingediend. Daarmee maakt hij het mijnsinziens persoonlijk. Is dat de houding van een staatshoofd van een land dat 1/8 van de wereldoppervlakte telt? Nee, vind ik niet. Ten eerste heeft niet de Nederlandse staat hem aangeklaagd maar een Nederlands staatsburger. Ja die persoon draagt de titel van President der Zuid-Molukken in Ballingschap maar spreekt deze persoon ook daadwerkelijk als President van zuid-molukse eilanden of is hij een woordvoerder voor Nederlanders van zuid-molukse afkomst woonachtig in Nederland? Erkent Indonesië of Nederland deze regering in Ballingschap als overheid van een zuid-molukse staat of ziet men deze als spreekorgaan van de molukse gemeenschap in Nederland? Ik zeg niet dat het terecht of onterecht is, of Maluku wel of niet vrij is..maar gaat even om hoe de Indonesische President er tegenover staat: er zijn namelijk geen enkele reden waarom hij het staatsbezoek afzegt anders dan dat hij ergens weet dat de aanklacht gegrond is. Dat zal hij niet toegeven, maar vermoedelijk denkt het wel.

  “Waar het mij om gaat zijn twee dingen: 1. zijn de Nederlandse en Indonesische bevolking op dit moment echt toe (of hebben zij behoefte) aan nauwere banden met elkaar? en 2. als je als land alleen kritiek uit op een ander land, kritiek die je nu wel uitkomt maar eerder niet, en bovendien op een moment dat de boel al aardig op scherp staat, wat verwacht je dan als reactie?”

  1.Er aan toe? Denk dat merendeel van Nederlandse bevolking er niet eens stil bij staat. Het merendeel van de huidige generatie,wat naoorlogs is, heeft niet eens besef van een koloniaal verleden. Voor hun is Indonesië gewoon een Aziatisch land zoals Thailand of de Philipijnen. Gezien de vliegtuigladingen vol die elke dag naar Bali vertrekken vanuit Schiphol hebben zij geen kwaad tegenover Indonesië. Ze denken er verder helemaal niet bij na, het is gewoon een vakantiebestemming, of het land waar die ene buurman van daan schijnt te komen. Andersom zal de Indonesische bevolking wel het besef hebben van de koloniale geschiedenis omdat het met de paplepel wordt ingegoten bij vaderlandse geschiedenis op school (ook logisch). Echter ik denk dat de Indonesische bevolking andere zaken aan het hoofd heeft. Gisteren heb ik een docu gezien over de islamatisering van Indonesië.

  De huidige regering krijgt kritiek vanuit de oppositie omdat zij een kleine harde kern van moslim extremisten niet hard genoeg aanpakt. Momenteel beïnvloed deze harde kern radicalen, opstokers, en andere sensatiezoekers om ieder die iets anders aanhangt dan Islam het leven zuur te maken. Vergunningen voor Kerkgebouwen of de bouw van nieuwe kerken wordt tegengegaan, kerkbezoekers worden bekogeld met stenen, in elkaar geslagen of gestoken, zelfs een kampong waar ze een matige vorm van Islam aanhingen werd aangevallen, auto’s in brand gestoken, mensen in elkaar geslagen en volgens getuigen kregen de extremisten van de politie tussen 17.00 uur en 19.00 uur de vrije hand. Toen de menigte was weggetrokken en de gebouwen en wrakken nasmeulde kwam de politie. Natuurlijk was kwaad toen al geschied. Men is als overheid, leger, politie als individu bang omdat in elke familie, korps, buren, etc mensen kunnen zijn die actief zijn of extremistische idealogie aanhangen en zich tegen jou of je familieleden kunnen keren. hetzelfde geldt voor de overheid; je tegen de leer en uitspraken van Moslim extremisten keren in het openbaar, in een overwegend moslimland, kan leiden tot aftreden uit je politieke functie.

  2. De reactie was wellicht voorspelbaar, maar de aanleiding daarvoor ligt toch bij Indonesië, of de politiek daar, zelf. Indonesië neemt een speciaal plekje in ons hart en wij, van Indische afkomst, Indo’s blijven altijd een band houden met het land. Maar zijn sociale voorzieningen, corruptie, discriminatie, kortom sociale en politieke onstabiliteit laten veel te wensen over. En waarom zou je daar geen kritiek op mogen hebben? Let wel: de Nederlandse staat heeft de President niet aangeklaagd. De President trekt het zelf persoonlijk aan, en maakt het daarmee misschien zelfs groter dan het was, je kunt je ook afvragen wat de internationale bekendheid veroorzaakt; een persoon die in Nederland een klacht indient bij de rechtbank OF een president van zo’n groot land die publiekelijk en voor de pers een verklaring aflegt dat hij een staatsbezoek afzegt omdat zijn persoonlijke trots is gekrenkt? Denkt hij daarbij wel na voor de mogelijke gevolgen en voor de beeldvorming voor heel Indonesië? Ik geloof dat hij op deze wijze zelfs de RMS en Human Rights meer tot een hulp is geweest de zaak van schending van de mensenrechten bekend te maken dan dat hij gewoon naar Nederland was gekomen!

 8. Ik zou graag uitgebreid verder willen gaan op deze discussie, maar moet weg. Dus dan maar even kort. Kan me goed vinden in de overwegingen die Erik opwerpt. Juist al die overwegingen maken dit gebeuren zo lastig om er een zwart-wit mening over te hebben.

  “Ik geloof dat hij op deze wijze zelfs de RMS en Human Rights meer tot een hulp is geweest de zaak van schending van de mensenrechten bekend te maken dan dat hij gewoon naar Nederland was gekomen!” Het zal niet de bedoeling van de president zijn geweest, maar op de website van de RMS is te lezen dat zij het inderdaad als overwinning beschouwen:

  “OPROEP PRESIDENT MR. J. G. WATTILETE

  Amsterdam, 6 oktober 2010

  Landgenoten,

  Gisteren, dinsdag 5 oktober, hebben wij, heeft de RMS, geschiedenis geschreven.

  Wie had kunnen denken, dat wij als strijders , als voorvechters van een onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken in staat zouden zijn het staatsbezoek van de Indonesische president te kunnen verhinderen? Dat overtreft de stoutste dromen. Wie had kunnen denken, dat de RMS in één klap wereldnieuws zou zijn?

  Gisteren hebben we laten zien dat we als voorvechters van een onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken volwassen zijn geworden. We hebben met behulp van de ultieme wapens van de democratische rechtstaat laten zien waartoe we in staat zijn. Dat we met het recht aan onze zijde, het onrecht wat de Molukken al jaren ten deel valt, kunnen bestrijden. We zijn van plan op deze weg door te gaan.” Zie verder http://www.republikmalukuselatan.nl/

 9. Moet er nog meer gezegd worden? Wat je in onderstaande filmpje ziet is hoe President SBY zijn mensen laat omgaan met een groepje mannen die tijdens zijn bezoek alleen een vierkleurige lap stof tevoorschijn haalde alleen om hun verlangen naar onafhankelijkheid te uiten..geen bedreigingen, geen wapens..zo gaan ze om met de mensenrechten..en zo’n man, zo’n President zegt een staatsbezoek af omdat hij te trots is om over dergelijke actie’s aangesproken te worden? En dit is nog maar toevallig opgenomen..
  http://www.youtube.com/watch?v=F46ntwziuzo

 10. Nauwe banden tussen het Javaanse en Nederlandse volk? Ik acht dat niet mogelijk, het verleden speelt daarvoor een te belangrijke rol en daar komt nog bij dat de Javaanse en Nederlandse cultuur zo ongeveer 180º van elkaar verschillen. De open Nederlandse cultuur waarin iedereen gelijk is, alles gezegd moet kunnen worden en alle meningen voorbij mogen komen versus de Javaanse cultuur waarin hoe hoger men in de rangorde staat hoe meer gelijk men heeft, men zonder de juiste connecties niets te vertellen heeft en waarin er een heleboel zaken niet besproken kunnen worden omdat deze onder elkaar “automatisch” begrepen worden. De houding tegenover de geschiedenis, waarin de Nederlanders de slechtste boeven die men zich maar kan indenken zijn en het onschuldige Javaanse volk dat gebukt ging onder de Belandaneze knoet. Nooit wordt de rol van de Javaanse vorsten en priyayi die hand- en spandiensten aan de Nederlanders verleenden belicht, hoe was het anders mogelijk dat zo een klein landje met een relatief klein aantal mensen zo een immens gebied overheersen kon? Als een vorst in de VOC tijd een oogje had op de mooie dochter van zijn buurman en die weigerde haar hand dan was het een kwestie van even de VOC inschakelen, contractje tekenen en je kreeg je zin als vorst. De Javaanse vorsten hebben de VOC groot gemaakt. Een andere frustratie is dat het Javaanse Rijk eigenlijk een creatie is van G.G. van Heutsz die de laatste weerspannige rijkjes onder de noemer Nederlands Indië bracht. Zelfs de taal die in Indonesië gesproken wordt is tot algemeen nut bruikbaar gemaakt door Nederlandse wetenschappers. Dat land heeft men overgenomen en dat is een Javaanse kolonie geworden, waar de wil van Java en tegenwoordig ook Mohamed wet is. De Javaanse feodale cultuur met zijn corruptie en megalomanie, haar list en bedrog is voor Nederlanders niet meer te begrijpen, die tijd is geweest. We hoeven geen contacten meer op hoog politiek niveau te hebben, voor zaken doen is men te Jakarta altijd welkom als het maar iets oplevert voor de juiste personen. Een ding dient men ten allen tijde in de gaten te houden: het Javaanse volk is het enige volk ter wereld dat zijn wapen op de rug draagt.

 11. In de hele discussie wordt één ding vergeten: Het staatshoofd IS in Indonesië de soevereine staat. De ministers zijn slechts dienaren. De inhoud van het kort geding is helemaal onbelangrijk, iedereen weet dat de President in Nederland niet wordt vervolgd. Ook is helemaal niet van belang dat het kort geding is aangespannen door John Wattilete. Maar het kort geding als zodanig wordt als een belediging van de soeverein opgevat. In dit soort jonge landen wordt soevereiniteit nog in haar puurste, oorspronkelijke vorm opgevat. In dit wereldbeeld staat God bovenaan, dan is er een hele tijd niets en dan komt de soeverein, het staatshoofd, dan weer hele tijd niets voordat het volk opdoemt, zonodig geknecht door de ministers en generaals. Het buitenland is niet interessant. Dit onbegrip over en weer heeft vanaf de VOC-tijd veel bloed doen vloeien. Soekarno heeft zelf in Nederland met koningin Wilhelmina de gevolgen van de door hem uitgeroepen onafhankelijkheid willen regelen, zo doen staatshoofden dat onder elkaar. De onderhandelingen over deze zaak mochten daarna zijn ministers doen, dat was minder belangrijk. De soevereiniteitsoverdracht in Amsterdam vond hij ook niet belangrijk, volgens hem was hij immers al de soeverein. De machtsoverdracht in Batavia was voor hem een ceremonieel voor militairen en ambtenaren, daar hoefde hij ook niet bij te zijn. Hij, de soeverein, kwam daarna Jakarta in bezit nemen.
  In 1995 heeft Nederland de soevereiniteit van Indonesië beledigd door de Nederlandse soeverein niet op het juiste moment in Jakarta te laten arriveren. In 2010 heeft Nederland de soeverein beledigd door zijn naam te noemen in een rechtszaak. Dat dit soort procedures in Nederland gewoon moeten kunnen werd weggemoffeld. Naar het thuisfront was het nodig te melden dat de integriteit van de soeverein in het geding was! Daarnaast had Wilders de afgezant van de soeverein beledigd, en dat is door Verhagen goed gevonden.
  East is East, and ….. Kom daar maar eens uit. Toch moet het goed komen tussen Indonesië em Nederland! Tussen diplomaten lukt het wel. Op 17 augustus (zonder jaartal!) komen de Nederlandse diplomaten in Jakarta op Buitenlandse Zaken (en in Den Haag op de ambassade) gezellig aan het glas nippen en een vorkje meeprikken. Het is immers Nationale Feestdag, 1945 is ver weg, en je kan goed netwerken. Indonesische diplomaten komen ook gewoon met Koninginnedag op BuZa (of op de ambassade) een haring eten en doen niet moeilijk omdat de koningin helemaal niet jarig is.

 12. Even off topic:
  […] De open Nederlandse cultuur waarin iedereen gelijk is, alles gezegd moet kunnen worden en alle meningen voorbij mogen komen versus de Javaanse cultuur waarin hoe hoger men in de rangorde staat hoe meer gelijk men heeft, men zonder de juiste connecties niets te vertellen heeft en waarin er een heleboel zaken niet besproken kunnen worden omdat deze onder elkaar “automatisch” begrepen worden[…]

  Dat is met de komst van Wilders op het toneel en met hem de invloed van ontevreden Nederland op het publieke debat inmiddels wel anders, als het überhaupt ooit zo was. Noem zijn aanhang maar eens maatschappelijke mislukkingen vol rancune die NSB ideeën hebben afgestoft en opgeleukt en je loopt kans een kopstoot te krijgen in de kroeg. De agressie die dat oproept is onvoorstelbaar. Toen toenmalig professor Buikhuisen met een goede wetenschappelijke onderbouwing suggereerde dat crimineel gedrag wel eens een biologische component konden hebben werd hij publiekelijk gekruisigd en kon hij zijn carrière vaarwel zeggen. Iedereen is hier gelijk, zo lang je maar blijft binnen de grenzen van de grote gemene deler.

 13. De President van de RMS Mr. Wattilete is dus niet democratisch gekozen, dus wat hij eigenlijk vertegenwoordigd is mij helemaal duister. Als Advocaat had hij dienen te weten, een keuzevak internationaal Recht moest hij toch wel volgen voor zo’n functie, dat een President van een bevriend land volledige immuniteit heeft. Dat hij ondanks dat toch een kort geding spant geeft wel publiciteit maar verziekt de relatie met de Nederlandse overheid. Het kort geding had nooit kans van slagen. Het bewijst zijn diplomatieke onbenul en zegt weinig goeds voor zijn funktioneren.

  Dat laat onverlet het probleem van de mensenrechten maar dat had op een ander platform uitgevochten dienen te worden. Helaas hebben we als oud-koloniale mogendheid weinig krediet om daar wat over te zeggen. De toenmalige Minister Pronk heeft daar heel inhandig en ondiplomatiek in Indonesie over gepraat.

  Heel ongelukkig waren de opmerkingen van de Indonesische ambassadeur over de PVVaanhangers is op zijn zacht gezegd heel erg dom. Net zo dom als PVV aanhangers voor NSBers uit te schelden. Dat blijkt dat je niet snapt wat de NSB als beweging betekende en stigmatiseer je hun alleen maar. De Indonesische ambassadeur werd op BZ op het matje geroepen en dat veroorzaakt wel gezichtsverlies Indonesiers lijken mij wel gevoelig voor zulk soort dingen.

  Dat SBY het staatsbezoek op het allerlaatste moment heeft afgezegd laat zich raden.
  De regering kon niet officieel stelling nemen tegen het kort geding van de RMS (het is een zaak onder de rechter), of geprobeerd heeft dat geding tegen te houden. Mijns inziens heeft ze niet duidelijk aan de SBY duidelijk gemaakt wat haar positie was en dat heeft schijnbaar schele ogen gegeven bij SBY en misschien de indruk achtergelaten dat de regering eens was met de RMS. Alsof SBY niet welkom was.

  Daarnaast stat nog steeds de onafhankelijkheidserkenning van Indonesie open. De toenmalige Minister Bot heeft daar zijn zegje over gedaan maar het praatje werd wel door een Minister en niet door de Minister President of de Koningin gedaan. In diplomatieke verkeer spelen de verhoudingen een grote en gevoelige rol en m.i. heeft Nederland dit onderschat. Ik denk dat Indonesie daar toch wel gevoelig voor is en in het bijzonder tegen het koloniale Nederland.

  Ik denk dat Indonesie de diplomatieke balans iets fijnzinniger heeft ingeschat en Nederland de Indoneische gevoeligheden heeft onderschat, de koloniale verhoudingen werden even vergeten.

  Ik denk niet dat SBY nog in zijn regeringsperiode naar Nederland komt. Of moet Nederland in de diplomatieke koehandel echt iets geven. Indonesie bedrijft echt real-politiek… Diplomatie is en blijft een moeilijk vak.

 14. Ik geloof daarnaast dat hetgeen wij weten via de media wellicht nog meer uitvergroot is dan het eigenlijk voorstelt. In de reacties hieronder wordt gesuggereerd alsof er tussen Indonesië en Nederland nog spanningen zouden zijn betreft de kolonisatie, de gedeelde geschiedenis. Maar blijkbaar houd niemand er rekening mee dat dit alles een wassen neus is. Indonesië (beter gezegd; de politieke macht op Java) en Nederland zijn zelfs ten tijde van het uitroepen van de onafhankelijkheid achter de schermen door blijven gaan met datgene wat Indië destijds groot maakte; handel. Het draait namelijk in de wereld allemaal om geld. Nederlandse handelsmaatschappijen zijn er vanaf het begin in Indonesië geweest en nooit weggegaan en spelen nu nog steeds een grote rol in Indonesië. Dat Nederlandse politici nu de mond hebben opgedaan, na de aanklacht door Mr. Wattilete, vind ik al heel wat! Jarenlang heeft Nederland zich de rol van dader aangemeten; we hebben de Indonesiërs uitgebuit, wat we in Indië hebben gedaan is niet goed..en de Javanse regering neemt de slachtofferrol op zich en speelt het spel mee…het is misselijkmakend,schijnheilig..want achter de schermen helpt Nederland nog steeds mee aan het neo-kolonisme door de Javaanse elite;

  Over de beelden in onderstaande filmpje zei het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) hetvolgende:“De vertoonde mishandelingen in het televisieprogramma ‘Netwerk’ zijn suggestief en niet van dit jaar”. In dat zelfde jaar leverde Nederland voor ongeveer 278 miljoen twee oorlogsschepen aan Indonesië. Ondertussen kwam eind november van dat jaar een rapport uit van de VN, waarin er duidelijk werd vast gesteld dat er overal in Indonesië arrestanten en gevangenen worden mishandeld en gemarteld. De VN-rapporteur voor de Marteling, Manfred Nowak, zei: “Martelingen van arrestanten en gevangenen zijn eerder regel dan uitzondering.”
  Een rapport dat de Nederlandse overheid, als partij in de VN, ook onder ogen heeft gehad.

  Het ‘Monitor Nederlandse Wapenhandel’, een project van ‘Campagne tegen Wapenhandel, heeft onlangs een analyse uitgebracht over de Nederlandse wapenhandel. De analyse wordt mede mogelijk gemaakt door IKV-Pax Christi Nederland en Oxfam Novib.
  In deze analyse staat Nederland op de 5e plaats van grootste wapenexporterende landen van de wereld. Nederland is na de VS de grootste leverancier aan Indonesië.
  In totaal heeft Nederland voor 347 miljoen euro geëxporteerd aan militaire middelen naar Indonesië. Verreweg de grootste Nederlandse exportvergunning was die voor de levering van 2 marineschepen aan Indonesië voor een totaalbedrag van 278 miljoen euro.

  De vergunning werd overigens verleend, omdat de schepen juist bedoeld waren voor kustwachttaken en bestrijding van piraterij. Het rapport noemt het ongeloofwaardig: de schepen zijn namelijk onnodig zwaar bewapend en veel te duur.
  Daarna zijn er weer 4 korvetten van het zelfde kaliber besteld met een totale waarde van ruim één miljard euro.
  In 1999 was Nederland, samen met Frankrijk, nog tegen een door de EU ingestelde wapenembargo tegen Indonesië. Deze actie is heel begrijpelijk, want Nederland had een contract met Indonesië, en op deze manier kon het Nederlandse bedrijf HSA nog haar afspraken met Indonesië nakomen. En in Frankrijk was het moederbedrijf gevestigd van HSA. De order had een waarde van 81 miljoen euro.
  Geld is ook de reden dat veel Nederlandse bedrijven in Indonesië actief (mogen) zijn. Ook daar zijn vraagtekens bij gesteld in de afgelopen decennia. Het Nederlandse bedrijfsleven is massaal vertegenwoordigd in de voormalige kolonie; Philips , Unilever , Makro, Ahold , Akzo Nobel , Ballast Nedam , Boskalis , Friesche Vlag, Heineken , Stork , DSM , Shell, ABN Amro , Rabobank, ING , KLM , Van Melle en andere – zijn er actief. Lokale managers van Nederlandse bedrijven krijgen, tegen de achtergrond van deze wetenschap, vanuit het hoofdkantoor ´de ruimte´ om met behulp van creatief boekhouden een mouw te passen aan praktijken die onder de Nederlandse wet niet door de beugel kunnen.Vooral bij overheidsaanbestedingen is deze praktijk gewoon. De meeste bedrijven laten het vuile werk ook hier over aan commerciele vertegenwoordigers, agenten en consultants die de weg in het land goed kennen en over een uitgebreid contactennetwerk beschikken. Nederlandse bedrijven doen mee aan corruptiepraktijken en zorgen daardoor mede toe aan een ongelijke concurrentiestrijd voor lokale bedrijven die niet zulke hoge steekpenningen kunnen geven. Dit alles wordt in een onderzoek van Vrij Media Centrum Nederland nog eens bevestigd door een uitspraak van Elmar Bouma, voorzitter van The Indonesia Netherlands Association, de Nederlands-Indonesische Kamer van Koophandel;” Als je niet meedoet, kun je hier bijna geen zakendoen.”

  Zou de Indonesische President komt niet naar Nederland. Heeft hij dit zelfstandig besloten? Het lijkt zo in de media gebracht, maar zijn er vanuit de Nederlandse politiek uitspraken gedaan over dit besluit? Of is er in achterkamertjes tussen Nederland en Indonesië besloten om gezamenlijk af te zien van een dergelijk staatsbezoek omdat er weleens een beerput open kan worden getrokken nu er in Nederland instanties bezig zijn geweest om de putdeksel open te maken?

  Het speelt voornamelijk om geld. In Indonesië is dat zichtbaar, doordat bijv. familieleden en vrienden van de President of personen uit Javaanse elite-families zichzelf belangrijke posities in het bedrijfsleven, politiek of Defensie toe eigenen, echter in Nederland gebeurt hetzelfde maar dan op een meer genuanceerde manier. Nederland en Indonesië zijn allang de periode van de kolonie gepasseerd, en plukken nu beide de financiele vruchten. Wij als volk worden gewoon al eeuwen voor de domme gehouden. Indonesië levert nog steeds geld op voor Nederland, en Nederland zorgt ervoor dat de Indonesische elite op Java in het zadel blijft. Daarbij kijken ze af en toe een andere kant op als er “binnenlandse” conflicten zijn, maar als deze te duidelijk zijn doen ze er in het openbaar een woordje over dat verder overigens nooit gevolgen heeft. Het heeft de schijn van een soort toneel (of beter gezegd; wayangspel); wij zien het van één kant, maar achter het scherm wordt het bepaald en zijn de bedoelingen totaal anders.

 15. @Erik,
  Ik heb je hyves gelezen en begrijp wat meer van de situatie.
  Dat deze mensen gearresteerd zijn begrijp ik vanuit Indonesisch oogpunt, de vlag is een teken van seperatisme niet zomaar een stuk stof (dat wil niet zeggen dat ik het met Indonesie eens ben).
  Het is begrijpelijk dat deze mensen ondervraagt worden, maar onbegrijpelijk als dat tegen de regels van de mensenrechten is gebeurd. Ze moeten levend boven water komen!
  Maar de president aanklagen is denk ik toch onterecht en ook niet echt tactisch en toekomstgericht.

 16. @jeroen. Je schrijft:”Dat deze mensen gearresteerd zijn begrijp ik vanuit Indonesisch oogpunt, de vlag is een teken van seperatisme niet zomaar een stuk stof ”

  Kom op, een vlag is een stuk stof en daarvoor hoef je niemand te slaan in het gezicht, openbaar uit te laten kleden en op hun knieën door zand en steen laten kruipen, onderuit te schoppen, etc. Was het slim en verstandig; nee, want ik denk dat de Molukkers die op film worden mishandeld weten dat dit kon gebeuren. Maar juist dat ze het toch hebben doorgezet om geweldloos een vlag te tonen met risico dat hen iets wordt aangedaan geeft aan dat hun idealen en gevoel vanuit hun hart komt. Jij loopt ook met een Indo Melati embleem, is het terecht als een groep Nederlandse politiemannen je in elkaar gaat slaan omdat hun vinden dat jij je hiermee onderscheidt van mensen met een Nederlands vlaggetje op hun jas?Zoiets kan en mag gewoon niet in een democratisch land, zeker niet met mede weten van een regeringsleider die ter plekke was notabene!Toekomst gericht? Daar heeft niemand het over; verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen, bijv. als gewoon op film aantoonbaar is; het schenden van mensenrechten. Als dat in eigen land niet kan worden aangekaart voor gevaar van eigen leven dan maar daar anderen in een ander land. Dat is uiteraard een risico want de gevolgen zullen de komende dagen vooral op de Molukken zelf te voelen zijn, maar als de zuid-molukse Nederlanders het niet aankaarten wie doet het dan?

 17. Sorry dat ik even 2 stukjes schrijf maar eh:
  De vlag kån gezien worden als een seperatistische vlag, daarom kan ik van uit Indonsisch oogpunt begrijpen dat ze die liever niet zien en mensen ondervragen.

  Maar of Indonesie en Nederland naar elkaar moeten groeien…. misschien hebben we op handels gebied weinig keus? Of Indonesie moet via Turkije zaken doen met Europa, er zijn al afspraken.

 18. p.s. laat SBY nu op de foto hierboven zien hoe dik zijn portemonee is?

  @Jeroen, lees mijn andere bericht…Indonesia en Nederland hebben altijd handelsbetrekkingen met elkaar gehouden,voornamelijk wapenhandel en multinationals zoals Heiniken en Shell..wat heeft Turkije daarmee te maken?

 19. @Erik,
  Ik zeg niet dat de manier waarop ze dingen doen in Indonesie te rechtvaardigen is, dat heb ik ook nergens gezegt.
  Maar ik denk dat het vanuit Indonesisch oogpunt te begrijpen is dat ze die vlag aanstootgevend vinden en het dus logisch is wanneer ze deze mensen enkel had ondervraagt.
  Ga in Nederland maar met een spandoek “Weg met de Koningin” wapperen als de Gouden Koets langs rijd. Dan mag je mee naar het bureau wegens majesteitsschennis.
  Maar zoals ik al zei, ik ben geschokt over de manier waarop deze mensen zijn behandeld, zeker als ze ook nog dood blijken te zijn.
  Ze moeten de Indonesische staat aanklagen niet de president arresteren, dat is onlogisch omdat het een democratisch gekozen president is.

  Indonesie en Turkije hebben verdragen gesloten.
  Turkije kan als achterdeur naar Europa gaan dienen als Nederland lastig. Dan lopen we inkomsten mis of kunnen juist makkelijker onze mening geven…. Aan de andere kant kan Nederland Indonesie ook gebruiken als deur naar de rest van Azie.

 20. Dat SBY het staatbezoek pas op het aller-allerlaatste moment af heeft gezegd is typerend voor het karakter van de man. Hij is een grote twijfelaar, heeft altijd moeite met het nemen van beslissingen. Daarbij komt nog dat hij zich graag beledigd voelt. Afgelopen februari werden er karbouwen in een demonstratie meegenomen, op die beesten was zijn naam geschilderd. Hij plofte bijna van woede, het is een grote kerel, vandaar dat hij met een karbouw werd vergeleken. Het meevoeren van karbouwen in demonstraties werd onmiddellijk verboden. Altijd maar vertellen hoe zijn volk zich moet gedragen, zeker als hij en zijn vicepresident Boediono weer eens “maling’(dief) worden genoemd. Ook de persvrijheid is hem een doorn in het oog, de pers die maar zegt wat ze wil, de pers moet positief zijn, niet voortdurend met kritiek komen, daar heeft het land niets aan. Hij wist even niet wat hij moest doen toen hij hoorde over dat kort geding, terwijl hij al op het vliegveld Halim zat en de koffers al in het vliegtuig waren geladen, en maar twijfelen. Opeens wist hij het, hij was beledigd en niet alleen hij maar het gehele Indonesische volk. Hij zou de nationalistische kaart spelen, die doet het altijd goed. Uw president en daarmee het land zijn beledigd. Hij wekt graag medelijden. Sinds zijn herverkiezing is hij wel wat zekerder geworden. Daarvoor had hij die Yusuf Kalla als vicepresident, een vreselijk slim mannetjes, Bugis, niet corrupt want die heeft poen zat uit het familiebedrijf. Ze zouden elkaar eeuwig trouw blijven maar SBY heeft Kalla toch maar even gewipt, die man was te machtig en te slim geworden. Hij heeft toen maar de Ja-Javaan Boediono genomen. Helaas had die wat akkefietjes achter zijn naam, zoals de Bank Century Affaire dat moest recht gezet worden, dat kostte die Sri Mulyani haar kop, die heeft SBY in de USA bij de Wereldbank kunnen parkeren. Die vrouw was toch iets te populair. Je moet tenslotte vooruit denken, aan de presidentsverkiezingen van 2015. Er zijn vrienden die vinden dat hij president moet blijven, dus weer de wet veranderen.

  Daar zat hij dan in de VIP Room van Halim Airport achter een kopje Sariwangi thee van Unilever, hij dacht aan de RMS, de VOC, het KNIL nee hij had geen zin in Belanda, klein rot landje, als ie nou naar Duitsland kon, of Engeland, maar dat Nederland was niets. Ineens wist hij het “Kami bangsa Indonesia…” hij zou vertellen dat hij beledigd was en daarmee het hele volk, misschien zou hij weer wat populairder worden, want daar schortte het de laatste tijd een beetje aan. Wat zou het hem kunnen verrekken dat Nederland nr 7 is op de lijst van buitenlandse investeerders. Dat de handelsbalans tussen beide landen 2 miljard US$ in het voordeel van Indonesië is. En al die hulp op het gebied van onderwijs, watermanagement en overheidsproblematiek. Even niet aan denken, het gaat om het gezicht van de president en dus van Indonesië dat is pas werkelijk belangrijk.

 21. Wat mij op- en tegenvalt in de discussie is dat totaal niet over de culturele verschillen
  aangaan de betekenis van het “gezichtverlies” in de westerse dwz Nederlandse en de Indonesische cultuur wordt gesproken of gewoon overheen gelopen alsof je daaran je kont aan afgeeft

  SBY heeft het erover:”And the signal sent by the trial is so wrong; it breaches the ethics and conduct of nation-to-nation relationships,” he added. Het gaat dus over de wisselwerking tussen 2 naties. In veel van berichten na de annulatie van het staatsbezoek komen de woorden respect en gezichtverlies naar voren. Dat kan je wel een worst zijn op provinciaal Nederlands niveau, maar de culturele verschillen spelen wel zeker op de achtergrond een essentiele rol.

  Ik dacht dat Molukkers wel wisten hoe Indonesiers in elkaar zitten maar de President, de eerste die in Nederland is geboren, is al zo vervreemd dat hij nauwelijks begrijpt wat er aan de hand is. En dan praat ik helemaal niet over Indsichen.

  Het valt me tegen dat xde generaties wel allemaal back-to-the-roots-reizen naar indonesie-reizen maken maar , gezien ook bovenstaande verhalen weinig lering wordt getrokken, zoals SBY is een twijfelaar is één van de domheden die voor wijsheden doorgaan (ga maar na wanneer het kort geding plaatsvondt) . Hier spreekt weer die koloniale mentaliteit van wij zijn grootse en witste en de Indonesier is dom. Nu kan je misschien begrijpen waarom Nederlanders weinig begrip hebben voor Indischen en waarom Indischen weinig tot geen begrip hebben voor Indonesisiers.

  Ik denk dat de culturele vervreemding bij Indischen keihard om zich heen grijpt. Dit komt waarschijnlijk omdat Indischen die Indie hebben meegemaakt langzaam uitsterven., dus het referentiekader en het normen- en waardenpatroon vallen weg. De tweede generatie heeft door allerlei revoluties het zicht op eeen Indische toekomst verloren en de 3de en volgende generaties koesteren zich slechts aan de botol cebok en aan het eten.

  En hier toont Indonesie wel dat zelfrespect en eigenwaarde vòòr de handel gaat.

 22. Dat SBY een twijfelaar is, dat hoorde ik in Indonesië van Indonesiërs zelf. Die constatering heeft weinig van doen met de eeuwige koloniale dooddoener.

  Intellectueel Indonesia was verbijsterd over de beslissing van SBY. Ten eerste omdat het een duidelijke overreactie was op een mineure aanleiding en ten tweede om het adhoc karakter ervan. De bekende senior politicus/activist/rechtsgeleerde Adnan Buyung Nasution stond niet alleen toen hij op de Indonesische TV zware kritiek uitte op de beslissing. Volgens hem moet je de RMS niet meer krediet geven dan hun toekomt: een klein groepje militanten die rommelen in de marge. SBY opent de weg naar chantage: hoe moet SBY reageren als morgen de OPM iets dergelijks probeert bij een staatsbezoek naar Australië. Nasution zei verder dat Indonesië meer inzicht en meer vertrouwen zou moeten hebben in de werking van het Nederlandse rechtssysteem.
  Tot slot beschuldigde hij, rekening houdend met Javaanse gevoeligheden, niet SBY zelf van incompetentie, maar de kliek rondom de president.

  Maar dat is intellectueel Indonesia.

 23. P. van den Broek schreef: “Wat mij op- en tegenvalt in de discussie is dat totaal niet over de culturele verschillen aangaan de betekenis van het “gezichtverlies” in de westerse dwz Nederlandse en de Indonesische cultuur wordt gesproken of gewoon overheen gelopen alsof je daaran je kont aan afgeeft”
  __________
  Dan lees jij waarschijnlijk over hele zinnen en alinea’s heen. Het is juist SBY die zich als een “anak desa” gedraagt, bang om ver weg te gaan naar plaatsen waar mensen een andere cultuur hebben dan in de kampung. Hij voert daarvoor excuses aan die op Java gelden maar buiten dat eiland toch als vrij belachelijk overkomen, over provinciaals gesproken. Je kan Molukkers en Papua’s wel gaan vertellen hoe men zich zou moeten gedragen, en deze streng straffen als deze niet willen luisteren doch die macht geldt niet buiten de grenzen van de R.I.

 24. Ten eerste snap ik niet wat die Mac Donalds reclame hieronder doet: zeker iemand die denkt grappig te zijn..?@Indisch3.0. verwijderen die post zonder enige waarde..

  @Londoh en Mas Rob: ben het eens met de posts die je hier plaatst. Kan me er zeker in vinden!

  @Peter; ja er zijn verschillen tussen oost en west, maar wat in dit geval gebeurt is dat een President zich verstopt en wellicht misbruik maakt van deze stereotypen van de verschillen. Daarnaast: wat verdwijnt er dan volgens jou? Je stelt dat omdat Dhr Wattilete in Nederland is geboren dus niks van culturele verschillen tussen oost en west weet of is vergeten; al is die in mexico geboren, het gaat hier om aankaarten van schending van de mensenrechten..who cares waar je dan bent geboren? Daarnaast is het aantal stereotype dat je schetst betreft “de Indonesiër” of “die Indischen” achterhaalt; tijden veranderen. Maar geld blijft geld..SBY kan wel heel in de media schetsen alsof hij beledigd is door Nederland maar ondertussen heeft die er geen bezwaar op om geld van Philips,Unilever, Makro,Ahold,Akzo Nobel,Ballast Nedam,Boskalis,Friesche Vlag,Heineken,Stork,DSM,Shell, ABN Amro,Rabobank,ING ,KLM ,Van Melle,en Nederlandse Defensie aan te nemen.
  Dat is toch wat schijnheilig niet? SBY is in een dilemma: hij is bang voor commentaar van invloedrijke moslims (Wilders), corrupte hoge officieren en ministers (Schending van de Mensenrechten) maar wil ondertussen wel de financiele winst en steun vanuit Nederland binnen laten komen.

  1. @ Erik,

   Je ziet de activiteiten van die door jou genoemde bedrijven wel uit een heel zonnig Nederlands perspectief. Iets in de trant van: wat zijn die Nederlandse bedrijven toch weer goed! Heb jij ooit wel eens geprobeerd het van de andere kant te bezien. Die waarin die Nederlandse bedrijven heel graag actief willen zijn in Indonesië vanwege haar marktpotentieel en productiecapaciteit. Dit laatste staat namelijk wat dichter bij de motieven van de Nederlandse bedrijven om daar actief te zijn.

   Dus de aanname dat dit schijmheilig zou zijn is wel heel erg kort door de bocht wat mij betreft!

   1. @Patrick: ik heb nergens geschreven dat die Nederlandse bedrijven goed bezig zijn, waar basseer je dat op? Ik begrijp heel goed de motieven die jij noemt, heb ik het tegendeel dan beweert? Wat ik aankaart twee maanden geleden (van toen is dit bericht namelijk) is dat SBY wel commentaar op Nederland heeft als een inwoner van Nederland hem vragen wil stellen over mensenrechten maar als het om geld gaat geen moeite heeft met de voormalige kolonisator.
    Ik snap dat dit overal ter wereld in politiek gebeurt achter de schermen maar als het er zo duidelijk voor de schermen gebeurt dan moet je als politicus niet zo flauw doen en wachtend in het vliegtuig alsnog gaan uitstappen…

 25. Je zou denken nu SBY niet naar Nederland wil heeft ie een paar daagjes vrij, kan ie de slachtoffers van de banjir te Wasior bezoeken. Die Papua’s krijgen toch al zo weinig belangstelling en aandacht vanuit Jakarta als het niet over geld gaat. Nee hoor hij wil niet, want dan loopt hij de mensen daar alleen maar voor de voeten. Ik herinner me nog toen Yogyakarta in 2006 door een aardbeving was getroffen dat SBY zich daar voorlopig ging vestigen om de hulpacties te coördineren. Het is maar goed dat wij zo een hypocriet niet hoeven te ontvangen, zeker omdat hij zijn eigen volk in diverse klassen van aandacht verdeeld. Eerst Java en dan lange tijd helemaal niets. Behalve als ze met een vlag zwaaien natuurlijk dan is Jakarta in rep en roer.

 26. Ik vraag me af het kort geding (alleen) de reden is om het staatsbezoek af te zeggen. Ik kan me voorstellen dat het niet goed uitkomt om als president van het grootste moslimland op staatsbezoek te gaan in een land waarin men net een regering heeft gekregen met behulp van een rabiate anti-islam beweging. Het wordt hier wellicht onderschat – kikkers in een put, die we zijn – maar ik denk dat ons imago in het buitenland behoorlijk beschadigd is door Wilders. Met name in de islamitische wereld. Het is niet ondenkbaar dat om die reden alleen al SBY nu even niet handenschuddend met die vreselijke kruisvaarders gezien wil worden.

 27. Harry schrijft over de “rabiate anti-moslim beweging in Nederland”. Die kan niet ontkent worden, maar is het iets om je echt druk over te maken als je president van Indonesië bent ? Ik zou zeggen dat je dan wel het een en ander gewend bent. Hoeveel duizenden slachtoffers zijn er niet de laatste jaren gevallen in oorlogen waarin religie de hoofdrol speelde zoals op de Molukken en in Posso om maar een paar voorbeeldjes te noemen. Er zijn een reeks bomaanslagen gericht tegen het westen geweest met veel slachtoffers. De positie van het Christelijke geloof in Indonesië in het algemeen is belabberd. De bouw van kerken wordt bemoeilijkt, kerkgangers worden dwars gezeten. Bewegingen zoals de FPI en Hezbollah oefenen terreur uit. Op het islamitische Java staan op Christelijke feestdagen de luidsprekers van de moskeeën extra hard (volumeknop naar uiterst rechts) pogingen om te provoceren.. Christenen aldaar durven niet te klagen, zelfs niet het woord moslim uit te spreken, zij praten besmuikt achter hun hand over “mereka”. Nee op het gebied van moslimterreur is SBY gepokt en gemazeld.

 28. Londoh schreef: “op het gebied van moslimterreur is SBY gepokt en gemazeld”. Juist daarom zal hij een openlijk vriendelijk contact met anti-moslim Nederland willen vermijden, lijkt me. Maar meer dan de handvol terroristen thuis, die hij uiteindelijk met zijn staatsterreur in toom kan houden, heeft hij te maken met de andere moslim landen. Het imago in het buitenland, zeg maar, iets wat men hier – blijkens ook de reactie van Londoh – maar hij niet onderschat. Enfin, Henk en Ingrid zullen het merken als zij dankzij hun geliefde leider Wilders met een al maar slinkende werkeloosheidsuitkering en stijgende kosten voor o.a. hun ziekteverzekering op de bank in hun onbetaalbare huurhuis zitten.

 29. Mas Rob says:
  October 9, 2010 at 03:10

  Dat SBY een twijfelaar is, dat hoorde ik in Indonesië van Indonesiërs zelf. Die constatering heeft weinig van doen met de eeuwige koloniale dooddoener.

  Intellectueel Indonesia was verbijsterd over de beslissing van SBY. Ten eerste omdat het een duidelijke overreactie was op een mineure aanleiding en ten tweede om het adhoc karakter ervan. De bekende senior politicus/activist/rechtsgeleerde Adnan Buyung Nasution stond niet alleen toen hij op de Indonesische TV zware kritiek uitte op de beslissing.
  ……………………………………………………………………

  Dat klopt.
  SBY is bij de Indonesiers die met de politiek in Indonesia meebemoeide bekend als niet echt doortastend en standvastig.

  Ben ook niet zo erg tevreden met zijn ” besluiteloosheid” .Zie ook Malaysia kwestie en de schoffering(mishandeling) van Indonesiers in Malaysia.
  Wat Adnan B.N zegt is zijn goed recht om een mening en kritik te hebben (zelfs op een President) , bewijst ook dat Indonesia in een beginnende democratieproces zit.
  Persoonlijk vind ik terecht dat SBY zijn reis tijdelijk cancelde, van mij mag het ook voor altijd zijn .Indonesia heeft Nederland niet nodig zoals ergens gesugerreerd werd alsof SBY en de Indonesiers aan het bedelen zijn voor economische hulp .
  Ik denk dat juist Nederland meer kan verdienen van Indonesia in de nabije toekomst.
  Het is normaal dat een uitgenodigde gast (zeker een bevriende staatshoofd met speciale banden) het senang en welkom voelen.
  Niet dat hij een onderwerp werd van een discussie zelf met mogelijkheid hoe klein het ook is ( eigenlijk onmogelijk) tot een arrestatie.

  Salam dari Jakarta .

  PS : Wie of wat versta men onder intelectueel Indonesia ?
  Ik heb de indruk dat men het niet interessseerde , behalve de deskundigen , de zgn pakar of pengamat politik.
  Banyak omong kosongnya.

  (Behalve de zgn deskundigen die ellenlange betoog houden , met veel O.H)

 30. Dat SBY het bezoek aan Nederland (mede) heeft afgeblazen om Wilders en de vorming van het nieuwe kabinet, gaat terug op een anonieme bron rond de Indonesische regering die is aangehaald door het Nederlands Dagblad.

  De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar het lijkt me nogal ver gezocht. Wat van belang is, is de timing. SBY was al aan boord van het vliegtuig toen hij het bericht hoorde van het kort geding. Ad hoc is toen besloten om niet naar Nederland te gaan. Vanwaar kwam die onvermoede daadkracht van de eeuwige weifelaar SBY? Ik hou het erop dat hij persoonlijk beledigd was. De gevoeligheid voor RMS provocaties gaat terug naar juni 2007 toen Molukse activisten de RMS-vlag voor zijn ogen ontvouwden tijdens zijn bezoek aan Ambon.

  Rationele argumenten wogen blijkbaar niet op tegen die persoonlijke geprikkeldheid.Dat Nederland de RMS niet erkend, dat het Nederlandse rechter onafhankelijk van de regering opereert, dat de eis (iedereen wist dat) zou worden afgewezen, dat de veiligheid van SBY door de Nederlandse regering was gegarandeerd, dat de beslissing de RMS in de kaart speelt en een gevaarlijke precedentwerking heeft… het werd SBY door de Indonesische ambassade in de Den Haag meegedeeld, maar het mocht allemaal niet baten.

  Internationaal is er geen begrip voor de beslissing van de president. Het was binnen een maand de tweede keer dat hij een buitenlands bezoek afblies. Ook de reis naar de VS wrd om futiliteiten gecanceld. In tegenstelling tot wat Harry schrijft, geloof ik dat zijn imago in het buitenland om deze reden aan sterke erosie onderhevig is.

  Na het gebeuren kwamen er diverse alternatieve verklaringen opborrelen: de president zou het om Wilders hebben gedaan of om de nationalisten, die zich zo roerden in het akkefietje met Maleisië, de wind uit de zeilen te nemen. De bron van deze verklaringen schijnen uit de omgeving van de president te komen. Het lijk me een vorm van damage control met als bedoeling de aandacht af te leiden van de emotionaliteit en onvermogen van de Indonesische president.

 31. Hmm… ik heb niets geschreven over de status van SBY’s imago. De timing leek te suggeren dat hij vanwege het door Wilder’s gesteunde kabinet af haakte. Het is een aannemelijke reden. En als het damage control is, dan is het niet slecht gekozen. Als SBY’s imago slecht is, blijft de vraag: waar? Ik kan me voorstellen dat met wat versiering zijn imago, zo al die slecht is, in bepaalde contreien met dit verhaal (ik wil niets met anti-moslims te maken hebben) enigszins opgepoetst gaat worden.

 32. Volgens de Minister van Polhukam ( een gepensioneerde luchtmacht Pati) heeft de isue Wilders geen invloed .
  Volgens een Guru Besar van U.I heeft dat wel mee te maken .
  Zonder echt te beargumenteren , zo kan ik ook wel een mening.
  Zoveel orang pintar , de pakars met verschillende meningen staaneen paar dagen geleden te dringen voor de kwelbuis(TV) om hun geleerde mening te spuien.

  Wat mij opvalt is dat veel van mijn ex klas/schoolgenoten die ikop een Reuni Akbar bij de een plek bij de grote stadion van Asian Games (Gelora Bung Karno) hebben geen woord gezegd of gevraagd over de gecancelde bezoek.
  Terwijl ze vroeger activisten zijn , politiek bewust en hebben gestreden tegen de Soekarno reziem .
  Het is echt geen issue bij die generatie ( Angkatan 66) en de jongere lichting .
  Als een oudere alumni van SMAN VII heb ik ook diverse gesprekken gehad met de jongere lichting.
  SMAN VII Jakarta- Gambir ( ex Yayasan Raden Saleh, ex CAS HBS ?) was ooit actief betrokken bij de grote demonstraties ten tijde van de Communistische coup van 1965

  RMS is ook geen issue bij de brede publiek die bezig is om hun dagelijkse portie rijst bij elkaar te scharelen.

  Polhukam= Politiek, recht/justitie en veiligheid (???)
  Guru besar= hoogleraar.
  U.I = Universitas Indonesia .
  Pati= Hoge officier , vanaf Brig.Generaal .

 33. Peter van den Broek says:
  October 9, 2010 at 00:05

  Ik dacht dat Molukkers wel wisten hoe Indonesiers in elkaar zitten maar de President, de eerste die in Nederland is geboren, is al zo vervreemd dat hij nauwelijks begrijpt wat er aan de hand is. En dan praat ik helemaal niet over Indsichen.
  ———————————————————-
  Ik denk niet dat de 2de generatie Zd Molukkers die in Nederland geboren en
  getogen zijn echt weten hoe delicaat de verhoudingen tussen de suku (ethnische groepen) onderling zijn .
  Men vergeet ook (gemakshalve ?) dat de nakomelingen van de 1ste generatie ex KNIL soldaten het ook niet namens de Molukkers in Nederland , laat staan de Molukkers in Indonesia praten.
  Er zijn miljoenen Zd Molukkers die Indonesische nationaliteithebben.
  Er werdook verschil gemaakt tussen ontevredenheid richting Jakarta (Java) en of je als separatist denkt (je bent vrij om dat te denken) en een verboden groep te steunen.
  Het werd en wordt gezien als hoogverraad (makar).

  Het voortbestaan van de eenheidstaat wordt niet verkwanseld .

 34. Jan Somers says:
  October 7, 2010 at 15:59

  In de hele discussie wordt één ding vergeten: Het staatshoofd IS in Indonesië de soevereine staat. De ministers zijn slechts dienaren. De inhoud van het kort geding is helemaal onbelangrijk, iedereen weet dat de President in Nederland niet wordt vervolgd. Ook is helemaal niet van belang dat het kort geding is aangespannen door John Wattilete.
  ———————————

  De inhoud van de aanklacht is juist bepalend geweest .
  Trouwens SBY was niet de eerste Indonesische president die zijn bezoek aan Nederland had gecancelled.
  Dat had wijlen President Soeharto ook gedaan , in 1968 .
  Hij kwam pas bijna 1 jaar later .

  Wat mij betreft is het beter dat SBY zijn bezoek op lange termijn verschuift.

 35. @Erik geeft hier weer blijk van weinig empatische ge voelens te bezitten over wat er onder het indische- en indonesische (javaanse) volksaard verscholen gaat. Het gaat te ver om hierover lang uit te weiden, Dat de vereniging DK onder zijn bezielende leiding en advies hierdoor twee maal ter ziele is gegaan valt hieruit wel af te leiden.
  Waar het om dit bezoek van SBY om draait is: respect geven en respect nemen.
  SBY vond dat de Nederlandse regering er weinig aan gedaan heeft om hem dat respect te geven. Dus hij nam de eer voor zichzelf en trok aan zijn stutten – om het maar op op boerenhufterige Nederlandse wijze te verwoorden

 36. @H.Lapre: ik weet niet waarom u in uw eerst bericht hier opeens persoonlijk wordt want nergens heb ik of iemand anders DK aangehaald en nergens heb ik ergens over de Javaanse volksaard gesproken. Maar als ik toch een weerwoord mag geven: bedankt voor uw grote inzicht. Wellicht dat u het zelfsprekend vind dat jongerenorganisaties ter ziele gaan, wellicht dat u het dan met uw grote visie en deskundigheid aan de jongeren van Indische afkomst kunt uitleggen. Nogmaals dank voor uw inzicht!

 37. Het nieuws dat de president niet naar Nederland is gekomen vanwege een mogelijke rechtzaak vanwege schending van de mensenrechten op de Molukken wordt nu al weer overschaduwd over weer een andere schending van de mensenrechten.Namelijk die op Irian Jaya. Ook deze zijn weer op video vastgelegd.

  19 oktober 2010
  Novum/AP) – Videobeelden op internet, waarop Indonesische militairen vermoedelijke separatisten in de provincie Papoea martelen, hebben in Indonesië tot volkswoede geleid. Te zien is hoe militairen verdachten slaan en schoppen en bij een van hen een brandende stok tegen zijn genitaliën drukken. Een andere verdachte wordt bedreigd door hem een groot mes tegen zijn keel te houden.

  Voor velen in de nog jonge democratie die Indonesië is zijn de beelden een akelige herinnering aan de donkere dagen van de voormalige dictator Soeharto, die dikwijls de politie en het leger inzette om dissidentie de kop in te drukken. De kranten in Indonesië stonden dinsdag vol met verhalen over de video, terwijl de woede van de opiniepagina’s droop.

  Het lichaam van een van de slachtoffers, Werius Selenggen, werd eind 2009 vlakbij een rivier gevonden, kort nadat op video was vastgelegd hoe militairen de 38-jarige man ondervroegen in het bergdorp Puncak Jaya. Toen Selenggen zei dat hij niets afwist van een verborgen wapenvoorraad dreigde een van de soldaten hem met een geweer door zijn mond te schieten, terwijl een ander een brandende stok tegen zijn genitaliën hield. Een derde soldaat drukte een sigaret uit in zijn gezicht.

 38. Erik”Kom op, een vlag is een stuk stof en daarvoor hoef je niemand te slaan in het gezicht, openbaar uit te laten kleden en op hun knieën door zand en steen laten kruipen, onderuit te schoppen, etc. Was het slim en verstandig; nee, want ik denk dat de Molukkers die op film worden mishandeld weten dat dit kon gebeuren. Maar juist dat ze het toch hebben doorgezet om geweldloos een vlag te tonen met risico dat hen iets wordt aangedaan geeft aan dat hun idealen en gevoel vanuit hun hart komt. Jij loopt ook met een Indo Melati embleem, is het terecht als een groep Nederlandse politiemannen je in elkaar gaat slaan omdat hun vinden dat jij je hiermee onderscheidt van mensen met een Nederlands vlaggetje op hun jas?Zoiets kan en mag gewoon niet in een democratisch”

  Indomelati op zijn jas?
  Ik vind dit niet vergelijkbaar.Het komt in mijn mening niet eens in de buurt.
  Het is natuurlijk een stukje stof maar het staat juist symbool voor hun idealen,voor het volk,land,enz.Dat is te zien aan de kleuren,de RMS,enz.Het heeft een diepere betekenis.Dat kan juist een gevaar zijn voor die Indonesische eenheidsstaat.
  Ik zelf kan die Indo-melati niet als symbool zien voor de Indo’s.Als er al met koeienletters Indo moet worden gezet en dat al bijna het symbool maakt,zegt al genoeg…..
  Het gevoelsleven en de structuur van de Molukkers is van oorsprong geheel anders.Het is echt peren met aardappels vergelijken….ofzoiets.

 39. @Noordin: dat voorbeeld was misschien niet vergelijkbaar maar meer voor de beeldvorming. punt in beide situaties blijft dat je mensen niet hoeft te mishandelen voor een dergelijke actie (uitdragen van een vlag/embleem). Gaat mij niet om de betekenis van de dragers, het gaan me om de mishandeling door overheidsambtenaren..dat kan gewoon nooit vanwege een politieke of culturele uiting!

 40. erik says:
  October 20, 2010 at 12:02

  Gaat mij niet om de betekenis van de dragers, het gaan me om de mishandeling door overheidsambtenaren..dat kan gewoon nooit vanwege een politieke of culturele
  uiting!
  ——————————————-
  Voor de goede orde moet men eerst weten wat het betekende om daar te wonen , hoe de verhoudingen “geregeld” worden.
  Om het zo maar te bekijken vanuit Westerse(” Nederlandse”) perspectief en ook te oordelen is begrijpelijk maar dan gaat men toch voorbij aan de delicate verhoudingen tussen ethnische groepen , de angst van het uiteen drijven van de eenheidsstaat .
  Het is niet zo maar het gebruiken van symbolen zoals Che Guevarra , of andere ” culturele” uitingen .
  Ik ben natuurlijk eens dat je ” vreedzame ” activisten niet in elkaar moet slaan , mishandelen etc .
  En voorzover het mogelijk is zal de regering en op zijn minst de plaatselijke overheid cq militaire bevelhebbers maatregelen nemen en zeker nu ze te KAK werden gezet op het internet.

  Aan de andere kant moet men ook voorzichtig zijn om bijna alles te geloven wart je op het internet ziet.
  Persoonlijk vind ik het hartstikke dom dat ze het ” gefilmd” hebben , je gaat je zelf
  bloot leggen of door derden te laten filmen of betrappen .
  Ik mag toch aannemen dat het in het geniep gebeurde , zonder bewijzen achter te laten.

  Het doet me denken aan een andere periode waar ook films op het internet getoond werd , terwijl het later gebleken was een nep film .Men zegt hier di-rekayasa.

  PS : voor de goede orde weet ikook dat er zaken gebeuren die je als gewone burger beter niet weten.

Laat een reactie achter op H. Lapré Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.